ukr | eng
ННСГБ НААН  

Електронне наукове фахове видання
Історія науки і біографістика
2018 — № 2

Рекомендовано до друку рішенням вченої ради
Національної наукової сільськогосподарської бібліотеки НААН
від 21 червня 2018 р. (протокол № 6)


  Зміст  
  Загальні питання теорії і методології історичної науки      
1 Демуз І.О.  Літературно-публіцистична біографіка П. Стебницького як складова його національно-ідентифікаційних візій  
  Історія України      
2 Єрмілов В.С.  Фінансові засади утворення земської медицини Херсонської губернії  
3 Коцур В.В.  Україна після помаранчевої революції 2005–2010 рр.: наміри, нереалізовані ідеї-стратегії в етнонаціональній політиці  
4 Орлик С.В.  Праці та спогади сучасників Першої світової війни як джерело до вивчення фінансової політики російського окупаційного режиму в Галичині та Буковині  
5 Свистович С.М.  До питання здійснення культурних трансформацій в УСРР (20-і рр. ХХ ст.)  
  Історія науки й техніки      
6 Garbar O.P., Yeschenko V.O.  Contribution of scientists of the department of general agriculture of Uman national university of horticulture to the domestic agricultural science development  
7 Гутник М.В.  Професор Василь Іванович Альбіцький – провідний учений Харківського технологічного інституту у галузі гідравліки (19.03.1850 – після 1916)  
8 Довгорук Ю.О.  Супійська дослідна меліоративна болотна станція в період німецько-фашистської окупації УРСР(1941–1943 рр.)  
9 Дрозд П.Ю.  Діяльність академіка АН СРСР Є.М. Лавренка в Ботанічному інституті ім. В.Л. Комарова АН СРСР (1934–1987)  
10 Кебкало Т.Г.  Історія зародження та становлення ембріології (ІV ст. до н. е. – кінець ХХ ст.)  
11 Коблош В.В.  Ґрунтові дослідження Дністровської низовини: перші наукові здобутки професора Н.Б. Вернандер (1901–1986)  
12 Косско Т.Г.  Наукові відкриття вчених Національної академії наук України в 60–80-х рр. ХХ сторіччя  
13 Милостян Ю.Г.  Формування науково-освітнього світогляду вітчизняного педагога, вченого-аграрія, зачинателя літакобудування князя О.С. Кудашева (1872–1895 рр.)  
14 Орехівський В.Д.  Удосконалення інноваційних технологій органічного землеробства в Інституті сільського господарства Причорномор’я НААН на початку ХХІ ст.  
15 Присяжнюк М.В.  Діяльність сільськогосподарських курсів в Чернігівській губернії з популяризації сільськогосподарських знань на початку ХХ ст.  
16 Шадріна О.В.  Наукова спадщина П.І. Гавсевича (1883-1920) в системі Товариства дослідників Волині  
17 Щербань А.Л.  Струнне виробництво в Опішні – успішний проект 1911 р.  
18 Юрчак Е.В.  Внесок доктора сільськогосподарських наук Л.Д. Юрчак (1937-2010) у розвиток вітчизняної алелопатичної науки  
  Анонси, рецензії, події      
19 Гамалія В.М.  Рецензія на монографію : Бей Н. О. Становлення та розвиток наукових основ автомобілебудування в Україні (друга половина ХХ – початок ХХІ ст.) : монографія / Н. О. Бей, НААН, ННСГБ; наук. ред. д-ра с.-г. наук, проф., академіка НААН В. А. Вергунова. Вінниця : ТОВ «Нілан-ЛТД», 2017. 440 с.    
20 Гамалія В.М.  Рецензія на монографію : Салата Г. В. Історико-науковий аналіз життя і діяльності Л.Д. Проскурякова (1858–1926 рр.) та його науково-технічної школи у контексті розвитку вітчизняного мостобудування та архітектури. Київ : Медінформ, 2017. 212 с.    
21 Куйбіда В.В.  Рецензія на монографію : Грищенко Т. Р. Cільськогосподарський науковий комітет України (1918–1927) : монографія / наук. ред. В. А. Вергунов. К., 2017. 360 с.    

Титульна сторінка Видання
© Національна наукова сільськогосподарська бібліотека НААН, 2018