ukr | eng
ННСГБ НААН  

Електронне наукове фахове видання
Історія науки і біографістика
2015 — № 4

Рекомендовано до друку рішенням вченої ради
Національної наукової сільськогосподарської бібліотеки НААН
від 27 листопада 2015 р. (протокол № 14)


  Зміст  
1 Анікіна О.П.  Сільськогосподарські журнали в системі фахових інформаційно-наукових комунікацій  
2 Бей Р.В.  Становлення і розвиток наукової думки з механізації тваринництва в УРСР (20–80-ті рр. ХХ ст.)  
3 Бондур Т.О.  Американські сільськогосподарські книги у фонді ХІХ ст. Національної наукової сільськогосподарської бібліотеки НААН (1802–1900)  
4 Гайдаєнко І.В.  Початковий етап розвитку гідроенергетики в Україні  
5 Говоровська О.О.  Інформатизація як вагомийважіль в гармонізації світових освітніх систем  
6 Дефорж Г.В.  Академіки М.В. Павлова та О.П. Павлов – засновники палеонтологічного та геологічного музеїв Московського університету  
7 Доценко В.О.  Єврейський аграризм в Україні в 1920-ті рр.  
8 Зіборова І.В.  Шлях становлення і розширення наукових поглядів аграрія і громадського діяча П.А. Кочубея (1825–1892)  
9 Іванченко Л.А.  П.М. Дубровський (1857–1916) – постать в історії Полтавського сільськогосподарського товариства  
10 Косенко Р.О.  Соняшник. Історія виникнення та введення в культуру  
11 Коваленко С.Д.  Ідеологи колгоспної дослідної справи про появу хат-лабораторій  
12 Кропивко О.М.  Науково-дослідна діяльність вищих навчальних закладів сільськогосподарського профілю УРСР у період післявоєнної відбудови народного господарства  
13 Пинда Л.А.  Олесницький Євген – провідник українського кооперативного і хліборобського руху Галичини другої половини ХІХ–поч. ХХ ст.  
14 Рибченко Д.В.  Система організації нижчої сільськогосподарської освіти в Полтавській губернії (наприкінці ХІХ – на початку ХХ ст.)  
15 Сиченко І.А.  Розробка травопільних сівозмін у творчій спадщині В.Г. Бажаєва  
16 Слесар О.М., Куйбіда В.В.  Напрями досліджень птахів України: аналіз статей Л.О. Смогоржевського, опублікованих в журналі «Вісник зоології» (1967–1990)  
17 Тверитникова О.Є.  Дослідження вчених Харківського політехнічного інституту в галузі електромеханіки (1950–1960)  
18 Черниш О.О.  Досягнення селекції та насінництва сільськогосподарських рослин в Україні у другій половині ХХ ст.  
19 Черняєв О.С.  Наукові розвідки південного полярного полюсу в умовах науково-технічної революції (1960–1970)  
20 Чорноіваненко І.В.  Проект «Залізнична станція Скадовськ»: етапи наукового вивчення  
21 Шульга В.П.  Висвітлення питань фахової освіти на професійних сільськогосподарських зібраннях на початку ХХ ст.  
22 Щебетюк Н.Б.  Проблеми підвищення урожайності зернових культур в УСРР на IV Пленумі ВУАСГН (1933)  

Титульна сторінка Видання
© Національна наукова сільськогосподарська бібліотека НААН, 2015