ukr | eng
ННСГБ НААН  

Електронне наукове фахове видання
Історія науки і біографістика
2006 — № 1


 1. Передмова
 2. Анікіна О. П. Репертуар української сільськогосподарської періодики 20—30-х рр. ХХ ст. — джерельна база з історії науки і техніки
 3. Бачкала О. В. Діяльність професора М.О. Тюлєнєва в розвитку сільськогосподарської осушувальної меліорації на торфово-болотних ґрунтах
 4. Борисенко В. І. Наукова школа академіка В.Я. Юр'єва
 5. Буковинськи Л. Педагогічна і меліоративна діяльність Самуеля Тешшедіка
 6. Вергунов В. А., Дерлеменко Т. Ф. Розвиток національної сільськогосподарської бібліографії як інформаційного ресурсу та джерельної бази історії аграрної науки: історія та проблеми сьогодення
 7. Глазунов Г. О. Життєвий перелом професора А. Сліпанського
 8. Глазунов Г. О. Трагічна доля прибічника врожайності
 9. Гриценко Н. Ф., Гудзеватий В. В. З історії вивчення ґалофільної рослинності в Україні на базі наукового фонду ДНСГБ УААН засобами бібліотечно-інформаційної роботи
 10. Дерлеменко В. В. Абрахам Лінкольн і національна сільськогосподарська бібліотека США
 11. Журба М. А. Міжнародні зв'язки споживчої кооперації України в 1922 — 1927 роках
 12. Забудська Л. Ф. Організація архівної справи в ДНСГБ УААН: стан та перспективи
 13. Зінченко Л. О. Історичні аспекти зародження наукових засад української національної бібліографії
 14. Кірпаль З. П. Науковий потенціал Української академії аграрних наук
 15. Костєва Н. М. Тезаурусне підґрунтя інформаційно-інтелектуального забезпечення наукових досліджень
 16. Кочулов С. А. Історичний досвід спілкування України із Сполученими Штатами Америки
 17. Кучер В. І. З історії діяльності Українського наукового інституту в Берліні та Українського вільного університету в Мюнхені
 18. Мойсеєнко В. С. Початки відтворюючої аграрної діяльності на теренах сучасної України (VIII-VII тисячоліття до н.е.)
 19. Мудрук О. С. Нотатки з історії науки: думки В.І. Вернадського і сучасника
 20. Мудрук О. С., Паюк Н. О. Історія теорії і практики обробітку грунту: сучасні погляди і узагальнення
 21. Опанасенко О. М. Відомий учений у галузі картоплярства академік УААН Анатолій Андрійович Кучко (15.02.1950—2.01.1999)
 22. Панченко П. П. Директивно-економічні, організаційні чинники в ланцюзі змін господарювання в українському селі (друга половина ХХ — початок ХХІ ст.)
 23. Примак О. Ю., Вовченко О. В. З історії агрономічної допомоги населенню
 24. Решетник О. П. Діяльність професора С.В. Шевченка в контексті розвитку лісівничої науки (1920-1990 рр.)
 25. Рибченко Д. В. Становлення сільськогосподарської освіти в контексті всесвітньої історії
 26. Романчук Л. О., Каргіна О. В., Самойлова Л. Г. Історія аграрної науки на сторінках реферативних видань Державної наукової сільськогосподарської бібліотеки УААН
 27. Тарабрін О. Є. Іноваційний менеджмент в агропромисловому комплексі України
 28. Чайка Н. Г. Становлення наукових установ при сільськогосподарських товариствах Правобережної України (друга половина ХІХ — початок ХХ ст.)
 29. Червінський Л. С., Сторожук Л. О. Світлокультура рослин — історія виникнення і становлення
 30. Черниш О. О. Розвиток селекції озимої пшениці у контексті міжнародного співробітництва
 31. Щебетюк Н. Б. Соціально-економічні та політичні передумови створення Української академії сільськогосподарських наук (1956 р.)

Титульна сторінка Видання
© Державна наукова сільськогосподарська бібліотека УААН, 2007