ukr | eng
ННСГБ НААН  

Електронне наукове фахове видання
Історія науки і біографістика
2012 — № 1


 1. Адамень Ф.Ф., Сташкіна А.Ф.   Наукова спадщина ботанічних досліджень на Кримському півостровi видатного вченого Є.В. Вульфа (до 200 річчя створення Нікітського ботанічного саду)
 2. Анікіна О.П., Дмитрик Т.В.   Організаційна роль Київського товариства сільського господарства та сільськогосподарської промисловості (1876-1907) у проведенні галузевих з'їздів
 3. Білик А.Ю.   Примітивне озброєння і ведення бойових дій в державах Північного Причорномор'я
 4. Богун Н.Г.   Внесок М. М. Сибірцева (1860-1900) у становлення і розвиток генетичного грунтознавства
 5. Богуcлавська Ю.Ю., Богуславський Г.С.   Грецька поліоркетика: "технічна інтелігенція" еліністичного часу
 6. Васенко О.В.   Роль М.М. Щербака у створенні Центрального науково-природничого музею АН УРСР
 7. Горбань Т.Ю.   Етнополітичні відносини на українських землях в ХІV-XVI століттях: історико-науковий погляд на проблему
 8. Горбань Ю.А.   Історичне дослідження: науково-методичні підходи до написання дисертаційної роботи
 9. Давиденко М.М.   Творча спадщина академіка АН УРСР А. М. Гродзинського в контексті розвитку ботанічної науки
 10. Кривопишин О.М.   Пошук оптимальних джерел фінансування початкової стадії залізничного будівництва через фінансово-економічні особливості урядових рішень
 11. Кругляков В.Є.   Вивчення окситанського села Монтайю початку XIV ст.: приклад історико-антропологічного методу
 12. Куйбіда В.В.   Народні батрахоніми: становлення, класифікація, етимолого-семантичний аналіз
 13. Оніпко Т.В.   Механізація виробничих процесів на хлібопекарських підприємствах споживчої кооперації України (20-і роки ХХ ст.)
 14. Пекарєв І.М.   Особливості суспільно-політичного розвитку Болгарії в умовах світової нестабільності (1918-1923)
 15. Сердюк О.В.   Історія становлення та селекції гречки в Інституті сільського господарства Північного Сходу. Селекція гречки на детермінантність
 16. Слюсар І.Т.   Історія формування теоретичних та практичних аспектів осушувальних меліорацій в Україні
 17. Страйгородська Л.І.   Наукова діяльність В.О. Поггенполя в галузі метеорології в Уманському училищі землеробства і садівництва (1885-1908)
 18. Терес Н.В.   Традиційні знання: проблеми збереження та охорони
 19. Фирсов А.В.   Вклад Б.Г. Луцкого в создание первых боевых подводных лодок Российской империи
 20. Чорна Л.О.   Природно-заповідна діяльність Сільськогосподарського наукового Комітету Наркомзему України (1920-ті рр.)
 21. Шемаєв О.О.   Життєвий і творчий шлях професора М.В. Рязанцева (1856-1930)

Титульна сторінка Видання
© Державна наукова сільськогосподарська бібліотека НААН України, 2012