ukr | eng

Національна академія аграрних наук
Національна наукова сільськогосподарська бібліотека

Історія науки і біографістика

Електронне наукове фахове видання —
міжвідомчий тематичний збірник


2016   —   N 1   N 2   N 3   N 4       |   2015   —   N 1   N 2   N 3   N 4    
2014   —   N 1   N 2   N 3   N 4     |   2013   —   N 1   N 2   N 3   N 4    
2012   —   N 1   N 2   N 3   N 4     |   2011   —   N 1   N 2   N 3   N 4    
2010   —   N 1   N 2   N 3   N 4     |   2009   —   N 1   N 2   N 3   N 4   Спец. вип.  
2008   —   N 1   N 2   N 3   N 4     |   2007   —   N 1   N 2   N 3      
2006   —   N 1          


  Книги
Рік заснування: 2006
Засновник: Національна наукова сільськогосподарська бібліотека Національної академії аграрних наук України

Фахова реєстрація у ДАК України: Постанова Президії ВАК України від 12 квітня 2007 р. № 1-05/4. Згідно наказу Міністерства освіти і науки № 793 від 4.07.2014 р. видання перереєстровано та включено до Переліку наукових фахових видань України (додаток 8)
ISSN 2519-1888

Тематика: Історія формування та розвитку наукових шкіл, проблеми формування нового концептуального бачення історії науки та біографістики, еволюція соціальної функції науки та методів наукових розвідок, шляхи залучення наукової спадщини до вирішення нагальних питань сьогодення
Спеціальність ДАК: Історичні науки
УДК: 929/93 : 001

Періодичність: 4 раз на рік (щоквартально)
Мова видання: Українська, російська, англійська

Головний редактор: Вергунов Віктор Анатолійович, член-кореспондент Національної академії аграрних наук України, іноземний член Російської академії сільськогосподарських наук, доктор сільськогосподарських наук, професор
Заступник головного редактора: Горбань Юрій Андрійович, доктор історичних наук, професор
Відповідальний секретар: Коваленко Світлана Дмитрівна
Члени редколегії: Вергунов В. А. – доктор с.-г. наук, професор, член-кор. НААН; Горбань Ю. А. – доктор іст. наук, професор; Коваленко С. Д. – кандидат іст. наук, с.н.с.; Бородай І. С. – доктор іст. наук; професор; Власов В. І. – доктор с.-г. наук; доктор. екон. наук, професор; Гілязетдінов Р. Н. – доктор техн. наук, с.н.с.; Журба М. А. – доктор іст. наук, професор; Єліна О. Ю. – доктор іст. наук, с.н.с. (Росія); Коваленко Н. П. – доктор іст. наук, с.н.с.; Коцур А. П. – доктор іст. наук, професор; Коцур В. П. – доктор іст. наук; професор, акад. Нац. акад..пед. наук України; Коцур Н. І. – доктор іст. наук; професор; Курок О. І. – доктор іст. наук, професор; Кучер В. І. – доктор іст. наук, професор; Михайлюк В. П. – доктор іст. наук, професор; Надь Я. – доктор с.-г. наук, професор, інозем. член Нац. акад.. аграр. наук України (Угорщина); Падалка С. С. – доктор іст. наук, професор; Пилипчук О. Я. – доктор біол. наук, професор; Примак І. Д. – доктор с.-г. наук, професор; Рижук С. М. – доктор с.-г. наук, професор, член-кор. Нац. акад.. аграр. наук України; Слюсар І. Т. – доктор с.-г. наук, професор; Тарабрін О. Є. – доктор с.-г. наук, професор; Шаравара Т. О. – доктор іст. наук, доцент.

Адреса редакції: 03127, Київ – 127, вул. Героїв Оборони, 10
Тел.: (380-44) 258-23-18, (380-44) 526-05-09
E-mail: nnsgb_vydav@ukr.net
Сайт: inb.dnsgb.com.ua

Положення про Видання   |   Інформація про засновника   |   Правила оформлення статей для публікації.


© Національна наукова сільськогосподарська бібліотека НААН
dnsgb.com.ua