ukr | eng
ННСГБ НААН  

Електронне наукове фахове видання
Історія науки і біографістика
2016 — № 2

Рекомендовано до друку рішенням вченої ради
Національної наукової сільськогосподарської бібліотеки НААН
від 26 серпня 2016 р. (протокол № 8)


  Зміст  
1 Апостол М.В.  Проблема збереження генофонду тварин в історії вітчизняної зоотехнії  
2 Близнюк М.Ю.  Особливості розвитку і економічного стану «Державного наукового центру лікарських засобів» у другій половині ХХ століття  
3 Бондур Т.О.  Колекція галузевих газет ХІХ ст. (1856–1900) у фондах Національної наукової сільськогосподарської бібліотеки НААН  
4 Горбань Ю.А.  Історіографічний аналіз та характеристика джерельної бази як складові дисертаційного дослідження зі спеціальності «історія науки й техніки»  
5 Грищенко Т.Р.  Сітка кореспондентів Сільськогосподарського наукового комітету України як приклад громадської ініціативи у розбудові галузевого дослідництва  
6 Дефорж Г.В.  Дослідження М.В. Павловою викопних нижньокрейдових аммонітів  
7 Зозуля А.М.  Науково-організаційна діяльність вітчизняного історика Петра Курінного (1920-ті – початок 1940-х рр.)  
8 Кісіль М.І.  Розвиток економічної науки і освіти в Харківському національному аграрному університеті імені В.В. Докучаєва за його 200-річну історію  
9 Коваленко Н.П.  Еволюція застосування методів математичної статистики для обробітку результатів польових дослідів у землеробстві України (друга половина ХІХ – початок ХХІ століть)  
10 Коніва Ю.В.  Історія формування мережі мостів та їх експлуатація у Слобідській Україні XVIII ст.  
11 Лютик Т.В.  Еволюція підходів до визначення понять науково-технологічного й інноваційного потенціалів  
12 Мандибура І.П.  Природоохоронні погляди О.С. Федоровського (1885–1939 рр.) в контексті діяльності Українського комітету охорони пам’яток природи  
13 Пилипчук О.О.  Правознавець О.Ф. Кістяківський (1833–1885) про значення та цілі Київського юридичного товариства  
14 Пилипчук О.Я.  Еволюційна теорія як основа для вивчення чинників і закономірностей розвитку живої природи  
15 Сухенко І.І.  Історія фізичної культури в соціокультурному контексті (від давнини до сьогодення)  
16 Федорова Т.М.  Науково-практична діяльність історико-культурних заповідників Черкащини  
17 Юдіна К.Є.  Наукова діяльність О.М. Бакєєвої в контексті розвитку наукових установ з фізіології травлення у свиней (20 – 80 рр. ХХ ст.)  

Титульна сторінка Видання
© Національна наукова сільськогосподарська бібліотека НААН, 2016