ukr | eng
ННСГБ НААН  

Електронне наукове фахове видання
Історія науки і біографістика
2018 — № 1

Рекомендовано до друку рішенням вченої ради
Національної наукової сільськогосподарської бібліотеки НААН
від 29 березня 2018 р. (протокол № 3)


  Зміст
https://doi.org/
   
  Всесвітня історія        
1 Гарабагский регион Азербайджана в 1986–1990 гг.

https://doi.org/
Мамедов Н.Р.
Короткий огляд, ключові слова та бібліографія
Сторінки: 1-14
  Історія України        
2 Процес заготівлі та вивезення до Німеччини з території Яготинського району садовини та городини під час німецько-фашистської окупації (1941–1943 рр.)

https://doi.org/
Довгорук Ю.О.
Короткий огляд, ключові слова та бібліографія
Сторінки: 15-26
3 Нормативно-правова база етнонаціональної політики в Україні на початку ХХІ ст.: пошуки консенсусу, здобутки, прорахунки

https://doi.org/
Коцур В.В.
Короткий огляд, ключові слова та бібліографія
Сторінки: 27-54
4 Про технологічний ланцюг «людина-машинa-тварина» (спогади)

https://doi.org/
Москаленко С.П.
Короткий огляд, ключові слова та бібліографія
Сторінки: 55-74
5 Основні віхи вивчення та картографування р. Дніпро, Подніпров’я європейськими вченими і картографами (кінець XVI–XVII ст.) на прикладі фондів сектору картографічних видань НБУВ

https://doi.org/
Романчук М.С.
Короткий огляд, ключові слова та бібліографія
Сторінки: 75-92
6 Соціально-політичні наслідки економічного піднесення у Криму протягом 2000–2008 рр.

https://doi.org/
Шульга Т.С.
Короткий огляд, ключові слова та бібліографія
Сторінки: 93-103
  Історія науки й техніки        
7 Еволюція науково-організаційних основ вітчизняного автомобілебудування: історіографія періоду незалежності України

https://doi.org/
Бей Н.О.
Короткий огляд, ключові слова та бібліографія
Сторінки: 104-121
8 Agriculture – science and industry agroindustrial production: a historical perspective (middle of the XIX – early XX century)

https://doi.org/
Bondur T.A.
Короткий огляд, ключові слова та бібліографія
Сторінки: 122-133
9 Професор А. К. Скороходько (1883–1954) – розробник теоретичних і методологічних засад вітчизняної зоогігієни (до 135-річчя від дня народження)

https://doi.org/
Бородай І. С.
Короткий огляд, ключові слова та бібліографія
Сторінки: 134-151
10 Історія розвитку дослідження досвіду створення механіки рідини від античності до XVIII століття

https://doi.org/
Василенков В.Є.
Короткий огляд, ключові слова та бібліографія
Сторінки: 152-161
11 Становлення та розвиток дослідної справи з питань механізації виробничих процесів на Кіровоградщині (початок ХХ – початок ХХI століть)

https://doi.org/
Гайденко О. М.
Короткий огляд, ключові слова та бібліографія
Сторінки: 162-180
12 Доля сільськогосподарських науково-дослідних установ Києва та Київщини у роки Української революції

https://doi.org/
Грищенко Т.Р.
Короткий огляд, ключові слова та бібліографія
Сторінки: 181-196
13 Выпускник Киевского университета Владимир Хитрово (1878–1949) и исследования его ботанической базы

https://doi.org/
Елина О.Ю.
Короткий огляд, ключові слова та бібліографія
Сторінки: 197-213
14 Павло Цьомпа (1886–1914) – львівський вчений у сфері бухгалтерського обліку та його «нариси економетрії» (недосліджені сторінки історії)

https://doi.org/
Лемішовська О.С.
Короткий огляд, ключові слова та бібліографія
Сторінки: 214-231
15 Внесок професора М. Г. Ліванова (1751–1800) у становлення та розвиток органічного землеробства в україні у другій половині ХVІІІ ст.

https://doi.org/
Орехівський В.Д.
Короткий огляд, ключові слова та бібліографія
Сторінки: 232-244
16 Б.К. Єнкен (1873–1943): формування особистості та наукового світогляду

https://doi.org/
Сергєєва І. Л.
Короткий огляд, ключові слова та бібліографія
Сторінки: 245-255
17 Євген Порфирович Архипенко (1884–1959) – основоположник україномовної періодики з бджільництва

https://doi.org/
Татарчук Л.М.
Короткий огляд, ключові слова та бібліографія
Сторінки: 256-269
18 Внесок вчених-теоретиків і практиків у розвиток органічного землеробства : історичний аспект

https://doi.org/
Товмаченко В.М.
Короткий огляд, ключові слова та бібліографія
Сторінки: 270-285
19 Професор М.В. Винокуров про розвиток вагонного господарства на залізницях колишнього СРСР (1917–1937 рр.)

https://doi.org/
Устяк Н.В.
Короткий огляд, ключові слова та бібліографія
Сторінки: 286-299
20 Розвиток зоотехнічної науки через призму особистості. Рецензія на монографію: Шульга В. П. Творча спадщина професора М. А. Кравченка у системі селекційно-племінної справи в тваринництві УСРР/УРСР (30-ті – перша половина 80-х років ХХ ст.) / наук. ред. д-ра с.-г. наук, проф., акад. НААН В. А. Вергунова. Київ : ФОП Наталуха А. С., 2018. 468 с.

https://doi.org/
Пилипчук О.Я.
Сторінки: 300-324

Титульна сторінка Видання
© Національна наукова сільськогосподарська бібліотека НААН, 2018