ukr | eng
ННСГБ НААН  

Електронне наукове фахове видання
Історія науки і біографістика
2017 — № 4

Рекомендовано до друку рішенням вченої ради
Національної наукової сільськогосподарської бібліотеки НААН
від 21 грудня 2017 р. (протокол № 14)


  Зміст
https://doi.org/
   
  Загальні питання теорії і методології історичної науки        
1 The contribution of the Agricultural Scientific Committee of Ukraine (1918–1927) in the scientific and organizational support of the agrarian science development

https://doi.org/
Hryshchenko T.
Короткий огляд, ключові слова та бібліографія
Сторінки: 1-10
2 Професор Л.Д. Проскуряков (1858–1926 рр.): нотатки до інтелектуальної біографістики

https://doi.org/
Салата Г.В.
Короткий огляд, ключові слова та бібліографія
Сторінки: 11-23
  Історія України        
3 Вплив православного християнства на космологічні ідеї в Україні (ХІ–ХVIII ст.ст.)

https://doi.org/
Колтачихіна О.Ю.
Короткий огляд, ключові слова та бібліографія
Сторінки: 24-44
4 Прояви побутового хабарництва та способи протидії йому на селі Правобережної України в другій половині XIX – на початку XX століть

https://doi.org/
Падалка С.С.
Короткий огляд, ключові слова та бібліографія
Сторінки: 45-60
  Історія науки й техніки        
5 Загальні тенденції розвитку вітчизняної сільськогосподарської науки у період 1935–1940 рр.

https://doi.org/
Баленко В.В.
Короткий огляд, ключові слова та бібліографія
Сторінки: 61-79
6 Cтановлення та розвиток науково-технологічних процесів виробництва автомобілів у Харківському національному автомобільно-дорожньому університеті (друга половина ХХ – початок ХХІ століть)

https://doi.org/
Бей Н.О.
Короткий огляд, ключові слова та бібліографія
Сторінки: 80-118
7 Внесок академіка ВАСГНІЛ М.Ф. Іванова в розвиток наукових основ вітчизняного птахівництва

https://doi.org/
Мельник В.В.
Короткий огляд, ключові слова та бібліографія
Сторінки: 119-232
8 Музеї вищих навчальних закладів Західної України як ілюстратори історії науки

https://doi.org/
Муравська С.В.
Короткий огляд, ключові слова та бібліографія
Сторінки: 233-246
9 Науково-організаційна діяльність академіка К.Г. Воблого у контексті становлення та розвитку Української академії наук (Всеукраїнської академії наук)

https://doi.org/
Ничкалюк В.Г.
Короткий огляд, ключові слова та бібліографія
Сторінки: 247-259
10 Роль вчених Фізико-технічного інституту низьких температур у підготовці науково-технічних та інженерних кадрів у період 60 – 90-х рр. ХХ ст.

https://doi.org/
Овчаренко Ю.С., Ткаченко С.С.
Короткий огляд, ключові слова та бібліографія
Сторінки: 260-274
11 Становлення та розвиток наукових основ використання сидеральних культур в органічному землеробстві України (друга половина ХІХ – початок ХХІ століть)

https://doi.org/
Орехівський В.Д.
Короткий огляд, ключові слова та бібліографія
Сторінки: 275-295
12 Вчений Засухін Олексій Миколайович (1884–1922): формування наукового світогляду

https://doi.org/
Осадча О.В.
Короткий огляд, ключові слова та бібліографія
Сторінки: 296-304
13 Економічна потужність георегіонів планети

https://doi.org/
Супіханов Б.К.
Короткий огляд, ключові слова та бібліографія
Сторінки: 305-321
14 Український вчений-бактеріолог професор П.Є. Андрієвський (1880–1945)

https://doi.org/
Уткін О.І.
Короткий огляд, ключові слова та бібліографія
Сторінки: 322-332
15 Внесок наукової школи під керівництвом академіка П.Г. Богача у розвиток фізіології травлення як науки

https://doi.org/
Юдіна К.Є.
Короткий огляд, ключові слова та бібліографія
Сторінки: 333-346
16 Питання біології та фізіології відтворення сільськогосподарських тварин у науковій діяльності Центральної дослідної станції штучного осіменіння

https://doi.org/
Юрченко Е.І.
Короткий огляд, ключові слова та бібліографія
Сторінки: 347-357
  Анонси, рецензії, події        
17 Рецензія на книгу : Алішер Навої. Фархад і Ширін. Київ : ВД «Адеф-Україна», 2016. 348 с.

https://doi.org/
Білоцерківська А.С.
Сторінки: 358-366
18 Теорія музеології у працях О. С. Сапанжи (рецензія на книги: Сапанжа О. С. Музеология : историография и методология : Учебное пособие. – СПб. : Изд-во РГПУ им. А. И. Герцена, 2014. – 111 с.; Сапанжа О. С. Теория музейной коммуникации. История, модели, стратегии, образовательные технологии [Электронный ресурс: http://mcito.ru] : учебное пособие. – Киров : Изд-во МЦИТО, 2017. – 51 с.; Сапанжа О. С. Магистерские программы в области музейного образования в США : монография. – Краснодар : Издательский дом «ХОРС», 2017. – 56 с.)

https://doi.org/
Кепін Д.В.
Короткий огляд, ключові слова та бібліографія
Сторінки: 367-369

Титульна сторінка Видання
© Національна наукова сільськогосподарська бібліотека НААН, 2017