ukr | eng
ННСГБ НААН  

Електронне наукове фахове видання
Історія науки і біографістика
2017 — № 4

Рекомендовано до друку рішенням вченої ради
Національної наукової сільськогосподарської бібліотеки НААН
від 21 грудня 2017 р. (протокол № 14)


  Зміст  
  Загальні питання теорії і методології історичної науки      
1 Hryshchenko T.  The contribution of the Agricultural Scientific Committee of Ukraine (1918–1927) in the scientific and organizational support of the agrarian science development  
2 Салата Г.В.  Професор Л.Д. Проскуряков (1858–1926 рр.): нотатки до інтелектуальної біографістики  
  Історія України      
3 Колтачихіна О.Ю.   Вплив православного християнства на космологічні ідеї в Україні (ХІ–ХVIII ст.ст.)  
4 Падалка С.С.  Прояви побутового хабарництва та способи протидії йому на селі Правобережної України в другій половині XIX – на початку XX століть  
  Історія науки й техніки      
5 Баленко В.В.  Загальні тенденції розвитку вітчизняної сільськогосподарської науки у період 1935–1940 рр.  
6 Бей Н.О.  Cтановлення та розвиток науково-технологічних процесів виробництва автомобілів у Харківському національному автомобільно-дорожньому університеті (друга половина ХХ – початок ХХІ століть)  
7 Мельник В.В.  Внесок академіка ВАСГНІЛ М.Ф. Іванова в розвиток наукових основ вітчизняного птахівництва  
8 Муравська С.В.  Музеї вищих навчальних закладів Західної України як ілюстратори історії науки  
9 Ничкалюк В.Г.  Науково-організаційна діяльність академіка К.Г. Воблого у контексті становлення та розвитку Української академії наук (Всеукраїнської академії наук)  
10 Овчаренко Ю.С., Ткаченко С.С.  Роль вчених Фізико-технічного інституту низьких температур у підготовці науково-технічних та інженерних кадрів у період 60 – 90-х рр. ХХ ст.  
11 Орехівський В.Д.  Становлення та розвиток наукових основ використання сидеральних культур в органічному землеробстві України (друга половина ХІХ – початок ХХІ століть)  
12 Осадча О.В.  Вчений Засухін Олексій Миколайович (1884–1922): формування наукового світогляду  
13 Супіханов Б.К.  Економічна потужність георегіонів планети  
14 Уткін О.І.  Український вчений-бактеріолог професор П.Є. Андрієвський (1880–1945)  
15 Юдіна К.Є.  Внесок наукової школи під керівництвом П.Г. Богача у розвиток фізіології травлення як науки  
16 Юрченко Е.І.  Питання біології та фізіології відтворення сільськогосподарських тварин у науковій діяльності Центральної дослідної станції штучного осіменіння  
  Анонси, рецензії, події      
17 Білоцерківська А. С.  Рецензія на книгу : Алішер Навої. Фархад і Ширін. Київ : ВД «Адеф-Україна», 2016. 348 с.  
18 Кепін Д.В.  Теорія музеології у працях О. С. Сапанжи (рецензія на книги: Сапанжа О. С. Музеология : историография и методология : Учебное пособие. – СПб. : Изд-во РГПУ им. А. И. Герцена, 2014. – 111 с.; Сапанжа О. С. Теория музейной коммуникации. История, модели, стратегии, образовательные технологии [Электронный ресурс: http://mcito.ru] : учебное пособие. – Киров : Изд-во МЦИТО, 2017. – 51 с.; Сапанжа О. С. Магистерские программы в области музейного образования в США : монография. – Краснодар : Издательский дом «ХОРС», 2017. – 56 с.)  

Титульна сторінка Видання
© Національна наукова сільськогосподарська бібліотека НААН, 2017