ukr | eng
ННСГБ НААН  

Електронне наукове фахове видання
Історія науки і біографістика
2007 — № 2


 1. Басун О. П. До історії агротехніки створення захисних лісових насаджень у степу
 2. Бачкала О. В. Наукова та організаційна діяльність Стефана Михайловича Алпатьєва
 3. Гриценко Н. Ф., Гудзеватий В. В. З історії розвитку сільського господарства
 4. Забудська Л. Ф. Рукописні та колекційні пам'ятки з історії аграрної науки у фондах Державної наукової сільськогосподарської бібліотеки УААН
 5. Зайцева О. П. Професор Є.В. Бобко як організатор дослідних робіт із застосування борних добрив
 6. Зінченко Л. О. Стан виконання роботи з реалізації "Програми збереження бібліотечних та архівних фондів" у Державній науковій сільськогосподарській бібліотеці УААН
 7. Зленко В. А. Конкурентоспроможність та інноваційні стратегії соціального розвитку
 8. Каргіна О. В. Галузева інформаційно-аналітична діяльність ДНСГБ УААН
 9. Кірпаль З. П. Розвиток сільськогосподарської дослідної справи в Україні: історичний аспект
 10. Коломієць М. В. Ретроспекція наукового проекту: агротехнологічні аспекти стійкої продуктивності озимої пшениці у повторних посівах
 11. Комарницька О. П. Пріоритети економічної стратегії в США у 80-ті рр. ХХ ст.: історико-науковий аналіз
 12. Корольов А. Г. Вивчення стахіботріотоксикозу коней в Українському Інституті експериментальної ветеринарії
 13. Кочулов С. А. До сторіччя столипінської аграрної реформи. Про діяльність землевпорядних комісій Полтавської губернії
 14. Кулик Г. В. Внесок Г.С. Ластович у розвиток селекції озимої пшениці на Іванівській дослідно-селекційній станції
 15. Ожерельєва В. М. Василь Якович Юр'єв - селекціонер Слобожанщини та організатор науково-дослідної справи в Україні
 16. Опанасенко О. М. Професор Андрій Антонович Осипчук - відомий український учений селекціонер картоплі
 17. Панченко П. П. Домінанта авторитаризму центральної влади періоду третього голодомору в Україні. 1946-1947
 18. Поплавська С.Х., Басун Н.Ф. Джерельна база реферативного журналу "Агропромисловий комплекс України
 19. Примак О. І. Історичні аспекти розвитку винахідництва в промисловому птахівництві (1946-1987 рр.)
 20. Примак О. Ю. Життєвий та науковий шлях українського ботаніка О.Л. Липи (1907-1990 рр.)
 21. Радченко В. А. Роль науки в разработке технологии создания и использования орошаемых культурных пастбищ в Крыму
 22. Рогова П.І. Формування системи науково-інформаційного забезпечення освітянської галузі України Державною науково-педагогічною бібліотекою України імені В. О. Сухомлинського: стан, перспективи
 23. Романчук Л. О. Універсальна десяткова класифікація - важливий елемент інтернаціональної пошукової мови та досвід її застосування для індексування інформації у реферативних виданнях ДНСГБ УААН
 24. Тарабрін О. Є. Сучасні маркетингові стратегії підприємств агропромислового комплексу України в галузі інформаційних технологій
 25. Таргоня Н. С. Роль академіка Л.В. Погорілого в історії розвитку випробувань сільськогосподарської техніки в Україні
 26. Татарчук Л. М., Пашківська О. А. Алфавітні каталоги ДНСГБ УААН: минуле і сучасне
 27. Ткач Л. Л. З історії становлення Національного наукового центру "Інститут аграрної економіки"
 28. Тріпутіна Н. П. Діяльність факультету садово-паркової архітектури Харківського інституту інженерів комунального будівництва (1931-1942 рр.) - яскрава сторінка історії зеленого будівництва в Україні
 29. Устиновська А. О. Історія створення біографічних словників зарубіжних країн (ХХ ст.)

  Рецензії:
 30. Дерлеменко Т. Ф. Рец. на кн.: Академік Микола Іванович Вавилов і розвиток аграрної науки в Україні: 3б. іст.-наук. нарисів, документів, біобібліогр. матеріалів / УААН. ДНСГБ; Уклад.: М.В. Зубець, В.А. Вергунов, В.М. Самородов, Т.Ф. Дерлеменко; Наук. ред.: В.А. Вергунов, В.М. Самородов. - К., 2005. - 578 с.; порт. - (Іст.-бібліогр. сер. "Аграр. наука України в особах, документах, бібліографії"; Кн. 9 / ДНСГБ УААН).
 31. Новобілич В. Рец. на книгу про історію селища Чабани

  Хроніка наукових подій:
 32. Огляд матеріалів Міжнародного науково-практичного семінару "Інформаційно-бібліотечні ресурси сільськогосподарських науково-дослідних та освітніх установ України: проблеми формування, захисту і використання", який відбувся 27 квітня 2007 року в Державній науковій сільськогосподарській бібліотеці Української академії аграрних наук

Титульна сторінка Видання
© Державна наукова сільськогосподарська бібліотека УААН, 2007