ukr | eng

Національна академія аграрних наук
Національна наукова сільськогосподарська бібліотека

Історія науки і біографістика

Електронне наукове фахове видання —
міжвідомчий тематичний збірник


2019   —   N 1       |   2018   —   N 1   N 2   N 3   N 4    
2017   —   N 1   N 2   N 3   N 4       |   2016   —   N 1   N 2   N 3   N 4    
2015   —   N 1   N 2   N 3   N 4       |   2014   —   N 1   N 2   N 3   N 4  
2013   —   N 1   N 2   N 3   N 4       |   2012   —   N 1   N 2   N 3   N 4  
2011   —   N 1   N 2   N 3   N 4       |   2010   —   N 1   N 2   N 3   N 4  
2009   —   N 1   N 2   N 3   N 4   Спец. вип.     |   2008   —   N 1   N 2   N 3   N 4  
2007   —   N 1   N 2   N 3         |   2006   —   N 1          


  Книги
Рік заснування: 2006
Засновник: Національна наукова сільськогосподарська бібліотека Національної академії аграрних наук України

Фахова реєстрація у ДАК України: Постанова Президії ВАК України від 12 квітня 2007 р. № 1-05/4. Згідно наказу Міністерства освіти і науки № 793 від 4.07.2014 р. видання перереєстровано та включено до Переліку наукових фахових видань України (додаток 8)
Міжвідомчий тематичний збірник «Історія науки і біографістика» зареєстровано в Міжнародному центрі періодичних видань (International Centre, Paris, France),
ISSN 2519 1888. Включено до міжнародної наукометричної бази даних РИНЦ (Російський індекс наукових цитувань), SIS (Scientific Indexing Services, USA), IBI (InfoBase Index, India). Електронна версія збірника розміщується також на порталі НБУВ (Національної бібліотеки імені В. І. Вернадського)

Тематика: Історія формування та розвитку наукових шкіл, проблеми формування нового концептуального бачення історії науки та біографістики, еволюція соціальної функції науки та методів наукових розвідок, шляхи залучення наукової спадщини до вирішення нагальних питань сьогодення
Спеціальність ДАК: Історичні науки
УДК: 929/93 : 001

Періодичність: 4 раз на рік (щоквартально)
Мова видання: Українська, російська, англійська

Головний редактор: Вергунов Віктор Анатолійович, академік Національної академії аграрних наук України, іноземний член Російської академії сільськогосподарських наук, доктор сільськогосподарських наук, професор
Заступник головного редактора: Бородай Ірина Сергіївна, доктор історичних наук, професор
Відповідальний секретар: Білоцерківська Алла Сергіївна, кандидат історичних наук
Члени редколегії: Валькова О.О. – доктор іст. наук (Росія); Гаджиєв К.А. огли – доктор іст. наук (Азербайджан); Журба М.А. – доктор іст. наук, професор; Ерве Жан-Жак – доктор габіл. наук, професор, інозем. член НААН (Франція); Єліна О.Ю. – доктор іст. наук, с.н.с., член-кореспондент Міжнар. акад. історії науки (Росія); Ілізаров С.С. – доктор іст. наук, професор; Кандегер У. – доктор іст. наук (Туреччина); Клапчук С.М. – доктор іст. наук; професор; Коваленко Н.П. – доктор іст. наук, с.н.с.; Коцур А.П. – доктор іст. наук, професор; Коцур В.П. – доктор іст. наук, професор, акад. НАПН України; Коцур Н.І. – доктор іст. наук, професор; Куйбіда В.В. – доктор іст. наук, професор; Курок О.І. – доктор іст. наук, професор; Кучер В.І. – доктор іст. наук, професор; Михайлюк В.П. – доктор іст. наук, професор; Надь Я. – доктор с.-г. наук, професор, інозем. член НААН (Угорщина); Падалка С.С. – доктор іст. наук, професор; Пилипчук О.Я. – доктор біол. наук, професор; Рижук С.М. – доктор с.-г. наук, професор, член-кор. НААН; Рогожа М.М. – докор іст. наук, доцент; Уткін О.І. – доктор іст. наук, професор; Шаравара Т.О. – доктор іст. наук, доцент; Шевченко В.Ф. – доктор іст. наук, професор; Шелепов В.В. – доктор с.-г. наук, професор; Шенк Г. – доктор с.-г. наук, професор; Щебетюк Н.Б. – доктор іст. наук, с.н.с.

Адреса редакції: 03127, Київ – 127, вул. Героїв Оборони, 10
Тел.: (380-44) 258-23-18, (380-44) 526-05-09
E-mail: nnsgb_vydav@ukr.net
Сайт: inb.dnsgb.com.ua

Положення про Видання   |   Інформація про засновника   |   Ред. колегія   |   Правила оформлення статей для публікації   |   Бланк погодження   |   Порядок рецензування   |  


       

© Національна наукова сільськогосподарська бібліотека НААН
dnsgb.com.ua