ukr | eng
ННСГБ НААН  

Електронне наукове фахове видання
Історія науки і біографістика
2017 — № 4

Рекомендовано до друку рішенням вченої ради
Національної наукової сільськогосподарської бібліотеки НААН
від 29 березня 2017 р. (протокол № 3)


  Зміст
https://doi.org/
   
1 Концепція науково-технічної політики в електромашинобудуванні Української СРР у період НЕПу (1921 – 1931 рр.)

https://doi.org/
Аннєнков І.О.
Короткий огляд, ключові слова та бібліографія
Сторінки: 1-16
2 Проблеми наукового забезпечення галузі сільського господарства в перші роки діяльності Сільськогосподарського наукового комітету України

https://doi.org/
Бардин О.Я.
Короткий огляд, ключові слова та бібліографія
Сторінки: 17-28
3 Історія розвитку виробництва автомобільного транспорту в Україні

https://doi.org/
Бей Н.О.
Короткий огляд, ключові слова та бібліографія
Сторінки: 29-46
4 Наукова школа професора П. Я. Голодриги (1920–1986) з розвитку виноградарства в Україні

https://doi.org/
Бернар Н.Г.
Короткий огляд, ключові слова та бібліографія
Сторінки: 47-58
5 Фундатор теплофізичних основ обробки і зварювання металів та плазмових процесів у металургії – академік М.М. Рикалін

https://doi.org/
Герук С.М., Сукманюк О.М.
Короткий огляд, ключові слова та бібліографія
Сторінки: 59-68
6 Започаткування наукових студій у галузі технічних наук у Харківському практичному технологічному інституті (на прикладі наукового доробку П.М. Мухачова)

https://doi.org/
Гутник М.В.
Короткий огляд, ключові слова та бібліографія
Сторінки: 69-80
7 Міжнародне алелопатичне товариство: становлення, структура і місце України

https://doi.org/
Давиденко М.М.
Короткий огляд, ключові слова та бібліографія
Сторінки: 81-99
8 Внесок академіка АН СРСР Є.М. Лавренка (1900–1987) у вивчення історії ботанічної науки

https://doi.org/
Дрозд П.Ю.
Короткий огляд, ключові слова та бібліографія
Сторінки: 100-115
9 З історії розвитку цукрової промисловості Сіверщини: цукроварня В.В. Кочубея (1829–1878) в с. Дубовичі Глухівського повіту

https://doi.org/
Іванченко Л.А.
Короткий огляд, ключові слова та бібліографія
Сторінки: 116-126
10 Колгоспна дослідна справа як система організації наукового забезпечення аграрного виробництва УРСР (40ві роки XX ст.)

https://doi.org/
Коваленко С.Д.
Короткий огляд, ключові слова та бібліографія
Сторінки: 127-146
11 Козакознавчі історико-біографічні студії на шпальтах «Дніпрових хвиль» (1910-1913 рр.)

https://doi.org/
Коцур Г.Г.
Короткий огляд, ключові слова та бібліографія
Сторінки: 147-160
12 Результативність трансферу інновацій у зональних науково-інноваційних центрах НААН

https://doi.org/
Лютик Т.В.
Короткий огляд, ключові слова та бібліографія
Сторінки: 161-174
13 Участь С.Ю. Вітте у роботі з’їздів залізниць III групи

https://doi.org/
Петрученко О.А.
Короткий огляд, ключові слова та бібліографія
Сторінки: 175-200
14 Історія функціонування майстерень, призначених для ремонту паровозів і вагонів на залізницях України

https://doi.org/
Устяк Н.В.
Короткий огляд, ключові слова та бібліографія
Сторінки: 201-210
15 Участь випускників Віленського військового піхотного училища у розбудові культурно-освітніх відділів у польських таборах для інтернованих українських військ (1920–1923 рр.)

https://doi.org/
Шаравара Т.О.
Короткий огляд, ключові слова та бібліографія
Сторінки: 211-239
16 Спрямоване вирощування сільськогосподарських тварин як предмет наукових пошуків професора М.А. Кравченка

https://doi.org/
Шульга В.П.
Короткий огляд, ключові слова та бібліографія
Сторінки: 240-252

Титульна сторінка Видання
© Національна наукова сільськогосподарська бібліотека НААН, 2017