ukr | eng
ННСГБ НААН  

Електронне наукове фахове видання
Історія науки і біографістика
2015 — № 2

Рекомендовано до друку рішенням вченої ради
Національної наукової сільськогосподарської бібліотеки НААН
від 24 червня 2015 р. (протокол № 6)


  Зміст  
1 Анікіна О.П., Татарчук Л.М.  Вчений у галузі історії аграрної науки України – член-кореспондент НААН В. А. Вергунов: з нагоди 55-річчя  
2 Аннєнков І.О.  Оцінка ступеня індустріалізаційного розвитку українського суспільства в межах Російської імперії крізь призму організації підготовки робітників-електромеханіків на рубежі ХІХ–ХХ ст.  
3 Бородай І.С.  Золоті сторінки вітчизняної зоотехнії : (до 150-річчя від дня народження професора П. О. Пахомова)  
4 Власов В.І.  Глобализация в оценке исследователей Российской академии государственной службы  
5 Гілязетдінов Р.Н.  «Контрреволюційна змова у сільському господарстві» (Українська філія, 1933 р.)  
6 Горбань Т.Ю.  Становлення перших центральних академічних інституцій з вивчення природних ресурсів країни (1918–1923)  
7 Горбань Ю.А.  Землекористування у Франції в умовах переходу до аграрного капіталізму (друга половина ХVІІІ ст.)  
8 Грицик Л.Ю.  Боротьба за відкриття українознавчих кафедр в університетах Наддніпрянщини (1905–1907 рр.): вітчизняна історіографія  
9 Коломієць Н.Д.  Значення праці В. Докучаєва «Русский чернозем» для становлення генетичного ґрунтознавства як науки  
10 Коцур Г.Г.  Наукові студії В. О. Голобуцького про господарську діяльність запорожців періоду Нової Січі (1734–1775)  
11 Кунець В.В.  Дослідження вивчення моторики шлунку у свиней (кінець ХІХ ст. – 1965 р.): історичний аспект  
12 Левитский И.Е.  Левитский Николай Васильевич (1859–1936) – кооператор и общественный деятель с поэтической душой  
13 Опара Н.М.  Еволюція організаційних основ забезпечення безпеки населення та територій у надзвичайних ситуаціях  
14 Пильтяй О.М.  Історіографія розвитку дослідної справи в агроґрунтознавстві України (30-ті роки ХХ ст.)  
15 Ріжняк Р.Я.  Розвиток наукових досліджень з інформатики у Київській політехніці в другій половині ХХ – на початку ХХІ ст..  
16 Ящук В.Ю.  Внесок В. В. Скопецького в розвиток математичного моделювання екологічних процесів за часів незалежності України  

Титульна сторінка Видання
© Національна наукова сільськогосподарська бібліотека НААН, 2015