ukr | eng
ННСГБ НААН  

Електронне наукове фахове видання
Історія науки і біографістика
2012 — № 4


 1. Власов В.І.   Глобалістика у поглядах професора В.М. Лукашевича
 2. Глазунов Г.О.   Член Президії ВУАСГН Костянтин Віторт (1894-1938): трагедія особистості
 3. Гребенюк І.В.   Формування наукового світогляду академіка Бориса Миколайовича Рожественського (1874-1943)
 4. Грищенко Т.Р.   Репресії у вітчизняній аграрній науці — "Група Конара-Вольфа-Коварського" (1933)
 5. Демуз І.О.   Діяльність Київського фізико-математичного товариства при Університеті Св. Володимира (90-ті рр. ХІХ ст.)
 6. Єпик Л.І.   Теоретичні засади більшовицької мовної політики в Україні (1918-1923)
 7. Козій Т.В.   Науково-дослідна діяльність М.В. Клокова на сторінках "Хроніки" Українського ботанічного журналу за 1941-1980 рр.
 8. Кривенко Ю.О.   Внесок О.В. Фоміна у становлення та розвиток Ботанічного саду Київського університету (1914-1935)
 9. Липова Ю.Д.   Професор А. К. Скороходько (1883-1954) - популяризатор наукових основ вітчизняного тваринництва
 10. Мірошниченко О.В.   Співпраця вченого-математика професора Бориса Яковича Букреєва з реальними училищами Київського учбового округу (поч. ХХ ст.)
 11. Муханов В.М.   Становлення та розвиток ботанічної класифікації й систематизації культури сої з найдавніших часів до кінця ХХ ст.
 12. Панюс М.В.   Розвиток мережі залізниць Галичини Австро-Угорського періоду (1861-1918)
 13. Пекарєв І.М.   Зовнішня політика Болгарії напередодні та в період роботи Паризької мирної конференції
 14. Примак О.Ю.   Народні школи як складова розвитку сільськогосподарської освіти (кін. XIX — поч. XX ст.)
 15. Ріжняк Р.Я.   Історія розвитку розподілених програмно-апаратних комп'ютерних середовищ (GRID-інфраструктури) вищої освіти та науки України
 16. Серганюк У.В.   Питання захисту рослин на території Галичини У 20-30-х рр. ХХ ст.
 17. Сухенко І.І.   Історія формування вітчизняної паровозобудівної промисловості
 18. Торохова М.В.   Становлення та розвиток залізничного будівництва в Російській імперії (друга половина ХІХ ст.)
  Ювілеї
 19. Глазунов Г.О.   Професор Юрій Андрійович Горбань: ювілей знаного українського історика
 20. Григорюк І.П.   Професор Іван Григорович Вивалько (13.08.1912-10.01.1974). Наукова спадщина
 21. Шелепов В.В.   Л. О. Лісневич — 65

Титульна сторінка Видання
© Державна наукова сільськогосподарська бібліотека НААН України, 2012