ukr | eng
ННСГБ НААН  

Електронне наукове фахове видання
Історія науки і біографістика
Спеціальний випуск, присвячений 125-річчю
Полтавського інституту АПВ ім. М. І. Вавилова УААН


 1. Чекрізов О.І.   Історія розвитку Полтавського інституту АПВ ім. М. І. Вавилова та сучасні напрями наукової діяльності
 2. Черниш О.О.   Сторінками історії діяльності Полтавського інституту АПВ ім. М. І. Вавилова: відзначення 40-річного ювілею установи


 3. Адамень А.Ф.   От усадьбы до парка — памятника садово-паркового искусства и ботанического сада (история создания, развитие и становление парков Алупкинского дворца и "Салгирка")
 4. Анікіна О.П.   Видання сільськогосподарської періодики науково-дослідними установами (станціями, полями) в Україні (20-30-ті рр. ХХ ст.)
 5. Бадаєв Р.Г.   Професор О. Г. Набоких (1874-1920) — вчений, педагог та один із організаторів сільськогосподарської дослідної справи в грунтознавстві України
 6. Бокшиц О.М.   Мережа дослідних установ всеросійського товариства цукрозаводчиків : з історії виникнення
 7. Бондаренко Н.М.   Внесок професора М. А. Єгорова (1879-1942) у становлення Сумської дослідної станції
 8. Власов В.І.   Індекси соціально-економічного розвитку
 9. Глазунов Г.О.   Погляди професора А.М. Сліпанського на організацію української аграрної науки в контексті історичних подій
 10. Гуз А.М.   Наукові засади підготовки педагогічних юридичних кадрів для загальноосвітніх закладів України в 1991-2007 роках
 11. Коваленко С.Д.   До історії діяльності Української метеорологічної служби у складі Сільськогосподарського наукового комітету україни (1921-1927)
 12. Коломієць М.В.   Науково-технологічні пріоритети у царині грунтообробітку: ретроспективний моніторинг фактографії ISTRO
 13. Мігульов О.В.   Розвиток правового захисту інформаційних технологій та програмних продуктів для потреб землеробства
 14. Піпан Х.М.   Вплив Одеської селекційної станції на розвиток наукової селекції пшениці озимої в Україні
 15. Суша С.К.   Діяльність В. І. Сазанова на Сумщині (1910-1920)
 16. Червінський Л.С., Сторожук Л.О.   Іcторія зародження наукових основ у галузі створення машин з переробки зерна на корм в Україні
 17. Панченко П.П.   Незгаснодерзаючий на ниві агронауки
  рец. на кн: Юрчишин В. В. Аграрна політика України на зламах політичних епох : історико-соціально-економічні нариси / В. В. Юрчишин. — К. : Наук. думка, 2009. — 366 с.

Титульна сторінка Видання
© Державна наукова сільськогосподарська бібліотека УААН, 2009