ukr | eng
ННСГБ НААН  

Електронне наукове фахове видання
Історія науки і біографістика
2014 — № 4

Рекомендовано до друку рішенням вченої ради
Національної наукової сільськогосподарської бібліотеки НААН
від 27 листопада 2014 р. (протокол № 14)


  Зміст  
1 Барабаш В. А.  Проблеми становлення розвитку документознавчої освіти і науки в Україні в інтерпретаціях сучасних вітчизняних учених  
2 Бондур Т. О.  Історія розвитку екології як природничої науки в ХІХ–ХХ ст.  
3 Вальчик В. Е.  Значення великомасштабних обстежень ґрунтів України у 1957–1961 рр. для розвитку вітчизняного агрономічного ґрунтознавства  
4 Веденеев Д. В.  Инспиратор церковных расколов 1920-х – начала 1930-х гг. в Украине (страницы биографии Сергея Карина-Даниленко)  
5 Демченко Т. Ф.  Видатні мостобудівники ХІХ ст.: Д. І. Журавський та С. В. Кербедз як основоположники дерев’яного і металевого мостобудування  
6 Зленко В. А.  Аналіз динаміки виробництва та експорту зернових культур і картоплі в Україні  
7 Костенко А. І.  Професор В. Г. Гриневецький (1871–1919) : штрихи до портрету  
8 Літвінов О. П.  Наукові доробки вчених та їх упровадження в променевих способах зварювання в УРСР (друга половина ХХ ст.)  
9 Нижник С. В.  Уманський період наукової та організаційної діяльності В.Ф. Пересипкіна (1946–1952)  
10 Орлик С. В., Годунова Л. В.  Проблеми фіскальної політики в Наддніпрянській Україні в другій половині ХІХ – на початку ХХ ст. у науковій спадщині В. В. Крутікова  
11 Рижук С. М.  Харківська школа як осередок формування видатного економіста, нобелівського лауреата Саймона (Семена) Кузнеця  
12 Сільченко І. В., Лісневич Л. О.  Науково-організаційна та педагогічна діяльність вченого-генетика В. П. Зосимовича  
13 Стрелко О. Г.  Історія формування та розвиток горловин залізничних станцій  
14 Уткін О. І.  К. А. Мацієвич – український вчений і громадсько-політичний діяч  
15 Щебетюк Н. Б.  Суспільно-політичні та економічні передумови створення Всеукраїнської академії сільськогосподарських наук  
  Рецензії      
16 Смірнов О. А.  [Рецензія на кн.] Ріжняк Р. Я. Розвиток інформатики та інформаційних технологій у вищих навчальних закладах України в другій половині ХХ – на початку ХХІ століття : монографія / Р. Я. Ріжняк ; [за заг. ред. В. М. Орлика]. – Кіровоград : КОД, 2014. – 436 с.  

Титульна сторінка Видання
© Національна наукова сільськогосподарська бібліотека НААН, 2014