ukr | eng
ННСГБ НААН  

Електронне наукове фахове видання
Історія науки і біографістика
2009 — № 4


 1. Борисенко Л.Б. Діяльність Уладово-Люлинецької дослідно-селекційної станції під час німецько-фашистської окупації (1941-1944 рр.)
 2. Бородай І.С. Становлення та розвиток наукових основ бджільництва в Україні
 3. Власов В.І. Науково-економічні проблеми країн світу і процеси глобалізації
 4. Демуз І.А. Петро Януарович Стебницький: Штрихи до біографії (1862-1923)
 5. Горбань Ю.А., Горбань Т.Ю. Історичне дослідження: імперативи неупередженого пізнання
 6. Грищенко Т.Р. Сільськогосподарське управління Наркомзему УСРР 1921-1922 рр. у науковій спадщині М.М. Вольфа
 7. Корольов А.Г. Історія лабораторії мікробіології ННЦ "Інституту експериментальної і клінічної ветеринарної медицини"
 8. Кунець В.В. Племінне конярство України періоду НЕП (1921-1928 роки)
 9. Курок О.І.  Особливості процесу формування вчення про зони природи і зональність у грунтоутворенні
 10. Панасюк Б.Я. Українець — Ілля Романенко
 11. Панченко П.П. Історія: форми, методи, історизм
 12. Савченко С.В. Українська ментальність та аспекти агрокультури українського козацтва Олени Апанович в контексті ідей Сергія Подолинського та Володимира Вернадського
 13. Товмаченко В.М. Системи обробки інформації для Iнтернет-технологій бібліотечних мереж : історико-науковий аналіз
 14. Журба М.А. Сільськогосподарська кооперація в житті національних меншин країни в 20-ті роки XX ст.
 15. Волкогон В.В., Баранкова Н.О. Значення діяльності академіка УАСГН М. В. Рево для розвитку вітчизняної сільськогосподарської науки та освіти

  Рецензія

 16. Панченко П.П. Рец. на кн.: Українське село у спектрі наукового осмислення / М. М. Ігнатенко; Кримський гуманітарний ун-т. — Ялта : Обл. вид., 2009.

Титульна сторінка Видання
© Державна наукова сільськогосподарська бібліотека УААН, 2009