ukr | eng
ННСГБ НААН  

Електронне наукове фахове видання
Історія науки і біографістика
2013 — № 4

Рекомендовано до друку рішенням вченої ради
Національної наукової сільськогосподарської бібліотеки НААН
від 26 грудня 2013 р. (протокол № 17)


  1. Білоцерківська А. С.   Інститут фізіології рослин і генетики НАН України: становлення відомчої підпорядкованості на початку 60-х років ХХ століття
  2. Варивода К. С.   Наукові пошуки учених Інституту фізіології імені О.О. Богомольця в галузі електрофізіології (50-60-і рр. ХХ століття)
  3. Власов В. І.   Академік НАН України О.Г. Білорус – засновник української наукової школи глобалістики
  4. Гарбар О. П.   С. С. Рубін: від учня Уманського училища землеробства і садівництва до вченого зі світовим ім’ям
  5. Глазунов Г. О.   Професор Михайло Ліванов (1751–1800): вчений-аграрій – родоначальник аграрної освіти імперської Росії
  6. Євтушик Р. В.   Наукові здобутки О.К. Коломієць у напрямі селекції однонасінних сортів цукрових буряків
  7. Зленко В. А.   Ринкова економічна основа та соціальні складові (зайнятість і професійна підготовка кадрів) аграрного сектору України
  8. Лютик Т. В.   Наукометрія аграрної науки
  9. Манішевська Т. І.   Внесок А. А. Крюденера у спеціалізоване лісорослинне районування
  10. Никитюк О. А.   Методи створення та шляхи удосконалення асканійського рамбулье
  11. Пинда Л. А.   Питання природничих наук і сільського господарства в німецькомовних виданнях XVIII – поч. XX ст.
  12. Піпан Х. М.   Науково-організаційне та методичне забезпечення вітчизняного сортовипробування в 1923−2013 рр.
  13. Соколова Т. І.   Про патріотизм І.В. Мічуріна
  14. Трускавецька І. Я.   Діяльність наукових товариств на теренах України у царині біологічної науки (друга половина ХІХ – початок ХХ ст.)
  15. Черниш О. О.   Проблеми науково-технічної інформатизації сільськогосподарського виробництва у роки діяльності Південного відділення ВАСГНІЛ

Титульна сторінка Видання
© Національна наукова сільськогосподарська бібліотека НААН, 2013