ukr | eng
ННСГБ НААН  

Електронне наукове фахове видання
Історія науки і біографістика
2009 — № 2


 1. Вергунов В.А. История животноводства Франции ХVІІІ-ХІХ вв. в событиях, фактах и личностях как основополагающая составляющая развития мировой отраслевой научно-образовательной мысли для потребностей отечественной агрономии
 2. Власенко В.М. Кость Мацієвич і спілка українських техніків сільського господарства в ЧСР
 3. Власов В.І. Глобалізаційний світ
 4. Демиденко Н.М. Життєвий і творчий шлях П. І. Прокоповича (1775-1850) — патріарха вітчизняної бджільницької науки
 5. Деркач О.П. Внесок академіка А. О. Василенка в розвиток землеробської механіки та сільськогосподарського машинобудування України
 6. Коваленко Н.П. Історія зародження і розвитку наукових знань про травопільні сівозміни
 7. Корзун О.В. Діяльність земств по становленню та розвитку сільськогосподарської дослідної справи у Подільській губернії в кінці ХІХ — на початку ХХ століття
 8. Левчишена О.М. Інтеграція вищої освіти і науки України в умовах реформування та соціально-економічних змін (1996-2007 рр.)
 9. Падалка С.С. Організація наукової роботи в системі Української академії аграрних наук
 10. Пашківська О.А. Розвиток ґрунтознавства в сільськогосподарських технікумах України в 20-х роках ХХ століття
 11. Ревенко І.І., Лісовенко Т.О. Основні фактори впливу на розвиток наукового забезпечення галузі тваринництва
 12. Роговий В.М. Підтримка українського студентства в Хорватії
 13. Романюк Н.Й. Підприємництво в аграрних відносинах у контексті історизму
 14. Савченко С.В. Аспекти агрокультури козацької держави в контексті історизму
 15. Шейко Н.В. Розвиток наукових центрів зі створення машин для приготування кормів в особистих селянських господарствах України
 16. Kovalova A.D. European identity and ethnic rights of citizens

Титульна сторінка Видання
© Державна наукова сільськогосподарська бібліотека УААН, 2009