ukr | eng
ННСГБ НААН  

Електронне наукове фахове видання
Історія науки і біографістика
2009 — № 1


 1. Аннєнков І.О. Розвиток сільськогосподарського машинобудування України (питання періодизації)
 2. Боденчук Л.С. Наукове зростання і утвердження академіка І. І. Лукінова (1954-2004 рр.)
 3. Власов В.І. Хвилі глобалізації та їх характерні ознаки
 4. Глазунов Г.О. Аграрні новації Микити Шаповала
 5. Комарніцька О.П. Історико-науковий аналіз митно-тарифного регулювання у контексті еволюції наукової думки
 6. Комликова Г.І. Етапи становлення та діяльності Науково-дослідного інституту проблем картоплярства Північно-Східного регіону України при Сумському НАУ
 7. Королёв А.Г. Центральная бактериологическая станция Наркомзема Украины (1922 г.)
 8. Лісовенко Т.О. Огляд методів та методології дослідження історії техніки
 9. Лопатіна Н.В., Лазоренко Ю.І. З історії діяльності Софіївської школи садівництва і агрономії (1912-1918 рр.)
 10. Опанасенко О.М. Розвиток селекції картоплі в Україні: історико-біографічний аспект
 11. Панасюк Б.Я. Валерій БУРКАТ і генетика козацької доби
 12. Примак О.Ю. Учений комітет Міністерства землеробства (1894-1917 рр.): історичний аспект
 13. Приходько Т.М., Приходько Ю.О. Історичний аспект визначення терміну "паразитизм"
 14. Скиртач В.В. Історичні аспекти розвитку та становлення цукроваріння (середина ХVІІІ — кінець ХІХ ст.)
 15. Товмаченко В.М., Писарєва Є.Г. Професор В.Ф. Старченко (1904-1948 рр.) — вчений і державний діяч
 16. Харук А.І. Історія авіаційної промисловості України: проблема періодизації

Титульна сторінка Видання
© Державна наукова сільськогосподарська бібліотека УААН, 2009