ukr | eng
ННСГБ НААН  

Електронне наукове фахове видання
Історія науки і біографістика
2008 — № 2


 1. Білоцерківська А.С. Відділ сільського господарства Київського губернського земельного відділу (1920-1922 рр.) в творчій спадщині А. Г. Терниченка
 2. Вергунов В.А. Віковий поступ Інституту рослинництва ім. В. Я. Юр'єва УААН. Ювілейне свято і визначна подія у науковому житті України
 3. Глазко В.И., Глазко Т.Т. Новый феномен пролетарской науки — научное киллерство
 4. Глазунов Г.О. Уперше про наукові переконання "шкідника" з українського Наркомату землеробства
 5. Деркач О.П. Здобутки Лабораторії машинобудування і проблем сільськогосподарської механіки
 6. Дерлеменко В.В., Татарчук Л.М. Розвиток аграрної науки та наукової сільськогосподарської бібліографії на теренах України
 7. Забудська Л.Ф. Історія архівної справи в Україні як складової культури та національної документальної спадщини
 8. Кірпаль З.П. Основні етапи розвитку та управління аграрною наукою в Україні
 9. Кіш Є.Б. Розширення безвізового "Шенгенського" європейського простору : проблемні питання для України
 10. Клименко Н.П. Педагогічна діяльності видатного історика І. Крип'якевича в вищих навчальних закладах (1921-1946 рр.)
 11. Курок В. І. Формування вчення про фактори ґрунтоутворення і його розвиток у світовому контексті: постановка проблеми
 12. Нинько П.І. Льонарство в Україні: історичний аспект
 13. Примак О.І., Мудрук О.С. Теоретичні і методологічні питання історії автоматизації технологічних процесів у птахівництві
 14. Пятницька В.В. Науково-освітня діяльність професора С. Ф. Веселовського в контексті розвитку сільськогосподарської науки в Україні
 15. Ревенко І.І., Лісовенко Т.О. Основні принципи періодизації історії та етапи розвитку техніки
 16. Рижук С.М. Історичні етапи розвитку племінної справи у тваринництві України
 17. Урнікєне В.В. Удосконалення системи організації і оплати праці сільськогосподарських підприємств в Україні (середина ХХ століття)
 18. Щебетюк Н.Б. Становлення та діяльність Української академії сільськогосподарських наук (1956-1962): історіографія проблеми

Титульна сторінка Видання
© Державна наукова сільськогосподарська бібліотека УААН, 2008