Вергунов Віктор Анатолійович
директор ДНСГБ УААН, д-р с.-г. наук, проф.,
Заслужений працівник сільського господарства України,
головний редактор
(м. Київ)

ПЕРЕДМОВА

Шановний читачу!

Віктор Вергунов  
Віктор Вергунов  
Подальший розвиток науки є невід'ємною частиною загального соціокультурного процесу, взятого, наприклад, у масштабі однієї національної культури, певної цивілізації чи навіть усього людства. Історія науки завжди буде привертати увагу науковців в усьому світі, про що свідчать численні міжнародні форуми. Але тим часом у вітчизняному наукознавстві проблема осмислення історії вітчизняної науки, освіти, техніки, значення окремих особистостей вчених в цивілізаційному процесі як складових культури нашого народу ще не достатньо досліджені. Тому проблеми історії науки та біографістики необхідно розглядати в контексті соціокультурного процесу в Україні на тлі загальносвітового цівілізаційного поступу і відтворення національної ідеї.

Як писав перший президент національної Академії наук України, академік В.І. Вернадський, "історія науки, її минуле повинні критично складатись кожним науковим поколінням і не тільки тому, що змінюються запаси наших знань про минуле, відкриваються нові документи або знаходяться нові заходи відновлення того, що було. Ні! Необхідно знову науково перепрацювати історію науки, знову історично повернутись до минулого, тому що завдяки розвитку сучасного знання в минуле отримує значення одне і втрачає інше. Кожне покоління наукових дослідників шукає і знаходить в історії науки відображення наукових течій свого часу. Просуваючись вперед, наука не тільки створює нове, але й, безумовно, переоцінює старе, пережите."

З цією метою відтепер засновується електронний міжвідомчий збірник "Історія науки і біографістика". Редакція має надію на прихильність науковців, зацікавленість у поглибленні історичних досліджень, їх пропаганді й залученні все нових дописувачів. Запрошуємо до співпраці дослідників, які, ми сподіваємося, поповнять студії вітчизняної науки з різноманітних проблем історії науки, техніки, освіти та біографістики.

Із здобуттям Україною незалежності у науковому процесі відійшли у забуття цензурні перепони, втручання партійно-державних структур та ідеологічні штампи. Отже, єдиними критеріями оцінки представлених редколегії матеріалів будуть їхній високий фаховий рівень, нові теоретико-методологічні підходи, відповідність сучасним напрямам досліджень вітчизняної й світової історичної науки.

З Вашою допомогою, шановні читачі, нове періодичне видання стане по праву дієвим засобом популяризації вітчизняної історичної науки, яке на своїх сторінках відбиватиме її досягнення та визначатиме напрями подальших наукових пошуків, особливо стосовно природознавства.


Титульна сторінка Видання
© Вергунов Віктор Анатолійович, 2006