ukr | eng
ННСГБ НААН  

Електронне наукове фахове видання
Історія науки і біографістика
2018 — № 1

Рекомендовано до друку рішенням вченої ради
Національної наукової сільськогосподарської бібліотеки НААН
від 29 березня 2018 р. (протокол № 3)


  Зміст  
  Всесвітня історія      
1 Мамедов Н.Р.  Гарабагский регион Азербайджана в 1986–1990 гг.  
  Історія України      
2 Довгорук Ю.О.  Процес заготівлі та вивезення до Німеччини з території Яготинського району садовини та городини під час німецько-фашистської окупації (1941–1943 рр.)  
3 Коцур В.В.  Нормативно-правова база етнонаціональної політики в Україні на початку ХХІ ст.: пошуки консенсусу, здобутки, прорахунки  
4 Москаленко С.П.  Про технологічний ланцюг «людина–машина–тварина» (спогади)  
5 Романчук М.С.  Основні етапи вивчення та картографування р. Дніпро, Подніпров’я європейськими вченими і картографами (кінець XVI–XVII ст.) на прикладі фондів сектору картографічних видань НБУВ  
6 Шульга Т.С.  Cоціально-політичні наслідки економічного піднесення у Криму протягом 2000–2008 рр.  
  Історія науки й техніки      
7 Бей Н.О.  Еволюція науково-організаційних основ вітчизняного автомобілебудування : історіографія періоду незалежності України  
8 Bondur T.A.  Agriculture – science and industry agroindustrial production: a historical perspective (middle of the XIX – early XX century)  
9 Бородай І.С.  Професор А.К. Скороходько (1883–1954) – розробник теоретичних і методологічних засад вітчизняної зоогігієни (до 135-річчя від дня народження)  
10 Василєнков В.Є.  Історія розвитку дослідження досвіду створення механіки рідини від античності до XVIII століття  
11 Гайденко О.М.  Становлення та розвиток дослідної справи з питань механізації виробничих процесів на Кіровоградщині (початок ХХ – початок ХХI століть)  
12 Грищенко Т.Р.  Доля сільськогосподарських науково-дослідних установ Києва та Київщини у роки Української революції  
13 Елина О.Ю.  Выпускник Киевского университета Владимир Хитрово (1878–1949) и исследования его ботанической базы  
14 Лемішовська О.С.  Павло Цьомпа (1886–1914) – львівський вчений у сфері бухгалтерського обліку та його «нариси економетрії» (недосліджені сторінки історії)  
15 Орехівський В.Д.  Внесок професора М.Г. Ліванова (1751–1800) у становлення та розвиток органічного землеробства в Україні у другій половині ХVІІІ ст.  
16 Сергєєва І.Л.  Б.К. Єнкен (1873–1943): формування особистості та наукового світогляду  
17 Татарчук Л.М.  Євген Порфирович Архипенко – основоположник україномовної періодики з бджільництва (1884–1959)  
18 Товмаченко В.М.  Внесок вчених-теоретиків і практиків у розвиток органічного землеробства : історичний аспект  
19 Устяк Н.В.  Професор М.В. Винокуров про розвиток вагонного господарства на залізницях колишнього СРСР (1917–1937 рр.)  
  Анонси, рецензії, події      
20 Пилипчук О.Я.  Розвиток зоотехнічної науки через призму особистості. Рец. на монографію : Шульга В.П. Творча спадщина професора М.А. Кравченка у системі селекційно-племінної справи в тваринництві УСРР/УРСР (30-ті – перша половина 80-х років ХХ ст.) / наук. ред. д-ра с.-г. наук, проф., акад. НААН В. А. Вергунова. Київ : ФОП Наталуха А. С., 2018. 468 с.    

Титульна сторінка Видання
© Національна наукова сільськогосподарська бібліотека НААН, 2018