ukr | eng
ННСГБ НААН  

Електронне наукове фахове видання
Історія науки і біографістика
2011 — № 1


 1. Апшай В.Ф.   Трансформаційні процеси та реформи економічної системи Чехословаччини 1950-х, 1960-х рр. : історико-науковий аналіз
 2. Власов В.І.   Професор М. О. Чешков — один із фундаторів Московського наукового-освітнього центру глобалістики
 3. Глазунов Г.О.   Професор А. М. Сліпанський та інституціоналізація наукового забезпечення аграрного сектору України
 4. Глоба О.Ф., Куйбіда В.В.   Історія вивчення народних назв птахів
 5. Дерлеменко В.В.   Основні напрями української державної молодіжної політики на селі
 6. Каюн В.О.   Роль селянського поземельного банку у здійсненні переселенської політики царату на Полтавщині (1906-1916 рр.)
 7. Коваленко Н.П.   Історія оптимізації ґрунтозахисних сівозмін у другій половині ХХ - початку ХХІ століття на основі економіко-математичного моделювання
 8. Кратко О.В.   Формування наукового світогляду професора О.П. Маркевича в галузі природничих наук (20-30-ті рр. ХХ ст.)
 9. Кривопішин О.М.   Поєднання верст і миль: шлях від Одесько-Балтської до Одеської залізниць через Російське товариство пароплавства і торгівлі
 10. Опара Н.М.   Полтавське дослідне поле — піонер наукових досліджень у кормовиробництві і тваринництві
 11. Полонський Л.Г., Мазур В.А., Нонік Л.Б.   Б. В. Дідковський: двічі забутий учений-геолог
 12. Самойленко Н.І.   Наукові товариства лікарів на терені України в другій чверті ХІХ - на початку ХХ ст.: історіографія
 13. Сільченко І.В.   Аналіз перших наукових праць відомого українського генетика В. П. Зосимовича із сортовипробування та польової апробації колосових культур
 14. Хареба О.В.   Основні агротехнологічні напрями науково-дослідної роботи з сортом огірка Ніжинський місцевий на дослідній станції "Маяк" ІОБ НААН
 15. Черниш О.О., Кірпаль З.П., Білоцерківська А.С., Товмаченко В.М.   З історії створення та діяльності Київського товариства сільського господарства і сільськогосподарської промисловості
 16. Черноколова К.О.   Роль Київського крайового сільськогосподарського музею в пропаганді наукових знань в аграрній галузі
 17. Щебетюк Н.Б.   Проблемні лабораторії в системі аграрної освіти наприкінці 60-х рр. ХХ ст.: структуризація галузевої науки
 18. Зленко Валентина Андріївна : наукова біографія

Титульна сторінка Видання
© Державна наукова сільськогосподарська бібліотека НААН України, 2011