ukr | eng
ННСГБ НААН  

Електронне наукове фахове видання
Історія науки і біографістика
2012 — № 3


 1. Вергунов В.А.   П'ятдесят перший, або чим я зобов'язаний В.С. Костенку
 2. Власов В.І.   Інституціональна модель природокористування в умовах глобалізації
 3. Горбань Т.Ю.   Вітчизняна наукова думка про етнополітичні процеси у давньоруській державі
 4. Григорюк І.П.   Корифей вітчизняної фізіології рослин
 5. Гурінчук С.В.   Висвітлення проблем колії і колійного господарства на сторінках журналу "Инженерное Дело"
 6. Демуз І.О.   Науково-академічна та доброчинна діяльність Лохвицького товариства сільських господарів (за річними звітами 1886-1911 рр.)
 7. Дерлеменко В.В.   Генеза класифікації наук
 8. Дефорж Г.В.   Значення наукової спадщини київських еволюційних морфологів для розвитку сучасної палеозоології
 9. Колтачихіна О.Ю.   Лев Якович Штрум (1890-1936) - один із перших фізиків-теоретиків України
 10. Куйбіда В.В.   Становлення, еволюція міфофауни та її взаємозв'язки із зоологічною термінологією
 11. Пантелеймоненко А.О.   Питання пільгового оподаткування у працях вітчизняних учених-економістів кінця ХІХ - початку ХХІ ст.
 12. Рижева Н.О.   Вплив світових новацій на кораблебудування Півдня України на початку XX ст.
 13. Ріжняк Р.Я.   Створення та функціонування науково-освітніх комп'ютерних мереж закладів вищої освіти та науки України
 14. Соловйова Л.М.   Початковий період історії розвитку гідротехнічного будівництва
 15. Черниш О.О.   Південне відділення Всесоюзної академії сільськогосподарських наук ім. В.І. Леніна: організаційна структура та напрями діяльності
 16. Чернов Б.О.   Методологічна основа географії: методи дослідження в фізичній географії (1960-1990)
 17. Якуба В.В.   Винахідницька діяльність фізика-матеріалознавця професора М. М. Новикова (1933-2007
  Рецензії
 18. Рецензія на монографію Куйбіда В. В.   Розвиток природничої науки і термінології в Україні : шлях крізь епохи (ХVІІ - початок ХХІ ст.)
 19. Рецензія на монографію Молоткіна В. К.   Становлення та розвиток видавничої справи в УСРР–УРСР в 20 – 30 ті роки ХХ ст.
 20. Рецензія на монографію Потапенко Я. О.   Дослідження тілесності в соціогуманітарних студіях кінця ХІХ - початку ХХІ ст. : становлення наукових напрямків та концепцій

Титульна сторінка Видання
© Державна наукова сільськогосподарська бібліотека НААН України, 2012