ukr | eng
ННСГБ НААН  

Електронне наукове фахове видання
Історія науки і біографістика
2007 — № 1


 1. Анікіна О. П. Поширення досягнень сільськогосподарської дослідної справи в Україні засобами галузевих виставок (20-30-і роки ХХ ст.)
 2. Білоцерківська А. С. Розвиток наукового забезпечення сільського господарства України у творчій спадщині професора А.Г. Терниченка (1917-1920 рр.)
 3. Богданова Т. Г. Українсько-американські відносини — партнерство чи залежність?
 4. Глазко В. І., Лопатіна Н. В., Щиголь Г. С. Народження науки майбутнього — генетики. Перші десять років існування
 5. Глазунов Г. О. Андрій Сліпанський — відомий редактор визначальних українських аграрних видань (1928-1933 рр.)
 6. Деркач О. П. Корифей землеробської механіки України
 7. Дерлеменко В. В., Дерлеменко Т. Ф. Сутність відтворення явищ історії аграрної науки і роль бібліографії в цьому процесі
 8. Дерлеменко Т. Ф. Генеза, взаємозв'язок і періодизація історії аграрної науки та наукової сільськогосподарської бібліографії на тлі розвитку загальнолюдської культури
 9. Зайцева Л. А. Еволюція сільськогосподарської діяльності як комплексна проблема історії науки
 10. Зайцева О. П. Формування наукового світогляду Є.В. Бобка в контексті розвитку агрохімічної науки
 11. Зленко В. А. Становище та розвиток ринкових економічних відносин в аграрному секторі України
 12. Зорук В. В. До 105 річниці з дня народження М.М. Гришка
 13. Кірпаль З. П. Становлення та розвиток економічних відносин у сільському господарстві України
 14. Коваленко С. Д. Талановитий учень відомого вченого…
 15. Корчанова Ю. О. Експедиція академіка І.А. Гюльденштедта та аграрні знання в регіоні Донбасу
 16. Мойсеєнко В. С. Про ймовірне походження словосполучення "кентавр"
 17. Мудрук О. С., Хоменко Т. В., Паюк Н. О. Генезис конструкції культиватора під впливом інших представників ґрунтообробної техніки
 18. Ничай О. О. Історичні аспекти методів безконтактної діагностики
 19. Новиков М. М. Що до періодизації рентгенодифрактометричних досліджень в Україні
 20. Ожерельєва В. М. Наукова спадщина академіка В.Я. Юр'єва
 21. Панченко П. П. Стан селянського господарювання в Україні між двома світовими війнами
 22. Приходько Т. М. Василь Якович Данилевський (1852-1939) — основоположник порівняльної паразитології в Україні
 23. Радченко В. А. Исторические аспекты привитой культуры винограда и ее перспективы
 24. Семчук Н. І. З історії становлення та розвитку біоетики в Україні
 25. Сторожук Л. О. З історії розвитку в Україні техніки для переробки зернового корму в індивідуальних підсобних господарствах
 26. Тарабрін О. Є. Особливості державної підтримки аграрного сектора в Україні
 27. Тарабрін О. Є. Післявоєнний період (1946-1970 рр.) розвитку селекції та насінництва цукрових буряків
 28. Устич Г. В. Міжнародне співробітництво у галузі селекції пшениці та лучних трав на сторінках "Вісника сільськогосподарської науки" (60-ті роки XX століття).
 29. Хоменко Т. В., Шквира З. А., Мудрук О. С. Сільськогосподарське машинобудування на теренах України

  Рецензії:
 30. Вергунов В. А. Рец. на кн.: Історія техніки землеробства: словник-довідник / Ю.О. Корчанова, О.О. Петренко. — Луганськ: ЛНАУ, 2005. — 588 с.
 31. Кучер В. І. Рец. на кн.: Г.М. Голиш. У вирі війни. Становище неповнолітніх громадян України в 1941—1945 рр. — Черкаси: Черкаський ЦНТЕІ, 2005. — 323 с., іл.
 32. Семчук Н. І. Рец. на кн.: Кьеркегор / Шункар Супиханов. — Харьков: Институт монокристал-лов, 2005. — 384 с.

Титульна сторінка Видання
© Державна наукова сільськогосподарська бібліотека УААН, 2007