ukr | eng
ННСГБ НААН  

Електронне наукове фахове видання
Історія науки і біографістика
2008 — № 4


 1. Бадаєв Р.Г. Професор О.Г. Набоких (1874-1920 рр.) — видатний учений-ґрунтознавець, агроном, ботанік, організатор науки: штрихи до портрету
 2. Боднарчук Г.Л. Микола Михайлович Вітвицький (1780-1853) і його роль в історії розвитку бджільництва Західної України
 3. Вергунов В.А. Культурно-просветительская элита России ХVІІІ-ХІХ вв. как двигатель прогресса агрономии вообще и опытничества в животноводстве
 4. Глазунов Г.О. Земельна проблема: невирішена українська традиція
 5. Гриценко Н.Ф. Розвиток наукової думки про класифікацію грунтів
 6. Задорожна І.С. Наукові здобутки з польового кормовиробництва в Україні (1956-1973)
 7. Коваленко Н.П. Особливості організації ведення сівозмін у сільському господарстві УСРР в 20-х роках ХХ століття
 8. Комарніцька О.П. З історії державного забезпечення продовольчої безпеки в США та Україні
 9. Корзун О.В. Плотянська сільськогосподарська дослідна станція князя П.П. Трубецького: з історії створення та діяльності
 10. Красніцька Г.М. Діяльність професора О.А. Янати зі становлення і розгортання дослідницької роботи ботанічної секції при сільськогосподарському науковому комітеті України (1918-1927)
 11. Мудрук О.С. Роздуми про наукові основи історії розвитку ґрунтообробної техніки
 12. Петренко Н.І. Великий адронний колайдер — крок до пізнання Всесвіту
 13. Рижук С.М. Становлення та розвиток тваринництва в Україні
 14. Тарабрін О.Є. Пошук, накопичення та обробка наукової інформації в ДНСГБ УААН
 15. Трифонюк Р.О. Становлення професора Д.С. Воронцова як природодослідника
 16. Тріпутіна Н.П. З історії Харківського саду імені Т. Г. Шевченка


 17. Мудрук Олексій Северіанович: некролог

Титульна сторінка Видання
© Державна наукова сільськогосподарська бібліотека УААН, 2008