ukr | eng
ННСГБ НААН  

Електронне наукове фахове видання
Історія науки і біографістика
2014 — № 2

Рекомендовано до друку рішенням вченої ради
Національної наукової сільськогосподарської бібліотеки НААН
від 1 вересня 2014 р. (протокол № 8)


  Зміст  
1 Аннєнков І. О.  Електромашинобудування на українських теренах Росії напередодні революційних потрясінь громадянської війни (1917 р.)  
2 Апостол М. В.  Андрій Опанасович Сапєгін – фундатор основ наукової селекції на півдні України  
3 Богач. Є. М.  Вплив професора В.І. Сазанова на формування наукового світогляду та становлення С.І. Лебедєва як вченого  
4 Вергунов В. А.  Професор Б.К. Єнкен (1873–1943) - учений, педагог, організатор вітчизняної селекційної дослідної справи  
5 Власов В. І.  Глобальні форми економічного розвитку  
6 Волощук В. М., Юдіна К. Є.  Напрями наукової діяльності протягом ХХ ст. з вивчення питань травлення у кишечнику свиней  
7 Горбань Т. Ю.  Формування підрозділу прикладного природознавства в структурі УАН в період її організаційного становлення  
8 Давиденко М. М.  Науковий доробок академіка АН УРСР А.М. Гродзинського (1926–1988) в галузі хімічної взаємодії рослин (алелопатії)  
9 Євтушик Р. В.  Історичний аналіз етапу становлення наукових досліджень однонасінних цукрових буряків (початок 30-х − кінець 50-х рр. ХХ ст.)  
10 Ковпак Л. В.  Екологічні проблеми Закарпаття за документами державних архівів області (кінець 1960-х – 2001 рр.)  
11 Никитюк О. А.  Чинники упорядкування ветеринарно-санітарного контролю за експортом сирої продукції тваринництва (1912 р.)  
12 Пекарчук В. М.  Просторові (регіональні) координати етнокультурної політики та їх культурно-мистецькі репрезентації у 1990–2000-х рр.  
13 Поєдинок М. С.  Роль чернігівського типу земської статистики кінця ХІХ ст. у розвитку аграрних досліджень  
14 Чередник К. П.  Життєва канва Миколи Ничипоровича Шевченка (1909−1995 рр.) – корифея у галузі меліоративного землеробства та культури боліт на українських теренах  
15 Шелкунова Н. Л.  Створення професором Г.Я. Андрєєвим провідного напрямку дослідженнь в Українському заочному політехнічному інституті  

Титульна сторінка Видання
© Національна наукова сільськогосподарська бібліотека НААН, 2014