ukr | eng
ННСГБ НААН  

Електронне наукове фахове видання
Історія науки і біографістика
2010 — № 1


 1. Вергунов В.А.   Франция в становлении и развитии специальных исторических дисциплин в Украине
 2. Бірюк А.М.   Науково-дослідна робота Відділу сільськогосподарських наук АН УРСР у перший рік діяльності (1945-1956 рр.)
 3. Дерлеменко В.В.   Вплив інновацій на інформаційно-освітню та навчальну функції сільськогосподарських бібліотек України
 4. Дудар О.В.   Особливості реформи 1861 року на сторінках "Черниговских губернских ведомостей"
 5. Журба М. А. Міжнародні зв'язки споживчої кооперації України в 1922—1927 роках
 6. Ковальова С.П.   Використання продуктів льонарства: до історії розвитку
 7. Кратко О.В.  Академік Олександр Прокопович Маркевич (1905-1999 рр.) — видатний український паразитолог
 8. Кривопішин О.М.  Формування технічних кадрів середньої ланки для Південно-Західної залізниці у відомчих навчальних закладах другої половини ХІХ століття
 9. Курок О.І.  До історії становлення та розвитку наукових ідей про ґрунтоутворювальний процес і фактори ґрунтоутворення
 10. Кушнарьова В.О.   Науково-освітня та дослідна діяльність професора Г. М. Висоцького у Криму (1919-1923)
 11. Мигаль М.Д., Жуплатова О.А.   Історичні етапи застосування методів гібридизації конопель та їхнє значення для селекції
 12. Пильтяй О.М.   З історії хімізації грунтів України в 30-х роках ХХ століття
 13. Піщенко О.В.   Дослідження К.К. Гедройця на українських землях та агрономічна наука
 14. Соколов В.Ю.   Українсько-французькі соціально-політичні відносини: історія та сучасність
 15. Тарабрін О.Є.   Безвисадкове насінництво сільськогосподарських культур України в історичному аспекті розвитку
 16. Циганенко Л.Ф.   Невідомі постаті Бессарабії: Василь Григорович Навроцький
 17. Чічікова М.А.   Академік Є. П. Вотчал та його наукова школа: витоки становлення і діяльності
 18. Шелепов В.В., Рижук С.М.   Зародження аналітичної селекції пшениці озимої у царській Росії, зокрема в Україні (кінець XIX — початок XX ст.)

Титульна сторінка Видання
© Державна наукова сільськогосподарська бібліотека НААН України, 2010