ukr | eng
ННСГБ НААН  

Електронне наукове фахове видання
Історія науки і біографістика
2010 — № 3


 1. Адамень А.Ф.   Карл Кебах и его парки
 2. Адамень Ф.Ф., Худяков О.І.   Залежність продуктивності та якісних показників кукурудзи від обробки насіння РКД "ОАЗИС"
 3. Безлуцька О.П.   Внесок Й. К. Пачоського (1864-1942) у становлення та розвиток вітчизняної ентомології
 4. Бірюк А.М.   Планування науково-дослідної роботи в установах відділу сільськогосподарських наук АН УРСР (1945-1956 рр.)
 5. Євич П.П.   Науково-популяризаторська діяльність Миронівської дослідно-селекційної станції у 20-х роках XX ст.
 6. Зубець М.М.   До питання організації Київської дослідної станції тваринництва "Терезине"
 7. Коваленко Н.П. Еволюція знань з вирощування соняшника у сівозмінах землеробства України
 8. Коцур Н.І.   Внесок М.І. Тезякова в розвиток земської медицини в Україні (кінець ХІХ - початок ХХ століття)
 9. Кунець В.В.   Іcторія становлення та застосування методу штучного осіменіння в конярстві на українських теренах (кінець ХІХ - початок ХХ ст.)
 10. Курок О.І.   Різномасштабне картографування грунтів України: історія, методологія, методика
 11. Панченко П.П.   Злонамірний нацистський план "ОСТ"
 12. Присяжнюк М.В., Глазунов Г.О.   Творча доля професора А.М. Сліпанського (1896-1942) як віддзеркалення протиріч аграрної науки та політичних ознак радянської доби 20-30-х рр. ХХ ст.
 13. Рижук С.М.   Управління аграрною наукою України у 1931-1935 рр.
 14. Ромадін С.В.   Бронепоїзди часів Першої світової війни, побудовані на території України
 15. Руда О.З.   Внесок О.Г. Алеші у справу становлення сільськогосподарського наукового комітету України (1919-1921 рр.)
 16. Татарчук Л.М., Зайцева Л.О., Нелипа Г.П.   Сільське господарство України в роки Великої Вітчизняної Війни
 17. Устиновський Д.В.   Електронні бібліографічні ресурси як джерела створення персональних покажчиків (на прикладі біобібліографії В.І. Вернадського)


 18. Панасюк Б.Я.   Новорічне інтерв'ю напередодні 2011 року

Титульна сторінка Видання
© Державна наукова сільськогосподарська бібліотека НААН України, 2010