ukr | eng

Національна академія аграрних наук
Національна наукова сільськогосподарська бібліотека

Історія науки і біографістика

Електронне наукове фахове видання —
міжвідомчий тематичний збірник


2016   —   N 1             |   2015   —   N 1   N 2   N 3   N 4    
2014   —   N 1   N 2   N 3   N 4     |   2013   —   N 1   N 2   N 3   N 4    
2012   —   N 1   N 2   N 3   N 4     |   2011   —   N 1   N 2   N 3   N 4    
2010   —   N 1   N 2   N 3   N 4     |   2009   —   N 1   N 2   N 3   N 4   Спец. вип.  
2008   —   N 1   N 2   N 3   N 4     |   2007   —   N 1   N 2   N 3      
2006   —   N 1          


  Книги
Рік заснування: 2006
Засновник: Національна наукова сільськогосподарська бібліотека Національної академії аграрних наук України

Галузі науки: Історичні науки
Тематика: Історія формування та розвитку наукових шкіл, проблеми формування нового концептуального бачення історії науки та біографістики, еволюція соціальної функції науки та методів наукових розвідок, шляхи залучення наукової спадщини до вирішення нагальних питань сьогодення
УДК: 929/93 : 001

Фахова реєстрація: Постанова Президії ВАК України від 12 квітня 2007 р. № 1-05/4. Згідно наказу Міністерства освіти і науки України № 793 від 04.07.2014 р. видання перереєстровано та включено до Переліку наукових фахових видань України (додаток 8)

Головний редактор: Вергунов Віктор Анатолійович, член-кореспондент Національної академії аграрних наук України, іноземний член Російської академії сільськогосподарських наук, доктор сільськогосподарських наук, професор
Заступник головного редактора: Горбань Юрій Андрійович, доктор історичних наук, професор
Відповідальний секретар: Анікіна Ольга Петрівна, кандидат історичних наук
Члени редколегії: Бородай І.С. – д-р іст. наук, старш. наук. співроб.; Власов В. І. – д-р с.-г. наук, д-р екон. наук, проф.; Гілязетдінов Р.Н. – д-р техн. наук, старш. наук. співроб.; Журба М. А. – д-р іст. наук, проф.; Єліна О. Ю. – д-р іст. наук, ст. наук. співроб. (Росія); Коцур А. П. – д-р іст. наук, проф.; Коцур В. П. –д-р іст., наук, проф., акад. Нац. акад. пед. наук України; Коцур Н. І. – д-р іст. наук, проф.; Курок О. І. – д-р іст. наук, проф.; Кучер В. І. – д-р іст. наук, проф.; Михайлюк В. П. – д-р іст. наук, проф.; Надь Я. – д-р с.-г. наук, проф., інозем. член Нац. акад. аграр. наук України (Угорщина); Падалка С. С. – д-р іст. наук, проф.; Панченко П. П. – д-р іст. наук, проф.; Пилипчук О. Я. – д-р біол. наук, проф.; Примак І. Д. – д-р с.-г. наук, проф.; Рижук С. М. –д-р с.-г. наук, проф., чл.-кор. Нац. акад. аграр. наук України; Слюсар І. Т. – д-р с.-г. наук, проф.; Тарабрін О. Є. – д-р с.-г. наук, проф.; Шаравара Т. О. – д-р іст. наук, доц..

Адреса редакції: Національна наукова сільськогосподарська бібліотека НААН
Героїв оборони, 10, Київ-680, 03680, Україна.
Тел.: (380-44) 258-2318, факс: (380-44) 526-0509.
E-mail: anikina008@gmail.com
Сайт: inb.dnsgb.com.ua

Положення про Видання   |   Інформація про засновника   |   Правила оформлення статей для публікації.


© Національна наукова сільськогосподарська бібліотека НААН
dnsgb.com.ua