ukr | eng
ННСГБ НААН  

Електронне наукове фахове видання
Історія науки і біографістика
2017 — № 3

Рекомендовано до друку рішенням вченої ради
Національної наукової сільськогосподарської бібліотеки НААН
від 29 вересня 2017 р. (протокол № 9)


  Зміст
https://doi.org/
   
  Загальні питання теорії і методології історичної науки        
1 Does international law prohibit islamophobıa?

https://doi.org/
Abbasov M.
Короткий огляд, ключові слова та бібліографія
Сторінки: 1-13
2 Еволюція методологічних підходів до регуляції статі в тваринництві

https://doi.org/
Бородай І.С.
Короткий огляд, ключові слова та бібліографія
Сторінки: 14-28
3 Академік В.І. Вернадський про роль науки в розвитку суспільства

https://doi.org/
Кучер В.І., Глоба О.Ф.
Короткий огляд, ключові слова та бібліографія
Сторінки: 29-41
  Історія України        
4 Волонтерська діяльність і підтримка бійців АТО засобами мистецтва та мережі Інтернету (2014–2017 рр.) як складова військової культури

https://doi.org/
Перегінчук Т.М.
Короткий огляд, ключові слова та бібліографія
Сторінки: 42-63
  Історія науки й техніки        
5 Еволюція науково-технологічних процесів виробництва автомобілів у Національному транспортному університеті (друга половина ХХ – початок ХХІ століть)

https://doi.org/
Бей Н.О.
Короткий огляд, ключові слова та бібліографія
Сторінки: 64-106
6 Життєвий шлях та наукова діяльність академіка УААН Г.О. Богданова (1930–2009)

https://doi.org/
Кашперський В.Є.
Короткий огляд, ключові слова та бібліографія
Сторінки: 107-117
7 «Уманський» період науково-організаційної та педагогічної діяльності професора В. Ф. Ніколаєва (1889–1973)

https://doi.org/
Коцур Р.В.
Короткий огляд, ключові слова та бібліографія
Сторінки: 118-128
8 Внесок вчених України в становлення та розвиток азотної промисловості в ХХ ст.

https://doi.org/
Кузнєцов П.В.
Короткий огляд, ключові слова та бібліографія
Сторінки: 129-152
9 Академік М. М. Гришко (1901–1964) – голова Відділу сільськогосподарських наук Академії наук УРСР

https://doi.org/
Лук’янчук Л.В.
Короткий огляд, ключові слова та бібліографія
Сторінки: 153-163
10 Внесок І. Є. Овсінського (1856–1909) у становлення органічного землеробства на українських землях

https://doi.org/
Орехівський В.Д.
Короткий огляд, ключові слова та бібліографія
Сторінки: 164-180
11 Картографування українських ґрунтів в 30-х роках ХХ століття: історичний аспект

https://doi.org/
Пильтяй О.М.
Короткий огляд, ключові слова та бібліографія
Сторінки: 181-197
12 М.С. Стрілецький про можливі рішення транспортних перетинів широких водойм

https://doi.org/
Підкошаная О.М.
Короткий огляд, ключові слова та бібліографія
Сторінки: 198-213
13 Ретроспективний огляд біографії природодослідника М.І. Гавриленка з погляду відомостей про наукову діяльність. Частина І

https://doi.org/
Рогожа М.М.
Короткий огляд, ключові слова та бібліографія
Сторінки: 214-223
14 Академік Євген Оскарович Патон як представник науково-технічної школи професора Л. Д. Проскурякова

https://doi.org/
Салата Г.В.
Короткий огляд, ключові слова та бібліографія
Сторінки: 224-241
15 Історіографічний аналіз дослідження та впровадження протиерозійних заходів у західному регіоні УРСР (1948–1990 рр.)

https://doi.org/
Соловей Г.М.
Короткий огляд, ключові слова та бібліографія
Сторінки: 242-255
16 Становлення та розвиток в Україні напряму математичного моделювання енергетичних об’єктів і систем (друга половина ХХ ст.)

https://doi.org/
Тверитникова О.Є.
Короткий огляд, ключові слова та бібліографія
Сторінки: 256-270
17 Життєвий шлях та наукова діяльність академіка Богача Петра Григоровича

https://doi.org/
Юдіна К.Є.
Сторінки: 271-284
18 Л.С. Лебедянський: останні роки життя та творча спадщина видатного конструктора локомотивів

https://doi.org/
Янін В.А.
Короткий огляд, ключові слова та бібліографія
Сторінки: 285-296
  Анонси, рецензії, події        
19 Рецензія на монографію: Маньковська Р. В. Музеї України у суспільно-історичних викликах XX – початку XXI століть : монографія ; наук. ред. член-кореспондент НАН України В. М. Даниленко. Львів : Простір-М, 2016. – 408 с.

https://doi.org/
Кепін Д.В.
Сторінки: 297-299
20 Лавриненку Юрію Олександровичу – 65

https://doi.org/
Колектив Інституту зрошуваного землеробства НААН
Сторінки: 300-306
21 Рукописне (факсимільне) «Почвоведение» (1899) з автографом М. М. Сибірцева з «Фонду видань, випущених у ХІХ столітті з сільськогосподарської тематики ДНСГБ УААН»

https://doi.org/
Милостян Ю.Г.
Сторінки: 307-311
  Некрологи        
22 Світлій пам’яті теоретика, практика, педагога – професора Любові Калинівні Тараненко

https://doi.org/
Вергунов В.А.
Сторінки: 312-315

Титульна сторінка Видання
© Національна наукова сільськогосподарська бібліотека НААН, 2017