ukr | eng
ННСГБ НААН  

Електронне наукове фахове видання
Історія науки і біографістика
2013 — № 1


 1. Вергунов В.А.   Сільськогосподарська дослідна справа Чехії та України: з історії взаємин
 2. Власов В.І.   "Білі плями" і "чорні дiри" сучасного глобалізованого світу
 3. Горбань Ю.А.   Постать В. І. Вернадського в контексті української історії: між наукою і політикою
 4. Коломієць Н.Д.   Д. Д. Ереті (Georg Dionysius Ehret) (1708-1770) — видатний ботанік, ентомолог та ботанічний ілюстратор XVIII століття
 5. Козубенко Ю.Л.   Формування наукового світогляду М. І. Котова (1896-1978) в галузі ботаніки у період його навчання
 6. Куйбіда В.В.   Розвиток хімії і фізики в УРСР (30-ті — 1990-й роки ХХ ст.)
 7. Кушлакова Н.М.   Повітроплавний відділ Харківського відділення Імператорського Російського технічного товариства: діяльність конструкторів-авіаторів
 8. Олійник А.В.   Діяльність О. К. Філіповського на Київській обласній сільськогосподарській дослідній станції (1922-1929)
 9. Пістоленко І.О.   Життя і творча діяльність українського вченого, історика математичної науки та педагога В. О. Добровольського
 10. Потапенко Я.О.   Осмислення людської тілесності в контексті еволюції базових напрямків соціології кінця ХХ — початку ХХІ ст. (історичні аспекти проблеми)
 11. Примак О.Ю.   Володимир Миколайович Любименко — знаний вітчизняний ботанік, вчений-фізіолог (до 140-річчя з дня народження))
 12. Ріжняк Р.Я.   Правове забезпечення побудови в Україні інформаційного суспільства в кінці ХХ — на початку ХХІ століття (контекст інформатизації вищої освіти)
 13. Ставицька А.В.   Київський археологічний інститут (1917-1924) як перший осередок галузевої освіти в Україні
 14. Стрелко О.Г.   Розвиток процесу перевезень на вітчизняних залізницях (середина ХІХ — перша половина ХХ ст.)
 15. Суша С.К.   Історичні аспекти використання проміжних посівів у кормовиробництві
 16. Фирсов А.В.   Б. Г. Луцкий — создатель уникальной гоночной моторной лодки "Царица"
 17. Щебетюк Н.Б.   Чеська сільськогосподарська книга у фондах ННСГБ НААН: історія та сучасність
 18. Юрчак Е.В.   Історичні аспекти розвитку досліджень з алелопатії

Титульна сторінка Видання
© Національна наукова сільськогосподарська бібліотека НААН, 2013