ukr | eng
ННСГБ НААН  

Електронне наукове фахове видання
Історія науки і біографістика
2008 — № 1


 1. Глоба О.Ф. Життєвий і творчий шлях вчених природознавців Київщини (матеріали до біографічного довідника)
 2. Гриценко Н.Ф. На шляху до створення міжнародної системи класифікації грунтів
 3. Деркач О.П. Становлення "Лабораторії машинобудування та проблем механіки" АН УРСР у 40-х роках XX ст.
 4. Кіш Є.Б. Система міжрегіонального співробітництва України з країнами Центральної Європи
 5. Колос О.М. Історичні аспекти становлення рибництва в країнах Східної Європи
 6. Корольов А.Г. Життєвий і творчий шлях професора П. О. Пахомова
 7. Панченко П.П. Геноцидний голодомор 1932-1933 років в Україні в контексті історизму
 8. Петренко Н.І. До історії виникнення світового землеробства
 9. Пилипенко О.М., Мудрук О.С., Сторожук Л.О. Розвиток наукових ідей у царині створення кормодробарок
 10. Примак І.Д., Прімак О.І. Історичні передумови застосування різних технологій виробництва органічних добрив у землеробстві України
 11. Примак О.Ю. З історії сільськогосподарської освіти
 12. Пятницька В.В. С. Ф. Веселовський — політичний діяч, державотворець, розробник земельної реформи в Україні (1917-1918 рр.)
 13. Таргоня Н.С. Підготовка інженерів-випробувачів АПК у контексті історії машиновипробувань на прикладі наукової діяльності академіка Л. В. Погорілого
 14. Товмаченко В.М. Учені відділу сільськогосподарських наук (ІІ)
 15. Хмельницкая Н.Л., Муромцев Н.Н. К. К. Гедройц и его научные исследования почвогрунтов Украины
 16. Черниш І.М. Історико-біографічний аналіз діяльності перших викладачів Хімічного відділення Харківського практичного технологічного інституту

  Повідомлення
 17. Тарабрін О.Є. Інформаційно-аналітична система економічного моніторингу господарюючих суб'єктів АПК України

Титульна сторінка Видання
© Державна наукова сільськогосподарська бібліотека УААН, 2008