ukr | eng
ННСГБ НААН  

Електронне наукове фахове видання
Історія науки і біографістика
2011 — № 2


 1. Від головного редактора
 2. Вергунов В.А.   Науково-організаційні засади становлення та діяльності Національної академії аграрних наук України (до 80-річчя від дня заснування НААН та 10-річчя центру історії аграрної науки ДНСГБ НААН)
 3. Білоцерківська А.С.   З історії створення та діяльності Науково-консультаційної ради Народного Комісаріату земельних справ УСРР (1927—1930)
 4. Бородай І.С.   До питання періодизації зоотехнічної науки
 5. Бородін С.В.   Нормативно-правові засади створення і функціонування електронної бібліотеки ДНСГБ НААН та захист прав інтелектуальної власності
 6. Власов В.І.   Мова та історія (думки вголос на VI Всеукраїнській конференції молодих учених та спеціалістів 28.05.2011 р.)
 7. Грищенко Т.Р.   Біобібліографічний покажчик наукових праць М. М. Вольфа (1880—1933) як складова національної аграрної біографістики
 8. Демиденко Н.М.   Богослов'я у творчості видатного вченого-бджоляра П. І. Прокоповича (1775—1850)
 9. Коваленко С.Д.   Сільськогосподарський науковий комітет України (1918—1927 рр.): організаційна структура та напрями діяльності
 10. Кожушко Б.В., Шендеровский В.А.   До 150-ти річчя відкриття рідких кристалів
 11. Коломієць Н.Д.   Періодичне видання "Записки Императорского общества сельского хозяйства южной России" : Літопис Південноукраїнської аграрної науки
 12. Корзун О.В.   Внесок поляків у становлення сільськогосподарської дослідної справи на Поділлі в кінці ХІХ - початку ХХ століття
 13. Опара Н.М.   Сергій Федорович Третьяков (1872—1918) — корифей аграрної науки України
 14. Піщенко О.В.   Наукове забезпечення тваринницької галузі сільського господарства України в 50-х рр. ХХ ст.
 15. Примак О.Ю., Пашківська О.А.   Періодичні галузеві видання як складова розвитку сільського господарства (за матеріалами Київського всеросійського сільськогосподарського з'їзду 1913 р.)
 16. Рижук С.М.   Формування структури аграрної науки: історичний аспект академізації (початок 30-х рр. ХХ ст.)
 17. Руда О.З.   Олександр Гаврилович Алешо (1890—1922) — вчений та організатор української науки
 18. Тарабрін О.Є., Піменов І.Г.   Інноваційний розвиток аграрного сектора економіки України в сучасних умовах
 19. Фирсов А.В.   Б.Г. Луцкий — создатель 4-тактного вертикального двигателя внутреннего сгорания с внизу расположенным коленчатым валом
 20. Чернов Б.О.   Розвиток економічної географії другої половини ХХ ст. : теоретико-методологічні аспекти
 21. Шепітко Т.П.   Документи архіву ДНСГБ НААН як джерело досліджень з історії аграрної науки
 22. Щебетюк Н.Б.   Українська академія сільськогосподарських наук (1956-1962): нова спроба академізації

Титульна сторінка Видання
© Державна наукова сільськогосподарська бібліотека НААН України, 2011