ukr | eng
ННСГБ НААН  

Електронне наукове фахове видання
Історія науки і біографістика
2014 — № 1

Рекомендовано до друку рішенням вченої ради
Національної наукової сільськогосподарської бібліотеки НААН
від 28 березня 2014 р. (протокол № 3)


  Зміст  
1. Власов В. І.  Геоекономіка і геоекономічна політика: історико-науковий аналіз  
2 Глоба О. Ф.  З історії техніки мікроскопії ХІХ століття  
3 Горбань Т. Ю.  Українознавчі інституції в структурі Української академії наук (1918–1921 рр.)  
4 Горбань Ю. А.  Український біографічний словник: штрихи до концепції реєстру імен  
5 Грищенко Т. Р.  «Вісник сільськогосподарської науки» – провідне фахове видання вітчизняного галузевого дослідництва у 20-х рр. ХХ ст.  
6 Дем’яненко А.  Олександр Зінов’єв: учений, письменник, громадянин (європейський і пострадянський періоди життя і творчості)  
7 Капралюк О. В.  Науковий внесок Ав. А. Калантара (1859–1937) у розвиток скотарства та молочної справи  
8 Кривоконь О. Г.  Значення модернізації державного Харківського паровозобудівного заводу імені Комінтерну на початку ХХ ст. в контексті розвитку тракторобудування в Україні  
9 Кругляков В. Є.  «Університетське питання» в науково-педагогічному доробку М. І. Пирогова  
10 Куйбіда В. В.  Наукова спадщина академіка О.В. Фоміна  
11 Кунець В. В.  Науково-організаційні засади розвитку вітчизняного конярства (друга половина ХІХ – перша половина ХХ ст.)  
12 Никифорова В. Е.  Вклад ученых Днепропетровска в теорию колебаний в жидкостных ракетных двигателях в ХХ ст.  
13 Овчаренко Ю. С.  Співпраця Фізико-технологічного інституту низьких температур ім. Б. І. Вєркіна НАНУ з підприемствами України у 70-х рр. XX ст.  
14 Чернов Б. О.  Еволюція змісту освіти і методів навчання географії в ФРН другої половини ХХ ст.  
15 Яценко С. В.  Державне регулювання архівної справи в Україні для потреб науково-освітнього забезпечення агропромислового виробництва  

Титульна сторінка Видання
© Національна наукова сільськогосподарська бібліотека НААН, 2014