ukr | eng
ННСГБ НААН  

Електронне наукове фахове видання
Історія науки і біографістика
2013 — № 3


 1. Білик А. Ю.   Історія організації залізничної справи в Російській імперії
 2. Боровик О. Б.   Ф. Т. МОРГУН (1924-2008) – державний діяч, вчений та один із організаторів вітчизняного грунтозахисного землеробства (історіографічний огляд праць)
 3. Василюк П. М.   Еволюція вітчизняного сортовипробування : стан наукової розробки
 4. Глазунов Г. О.   Мовою архівних документів : спроба спорудження окремого будинку Центральної наукової сільськогосподарської бібліотеки Південного відділення ВАСГНІЛ
 5. Горбань Ю. А.   Українська академія наук : від ідеї до організації (до 95-річчя від дня заснування)
 6. Грищенко Т. Р.   Журнал «Молодий дослідник» як складова друкованої спадщини Сільськогосподарського наукового комітету України
 7. Давиденко М. М.   Становлення особистості академіка А. М. Гродзинського (1926–1988)
 8. Колтачихіна О. Ю.   Дослідження сучасної температури реліктового випромінювання в працях Г. А. Гамова (40-50-і рр. ХХ ст.)
 9. Коваленко М. М.   Внесок професора В. Г. Ротмістрова (1866–1941) у вивчення природно-кліматичних зон СРСР
 10. Кривоконь О. Г.   Стратегія планування вітчизняного тракторобудування за часів індустріалізації : нездійсненний проект Харківського тракторного заводу
 11. Кунець В. В.   Приватна ініціатива як складова вітчизняної сільськогосподарської дослідної справи кінця ХІХ – початку ХХ ст. (на прикладі маєтку «Українка» І. К. Гришенка)
 12. Куйбіда В. В. , Лопатинська В. В.   Періодизація розвитку хімічної науки та її термінології
 13. Семенюшко А. А.   Селекція квасолі в діяльності спеціалізованих дослідних установ України : методичні підходи та основні результати
 14. Ситнікова А. С.   Організація сортовипробування у дослідних установах Цукротресту в УСРР в 20-х рр. ХХ ст.
 15. Соколова Т. І.   Історія використання в плодівництві мічурінських сортів
 16. Стрелко О. Г.   Розвиток вчення про транзитні та промислові залізничні станції та вузли : історичний аспект
 17. Шетерляк Т. М.   Сигнальні пристрої на початку виникнення залізниць

Титульна сторінка Видання
© Національна наукова сільськогосподарська бібліотека НААН, 2013