ukr | eng
ННСГБ НААН  

Електронне наукове фахове видання
Історія науки і біографістика
2010 — № 2


 1. Анікіна О.П., Товмаченко В.М.   Аграрне дослідництво в діяльності Всеукраїнської Академії Наук (1924-1928 рр.)
 2. Ачкевич О.М.   Періодизація історії механізації приготування кормових сумішок в тваринництві України
 3. Бащенко В.М.   Роль наукової спадщини академіка В. П. Бурката (1939-2010) у селекційно-генетичному вдосконаленні вітчизняної симентальської породи
 4. Бей Р.В.   Сільськогосподарські технічні журнали України у 20-30-х роках ХХ ст.
 5. Бондаренко М.П., Рєзанцев М.О.   Становлення та розвиток наукових досліджень культури гречки в Україні у XVI-XIX-х століттях
 6. Бородін С.В.   Засоби механізації для боротьби з шкідниками та хворобами в садівництві на початку ХХ століття: історико-науковий аналіз
 7. Власов В.І.   Феномени сучасного глобалізованого світу
 8. Годун Н.І.   Науково-організаційна діяльність академіка О. І. Душечкіна (1874-1956) в контексті розвитку сільськогосподарської дослідної справи України першої половини ХХ ст.
 9. Гришаніна О.Я.   Розвиток відносин між Україною та Європейським Союзом: здобутки та перспективи
 10. Дерлеменко В.В.   Використання термінології педагогічних дисциплін при розробці концептуальної моделі системи консультаційно-освітніх служб аграрного профілю
 11. Курок О.І.   Формування наукових ідей про фактори ґрунтоутворення
 12. Орлик В.М.   Дожовтнева фінансово-правова література як джерело до вивчення проблем фінансової політики уряду Російської імперії кінця ХVІІІ — початку ХХ ст.
 13. Падалка С.С.   Історія незалежної України 1990-2000-х років в сучасному науковому дискурсі
 14. Пашківська О.А.   Розвиток ґрунтознавства в Кам'янець-Подільському сільськогосподарському інституті в 20-х роках ХХ століття
 15. Полонский Л.Г.   Роль полесских сельских населённых пунктов в становлении металлургической базы Российской империи
 16. Присяжнюк М.В.   Сільськогосподарська періодика в Україні : історичний екскурс (20-ті рр. ХХ ст.)
 17. Рижук С.М., Кірпаль З.П., Мазур О.О., Ткач Л.Л.   Історичні етапи управління аграрою наукою України (1940-1960 рр.)
 18. Старченко М.В.   Популізм і реалії життя українського соціуму в політичній системі УСРР: історіографія

Титульна сторінка Видання
© Державна наукова сільськогосподарська бібліотека НААН України, 2010