ukr | eng
ННСГБ НААН  

Електронне наукове фахове видання
Історія науки і біографістика
2016 — № 1

Рекомендовано до друку рішенням вченої ради
Національної наукової сільськогосподарської бібліотеки НААН
від 31 березня 2016 р. (протокол № 3)


  Зміст  
1 Апостол М.В.  Наукові пошуки академіка М. В. Зубця в контексті розвитку вчення про породотворення у тваринництві  
2 Балян І.В.  Науково-організаційна діяльність М.М. Кулешова у системі Всесоюзного інституту рослинництва (ВІР) (грудень 1925 – березень 1933)  
3 Бей Р.В.  Конструювання техніки для збирання трав і приготування сухих кормів в УРСР: історичний аспект  
4 Вировець В.Г., Лайко І.М., Горшкова Л.М., Кириченко Г.І.  Від дводомних і одночасно дозріваючих до однодомних ненаркотичних посівних конопель. До 115-річчя з дня народження академіка М. М. Гришка  
5 Горбань Ю.А., Горбань Т.Ю.  З плеяди фундаторів Української академії наук: Микола Прокопович Василенко (До 150-річчя від дня народження)  
6 Гринь Г.І., Кузнєцов П.В.  Історичні закономірності використання природного газу в хімічній технології  
7 Дашевський І.О.  Генетично модифіковані рослини та ризики вивільнення у навколишнє середовище. Розвиток і проблеми досліджень  
8 Дрозд П.Ю.  Розвиток геоботанічних досліджень в Україні в 20–30-х рр. ХХ ст.  
9 Зосімов І.О.  Реорганізація Українського науково-дослідного інституту економіки й організації сільського господарства (недосліджені сторінки історії)  
10 Коваленко С.Д.  Колгоспна дослідна справа в житті та творчій спадщині почесного академіка ВАСГНІЛ Т.С. Мальцева: українські мотиви  
11 Коцур Г.Г.  Сучасні науковці про освоєння та економічне піднесення Запоріжжя в добу кошового отамана Петра Калнишевського  
12 Пасічник Н.О.  Професор І.І. Патлаєвський (1839–1883): нариси біографії та наукового доробку  
13 Ріжняк Р.Я.  Петро Йосипович Вомачко (1894–1941) – перший декан фізико-математичного факультету Кіровоградського педагогічного інституту  
14 Романюк Н.Й.  Наукова школа Костянтина Воблого: до 140-річчя з дня народження вченого  
15 Сінягіна К.А.  Стажування Г.А. Гамова у Геттінгенському університеті: важливий крок у «велику» науку  
16 Слесаренко О.О.  Роль державних органів влади УСРР у становленні етнонаціональної системи освіти (1920-ті – початок 1930-х рр.): модерний науковий вимір  
17 Татарчук Л.М.  Історіографічне осмислення внеску Полтавського дослідного поля у розвиток агрономії і тваринництва наприкінці ХІХ – першої третини ХХ ст.  
18 Федюн О.І.  Історична наука в УРСР у 1950-х – 1980-х роках: історіографічний вимір  
19 Харик Т.Б.  Внесок Дублянської рільничої школи (академії) у розвиток сільськогосподарської науки і дослідної справи в Східній Галичині (середина ХІХ – початок ХХ ст.)  
20 Щебетюк Н.Б.  Трансформації системи наукового забезпечення аграрної галузі в УСРР (1931–1935)  
21 Яцентій Б.Р.  Життєвий і творчий шлях професора Олександра Тихоновича Калачикова (1902–1982)  
  Рецензії      
22 Панченко П.П.  Рецензія на монографію: Бей Р. В. Еволюція наукової думки в механізації та автоматизації у тваринництві УРСР (20–80-ті рр. ХХ ст.) / НААН, ННСГБ; наук. ред. В. А. Вергунова. – Вінниця: ТОВ «Нілан-ЛТД», 2015. – 380 с. – («Аграрна наука України в особах, документах, бібліографії» ; кн. 90).  
  Некрологи      
23 Світлої пам’яті Гриценко Надії Федорівни    
24 Панченко Петро Пантелеймонович    

Титульна сторінка Видання
© Національна наукова сільськогосподарська бібліотека НААН, 2016