ukr | eng
ННСГБ НААН  

Електронне наукове фахове видання
Історія науки і біографістика
2015 — № 3

Рекомендовано до друку рішенням вченої ради
Національної наукової сільськогосподарської бібліотеки НААН
від 23 жовтня 2015 р. (протокол № 14)


  Зміст  
1 Арасланова С.М.  Розвиток історичної науки в Історичному товаристві Нестора-літописця  
2 Бачкала О.В.  Академік Є.В. Оппоков – основоположник вітчизняних наукових досліджень в галузі гідрології (до 145-річчя від дня народження)  
3 Горбань Т.Ю., Горбань Ю.А.  Історія науки і техніки: вступ до дисертаційного дослідження (науково-методичні поради)  
4 Доценко В. О.  Єврейське громадське землеоблаштування в Україні на початку ХХ ст.  
5 Іваницька Л.В.  Семен Миколайович Корсаков (1787–1853) – розробник перших «інтелектуальних машин»  
6 Кругляков В.Є.  Сучасна європейська наука і техніка в історико-філософському осмисленні Карла Ясперса  
7 Куйбіда В.В., Довга Л. В.  Класифікація народних назв хвороб людей і тварин  
8 Новородовський В.В.  Напрацювання проектів природничо-сільськогосподарських інституцій УАН у період її організаційного становлення (липень-листопад 1918 р.)  
9 Ріжняк Р.Я.  Історія наукових пошуків з інформатики та автоматизації виробничих процесів в Харківській політехніці (ХХ ст.)  
10 Свистович С.М.  Концепція дослідження історії громадського руху в підрадянській Україні у сучасному науковому дискурсі  
11 Cитнікова А.С.  Формування та наукова діяльність Миронівської, Уладівської, Іллінецької селекційно-дослідних станцій Сортівничо-насіннєвого управаління Цукротресту в Українській СРР. (1920-ті рр. XX ст.)  
12 Скакальська І.Б.  Просопографічний портрет українських вчених Західної Волині у першій половині ХХ ст.  
13 Тарахненко Л.А.  Зміни в особливостях поділу релігійних громад України за етнічною ознакою (1990-і – початок 2000-х рр.)  
14 Шаравара Т.О.  Полтавський період в історії Віленського військового піхотного училища (1915–1917 рр.), або «один у полі і той воїн!»  
15 Шульга В.П.  Штрихи до портретних нарисів очільників Полтавського дослідного поля (до 150-річчя Полтавського товариства сільського господарства)  
16 Щебетюк Н.Б.  Побудова академічної системи аграрної науки в Україні на початку 30-х рр. ХХ ст.  
17 Ющенко П.А.  Традиції Київської Русі як ідеологічний інструмент більшовицького та сталінського політичного режиму  

Журба М.А.  Рецензія на монографію : Коваленко Н. П. Становлення та розвиток науково-організаційних основ застосування вітчизняних сівозмін у системах землеробства (друга половина ХІХ – початок ХХІ ст.) : монографія / Н. П. Коваленко ; [за наук. ред. В. А. Вергунова]. – К.: ТОВ «Нілан-ЛТД», 2014. – 490 с.  

Титульна сторінка Видання
© Національна наукова сільськогосподарська бібліотека НААН, 2015