ukr | eng
ННСГБ НААН  

Електронне наукове фахове видання
Історія науки і біографістика
2018 — № 1

Рекомендовано до друку рішенням вченої ради
Національної наукової сільськогосподарської бібліотеки НААН
від 29 березня 2018 р. (протокол № 3)


  Зміст  
1 Мамедов Н.Р.  Гарабагский регион Азербайджана в 1986–1990 гг.  
  Історія України      
2 Довгорук Ю.О.  Процес заготівлі та вивезення до Німеччини з території Яготинського району садовини та городини під час німецько-фашистської окупації (1941–1943 рр.)  
3 Коцур В.В.  Нормативно-правова база етнонаціональної політики в Україні на початку ХХІ ст.: пошуки консенсусу, здобутки, прорахунки  
4 Москаленко С.П.  Про технологічний ланцюг «людина–машина–тварина» (спогади)  
5 Романчук М.С.  Основні етапи вивчення та картографування р. Дніпро, Подніпров’я європейськими вченими і картографами (кінець XVI–XVII ст.) на прикладі фондів сектору картографічних видань НБУВ  
6 Шульга Т.С.  Cоціально-політичні наслідки економічного піднесення у Криму протягом 2000–2008 рр.  
  Історія науки й техніки      
7 Бей Н.О.  Еволюція науково-організаційних основ вітчизняного автомобілебудування : історіографія періоду незалежності України  
8 Bondur T.A.  Agriculture – science and industry agroindustrial production: a historical perspective (middle of the XIX – early XX century)  
9 Бородай І.С.  Професор А.К. Скороходько (1883–1954) – розробник теоретичних і методологічних засад вітчизняної зоогігієни (до 135-річчя від дня народження)  
10 Василєнков В.Є.  Історія розвитку дослідження досвіду створення механіки рідини від античності до XVIII століття  
11 Гайденко О.М.  Становлення та розвиток дослідної справи з питань механізації виробничих процесів на Кіровоградщині (початок ХХ – початок ХХI століть)  
12 Грищенко Т.Р.  Доля сільськогосподарських науково-дослідних установ Києва та Київщини у роки Української революції  
13 Елина О.Ю.  Выпускник Киевского университета Владимир Хитрово (1878–1949) и исследования его ботанической базы  
14 Лемішовська О.С.  Павло Цьомпа (1886–1914) – львівський вчений у сфері бухгалтерського обліку та його «нариси економетрії» (недосліджені сторінки історії)  
15 Орехівський В.Д.  Внесок професора М.Г. Ліванова (1751–1800) у становлення та розвиток органічного землеробства в Україні у другій половині ХVІІІ ст.  
16 Сергєєва І.Л.  Б.К. Єнкен (1873–1943): формування особистості та наукового світогляду  
17 Татарчук Л.М.  Євген Порфирович Архипенко – основоположник україномовної періодики з бджільництва (1884–1959)  
18 Товмаченко В.М.  Внесок вчених-теоретиків і практиків у розвиток органічного землеробства : історичний аспект  
19 Устяк Н.В.  Професор М.В. Винокуров про розвиток вагонного господарства на залізницях колишнього СРСР (1917–1937 рр.)    
  Анонси, рецензії, події      
20 Колектив Інституту зрошуваного землеробства НААН.  Лавриненку Юрію Олександровичу – 65.    
20 Пилипчук О.Я.  Розвиток зоотехнічної науки через призму особистості. Рец. на монографію : Шульга В.П. Творча спадщина професора М.А. Кравченка у системі селекційно-племінної справи в тваринництві УСРР/УРСР (30-ті – перша половина 80-х років ХХ ст.) / наук. ред. д-ра с.-г. наук, проф., акад. НААН В. А. Вергунова. Київ : ФОП Наталуха А. С., 2018. 468 с.    

Титульна сторінка Видання
© Національна наукова сільськогосподарська бібліотека НААН, 2018