ukr | eng
ННСГБ НААН  

Електронне наукове фахове видання
Історія науки і біографістика
2007 — № 3


 1. Вергунов В. А. 2008 рік — рік академічної науки в Україні (до 90-річчя створення Національної академії наук України)
 2. Вечурко С. І., Мудрук О. С. Історія розвитку засобів технічного сервісу в механізації сільського господарства
 3. Войтюк В. Д., Ничай О. О., Мудрук О. С. Еволюція діагностики мобільних засобів у сільському господарстві
 4. Бачкала О. В. Життя та діяльність професора Антона Михайловича Янголя
 5. Глазунов Г. О. Український поклін праху репресованих (8 MB)
 6. Глазунов Г. О. Уперше про надлом українського аграрно-наукового розвитку
 7. Глоба О. Ф. Учені-природознавці Київщини
 8. Деркач О. П. Наукова спадщина академіка В. П. Горячкіна
 9. Забудська Л. Ф. Автореферати дисертацій як джерело вивчення історії аграрної науки та їх виникнення
 10. Задорожна І. С. Організаційні засади розвитку наукового польового кормовиробництва в Україні в другій половині ХХ століття
 11. Іващенко Н. В. Передумови виникнення та генеза ветеринарної імунобіології
 12. Коваленко С. Д. Початковий етап діяльності Ботанічної секції Сільськогосподарського вченого комітету України
 13. Ковтун О. В. Нарис історії перших карт грунтів
 14. Королев А. Г. Институт научной и практической ветеринарии Наркомзема УССР в годы репрессий
 15. Костенко О. О. Вища сільськогосподарська освіта ХІХ ст.: шляхи становлення і розвитку
 16. Курок В. І. Становлення і розвиток наукової гіпотези про походження ґрунту у світовому контексті
 17. Лазоренко Ю. І. Реабілітована науково-допоміжна бібліографія історії України завершального періоду Великої Вітчизняної війни (січень-червень 1945 р.)
 18. Нинько П. І. Життя і діяльність професора Б.В. Лесика
 19. Панченко П. П. Геноцидний голодомор — породження тоталітаризму
 20. Петренко Н. І. Культура сої: історія походження і поширення
 21. Пятницька В. В. Професор Сергій Феофанович Веселовський — один з організаторів сільськогосподарської науки в Україні
 22. Семчук Н. І. Науковий доробок Єжи Топольського у світлі актуальних проблем розвитку польської історичної науки
 23. Щебетюк Н. Б. Впровадження наукових розробок у сільськогосподарське виробництво в Україні (1956-1962 рр.)
 24. Сукманюк О. М. Діяльність видатного ученого в галузі електродугового зварювання Миколи Миколайовича Бенардоса
 25. Ткач Л. Л. Витоки народного дослідництва та його значення для розвитку сільського господарства України
 26. Товмаченко В. М. Учені Відділу сільськогосподарських наук Академії наук УРСР

Титульна сторінка Видання
© Державна наукова сільськогосподарська бібліотека УААН, 2007