ukr | eng
ННСГБ НААН  

Електронне наукове фахове видання
Історія науки і біографістика
2017 — № 3

Рекомендовано до друку рішенням вченої ради
Національної наукової сільськогосподарської бібліотеки НААН
від 29 вересня 2017 р. (протокол № 9)


  Зміст  
  Загальні питання теорії і методології історичної науки      
1 Abbasov M.  Does international law prohibit islamophobıa?  
2 Бородай І. С.  Еволюція методологічних підходів до регуляції статі в тваринництві  
3 Кучер В. І., Глоба О.Ф.  Академік В.І. Вернадський про роль науки в розвитку суспільства  
  Історія України      
4 Перегінчук Т. М.  Волонтерська діяльність і підтримка бійців АТО засобами мистецтва та мережі Інтернету (2014–2017 рр.) як складова військової культури  
  Історія науки й техніки      
5 Бей Н. О.  Еволюція науково-технологічних процесів виробництва автомобілів у Національному транспортному університеті (друга половина ХХ – початок ХХІ століть)  
6 Кашперський В. Є.  Життєвий шлях та наукова діяльність академіка УААН Г.О. Богданова (1930–2009)  
7 Коцур Р. В.  «Уманський» період науково-організаційної та педагогічної діяльності професора В. Ф. Ніколаєва (1889–1973)  
8 Кузнєцов П. В.  Внесок вчених України в становлення та розвиток азотної промисловості в ХХ ст.  
9 Лук’янчук Л. В.  Академік М. М. Гришко (1901–1964) – голова Відділу сільськогосподарських наук Академії наук УРСР  
10 Орехівський В. Д.  Внесок І. Є. Овсінського (1856–1909) у становлення органічного землеробства на українських землях  
11 Пильтяй О. М.  Картографування українських ґрунтів в 30-х роках ХХ століття: історичний аспект  
12 Підкошаная О. М.  М.С. Стрілецький про можливі рішення транспортних перетинів широких водойм  
13 Рогожа М. М.  Ретроспективний огляд біографії природодослідника М.І. Гавриленка з погляду відомостей про наукову діяльність. Частина І  
14 Салата Г. В.  Академік Євген Оскарович Патон як представник науково-технічної школи професора Л. Д. Проскурякова  
15 Соловей Г. М.  Історіографічний аналіз дослідження та впровадження протиерозійних заходів у західному регіоні УРСР (1948–1990 рр.)  
16 Тверитникова О. Є.  Становлення та розвиток в Україні напряму математичного моделювання енергетичних об’єктів і систем (друга половина ХХ ст.)  
17 Юдіна К. Є.  Життєвий шлях та наукова діяльність академіка Богача Петра Григоровича  
18 Янін В. А.  Л.С. Лебедянський: останні роки життя та творча спадщина видатного конструктора локомотивів  
  Анонси, рецензії, події      
19 Кепін Д. В.  Рецензія на монографію: Маньковська Р. В. Музеї України у суспільно-історичних викликах XX – початку XXI століть : монографія ; наук. ред. член-кореспондент НАН України В. М. Даниленко. Львів : Простір-М, 2016. – 408 с.    
20 Колектив Інституту зрошуваного землеробства НААН.  Лавриненку Юрію Олександровичу – 65.    
21 Милостян Ю. Г.  Рукописне (факсимільне) «Почвоведение» (1899) з автографом М. М. Сибірцева з «Фонду видань, випущених у ХІХ столітті з сільськогосподарської тематики ДНСГБ УААН»    
  Некрологи      
22 Вергунов В. А.  Світлій пам’яті теоретика, практика, педагога – професора Любові Калинівні Тараненко    

Титульна сторінка Видання
© Національна наукова сільськогосподарська бібліотека НААН, 2017