ukr | eng
ННСГБ НААН  

Електронне наукове фахове видання
Історія науки і біографістика
2017 — № 1

Рекомендовано до друку рішенням вченої ради
Національної наукової сільськогосподарської бібліотеки НААН
від 29 березня 2017 р. (протокол № 3)


  Зміст  
1 Аннєнков І. О.  Концепція науково-технічної політики в електромашинобудуванні Української СРР у період НЕПу (1921–1931рр.)  
2 Бардин О. Я.  Проблеми наукового забезпечення галузі сільського господарства в перші роки діяльності Сільськогосподарського наукового комітету України  
3 Бей Н. О.  Історія розвитку виробництва автомобільного транспорту в Україні  
4 Бернар Н. Г.  Наукова школа професора П. Я. Голодриги (1920–1986) з розвитку виноградарства в Україні  
5 Герук С. М., Сукманюк О. М.  Фундатор теплофізичних основ обробки зварювання металів та плазмових процесів у металургії – академік М.М. Рикалін  
6 Гутник М. В.  Започаткування наукових студій у галузі технічних наук у Харківському практичному технологічному інституті (на прикладі наукового доробку П.М. Мухачова)  
7 Давиденко М. М.  Міжнародне алелопатичне товариство: становлення, структура і місце України  
8 Дрозд П. Ю.  Внесок академіка АН СРСР Є. М. Лавренка (1900–1987) в історію ботанічної науки  
9 Іванченко Л. А.З історії розвитку цукрової промисловості Сіверщини: Цукроварня В.В. Кочубея (1829–1879) В.С. Дубовичі Глухівського повіту  
10 Коваленко С. Д.  Колгоспна дослідна справа як система організації наукового забезпечення аграрного виробництва УРСР (1940-ві роки ХХ ст.)  
11 Коцур Г. Г.  Козакознавчі історико-біографічні студії на шпальтах «Дніпрових хвиль» (1910–1913 рр.)  
12 Лютик Т. В.  Результативність трансферу інновацій у зональних науково-інноваційних центрах НААН  
13 Петрученко О. А.  Участь С.Ю. Вітте у роботі з’їздів залізниць ІІІ групи  
14 Устяк Н. В.  Історія функціонування майстерень, призначених для ремонту паровозів і вагонів на залізницях України  
15 Шаравара Т. О.  Участь випускників Віленського військового піхотного училища у розбудові культурно-освітніх відділів у польських таборах для інтернованих українських військ (1920–1923 рр.)  
16 Шульга В. П.  Спрямоване вирощування сільськогосподарських тварин як предмет наукових пошуків професора М.А. Кравченка  

Титульна сторінка Видання
© Національна наукова сільськогосподарська бібліотека НААН, 2017