ukr | eng
ННСГБ НААН  

Електронне наукове фахове видання
Історія науки і біографістика
2009 — № 3


 1. Вергунов В.А. Світовий контекст становлення й розвитку сільськогосподарської дослідної справи в агрономії
 2. Власов В.І. Геоекономіка і геоекономічна політика: погляди російських вчених
 3. Глазунов Г.О. Професор Андрій Сліпанський: утрачений науковий потенціал України
 4. Горбань Ю.А. Початок становлення інфраструктури м. Києва як нової столиці Радянської України
 5. Журба М.А. Громадські об'єднання національного села в умовах примусової комунізації селянських господарств України (20-30-ті рр. ХХ ст.)
 6. Курок О.І.  Наукова спадщина В. В. Докучаєва в контексті наукової думки про ґрунтоутворення
 7. Лазоренко Ю.І. Життєвий і творчий шлях академіка П.А. Власюка (1905-1980 рр.)
 8. Литвенко М.Є. Короткий нарис історії розвитку аграрної науки і техніки в Україні
 9. Логвинюк Т.В. Журнал "Наука і суспільство" — літопис космічної ери, популяризатор досягнень вітчизняної науки
 10. Петренко Н.І., Лопатіна Н.В. До розгадки істини у сплетенні еволюційних подій на етапах створення і поширення світової рослинності
 11. Потапенко Л.Л. Розвиток лісозахисних насаджень як засіб снігоборотьби на вітчизняних залізницях (друга половина ХІХ — перша половина ХХ ст.)
 12. Рижук С.М., Кірпаль З.П. Історія аграрної науки в наукових установах та організаціях України
 13. Сергієнко С.С. Історія розвитку Харківської дослідної станції бджільництва (1920-1958)
 14. Тверитникова О.Є. Системні дослідження професора М. П. Клобукова у галузі електротехніки (1891-1900 рр., Харківський технологічний інститут)
 15. Товмаченко В.М. Сторінки історії сільськогосподарської науки в межах Національної академії наук (1918-1923 рр.)
 16. Черниш О.О. Роль Науково-консультаційної ради (1927-1930 рр.) при народному комісаріаті земельних справ України у вирішенні проблеми Дніпрельстану
 17. Шейко Н.В. Генезис видів механічного руху при подрібненні кормових матеріалів

Титульна сторінка Видання
© Державна наукова сільськогосподарська бібліотека УААН, 2009