ukr | eng
ННСГБ НААН  

Електронне наукове фахове видання
Історія науки і біографістика
2013 — № 2


 1. Блажевич Н.А.   В.И. Вернадский и становление Украинской академии наук на основе опыта Российской академии наук
 2. Братута Е.Г., Ушенко П.А.   Еволюція та вдосконалення серій вітчизняних центральних кондиціонерів у другій половині ХХ століття
 3. Гармасар В.Г.   Еволюція екологічної свідомості: історичний контекст
 4. Делія О.В.   І. Ф. Павловський (21.01.1851-14.05.1922): життя на зламі епох
 5. Звонкова Г.Л.   Інститут технічної теплофізики АН УРСР: історичний аспект
 6. Капралюк О.В.   Методи створення та шляхи удосконалення великої білої породи свиней
 7. Кругляков В.Є.   Вернадський В.І. - Грушевський М.С. в координатах творення Української Академії наук (пострадянська вітчизняна історіографія)
 8. Куйбіда В.В.   Хімія і фізика та їх термінології (сучасний етап)
 9. Кушлакова В.В.   Науково-дослідна та організаційна діяльність сільськогосподарської секції Харківського наукового товариства в 1920-1930-і роки
 10. Молоткіна В.К.   Специфіка діяльності державного видавництва художньої літератури в Радянській Україні 1930-х рр.
 11. Панюс М.В.   Степан Зенонович Гжицький (14.01.1900-19.08.1976): коротка характеристика життя та діяльності
 12. Пашківська О.А.   Розвиток вітчизняного ґрунтознавства у 20-х рр. ХХ століття: історіографічний аналіз
 13. Підгайна Т.М.   Історія функціонування популяризаційної секції сільськогосподарського наукового комітету України в 1919-1924 рр. та внесок К.І. Осьмака в розгортання її діяльності
 14. Подгаєцький О.О.   Становлення та розвиток Київського НВО "Електронмаш" (1960-1990 рр.)
 15. Присяжнюк М.В.   Розвиток сільськогосподарських знань у ХІХ ст.: європейський контекст
 16. Ріжняк Р.Я.   Історія розвитку наукового та технічного забезпечення дистанційного навчання у вищих навчальних закладах України в кінці ХХ на початку ХХІ століття
 17. Серганюк У.В.   Наукова діяльність Новоросійського університету в галузі захисту рослин в кінці ХІХ - на початку ХХ ст.
 18. Сопко Р.О.   Відомості про розвиток науки і техніки на сторінках "Народной энциклопедии научных и прикладных знаний" (1910-1912 рр.)
 19. Щебетюк Н.Б.   Наукові підходи до проблеми збереження озимих посівів в Україні наприкінці 20-х років ХХ ст.

Титульна сторінка Видання
© Національна наукова сільськогосподарська бібліотека НААН, 2013