ukr | eng
ННСГБ НААН  

Електронне наукове фахове видання
Історія науки і біографістика
2008 — № 3


 1. Анікіна О.П. Північне виноградарство в Україні : історичний аспект становлення та розвитку
 2. Багмет М.О., Котляр Ю.В. Хлібозаготівельна політика в Україні наприкінці 20-х рр. ХХ ст. — переддень голодомору 1932-1933 рр.
 3. Білоцерківська А.С. Культурно-просвітній підрозділ київського губернського земельного відділу (1920 р.) в науково-освітній спадщині професора А.Г. Терниченка (1882-1927 рр.)
 4. Бородай І.С. Теоретико-методологічні та науково-організаційні аспекти розвитку вівчарства в Україні
 5. Герук С.М., Сукманюк О.М. Еволюція розвитку способів наплавлення металу
 6. Глоба О.Ф. Історичний контект агробіологічного комплексу в освітніх і дослідних установах сільськогосподорського профілю (кінець ХІХ — поч. ХХ ст.)
 7. Деркач О.П. До питання методології технічного знання
 8. Довгорук Ю.О. Науково-педагогічна діяльність професора Д.О. Джовані (Джованні) в Новгороді на початку ХХ століття
 9. Коваленко С.Д. Проблеми метеорології в діяльності Сільськогосподарського наукового комітету України (1919-1921 рр.)
 10. Корзун О.В. Сільськогосподарська дослідна справа у приватних насіннєвих господарствах Подільської губернії кінця ХІХ - початку ХХ ст.
 11. Корольов А.Г. Український інститут експериментальної ветеринарії Наркомзему УРСР у роки Другої світової війни
 12. Лопатіна Н.В. Виникнення науки генетики: перші успіхи (1911-1920)
 13. Мигунова Е.С. Дмитрий Гермогенович Виленский (1892-1960), ученый и человек
 14. Мудрук О.С. Cтруктура теорії еволюції наукової думки про утворення і використання грунтів
 15. Панченко П.П. Проблеми системи символіки нагород козацьких формувань України в умовах незалежності
 16. Пашківська О.А. Науково-освітня діяльність кафедри ґрунтознавства Одеського сільськогосподарського інституту в 20-х роках ХХ ст.
 17. Таргоня Н.С. Історичний аспект машиновипробувальної справи у творчому доробку академіка Л.В. Погорілого (1934-2003 рр.)

Титульна сторінка Видання
© Державна наукова сільськогосподарська бібліотека УААН, 2008