ukr | eng
ННСГБ НААН  

Електронне наукове фахове видання
Історія науки і біографістика
2010 — № 4


 1. Бей Р.В.   Наукові завдання в галузі механізації сільського господарства як складова першого проблемно-тематичного плану Всеукраїнської академії сільськогосподарських наук
 2. Білоцерківська А.С.   Значення рішень першої сесії Науково-консультаційної ради для подальшого розвитку сільського господарства в Україні (1928 р.)
 3. Власов В.І.   Глобалістика і глобалізація: терміни і поняття (короткий словник)
 4. Глоба О.Ф.   Метод мічених атомів: історичний і практичний аспект"
 5. Горбань Ю.А.   Проблема подвійної ідентичності у вітчизняній біографістиці
 6. Горелова С.А., Завистовская Е.И.   Подготовка специалистов в области управления космическими летательными аппаратами в Национальном техническом университете "Харьковский политехнический институт"
 7. Грищенко Т.Р.   Діяльність М. М. Вольфа на посаді керівника центрального статистичного управління України (1926—1928 рр.)
 8. Кoцур Н.І.   Роль учених — членів Товариства київських лікарів у профілактиці і подоланні епідемій (друга половина ХІХ — початок ХХ століття)
 9. Красніцький В.Й.   Передумови впровадження математичного моделювання як наукової методології для потреб агрономії
 10. Лісневич Л.О., Рижук С.М.   Зародження та становлення селекції цукрових буряків в Україні
 11. Миздренко О.М.   В. Я. Підгаєцький — засновник досвідної станції з наукової організації праці в сільському господарстві (20-ті рр. ХХ ст.)
 12. Ожерельева В.М.   Підготовка й проведення Першого з'їзду діячів з селекції, насінництва й розповсюдження насіннєвого матеріалу в 1911 р.
 13. Пашківська О.А.   Дослідження грунтів на західноукраїнських землях у 20-х роках ХХ століття
 14. Піпан Х.М.   Сучасний стан, досягнення та перспективи розвитку селекції пшениці озимої в Україні
 15. Присяжнюк М.В.   Діяльність Сільськогосподарського наукового комітету України з координації галузевих досліджень у 20-х рр. ХХ століття
 16. Тарасенко І.А.   Аспекти будівельної галузі у Харкові у першій половині ХІХ ст. — 1980-х рр.
 17. Татарчук Л.М.   Полтавська сільськогосподарська дослідна станція: основні напрями та результати діяльності (1884—1930 рр.)
 18. Шуфрич Н.І.   Журнал "Земледелие" (1884—1907) у становленні агрономії та її науковому забезпеченні на Київщині

Титульна сторінка Видання
© Державна наукова сільськогосподарська бібліотека НААН України, 2010