ukr | eng
ННСГБ НААН  

Електронне наукове фахове видання
Історія науки і біографістика
2018 — № 2

Рекомендовано до друку рішенням вченої ради
Національної наукової сільськогосподарської бібліотеки НААН
від 21 червня 2018 р. (протокол № 6)


  Зміст
https://doi.org/
   
  Загальні питання теорії і методології історичної науки        
1 Літературно-публіцистична біографіка П. Стебницького як складова його національно-ідентифікаційних візій

https://doi.org/
Демуз І.О.
Короткий огляд, ключові слова та бібліографія
Сторінки: 1-36
  Історія України        
2 Фінансові засади утворення земської медицини Херсонської губернії

https://doi.org/
Єрмілов В.С.
Короткий огляд, ключові слова та бібліографія
Сторінки: 37-46
3 Україна після помаранчевої революції 2005–2010 рр.: наміри, нереалізовані ідеї-стратегії в етнонаціональній політиці

https://doi.org/
Коцур В.В.
Короткий огляд, ключові слова та бібліографія
Сторінки: 47-79
4 Праці та спогади сучасників Першої світової війни як джерело до вивчення фінансової політики російського окупаційного режиму в Галичині та Буковині

https://doi.org/
Орлик С.В.
Короткий огляд, ключові слова та бібліографія
Сторінки: 80-97
5 До питання здійснення культурних трансформацій в УСРР (20-і рр. ХХ ст.)

https://doi.org/
Свистович С.М.
Короткий огляд, ключові слова та бібліографія
Сторінки: 98-111
  Історія науки й техніки        
6 Contribution of scientists of the department of general agriculture of uman national university of horticulture to the domestic agricultural science development

https://doi.org/
Garbar O.P., Yeschenko V.O.
Короткий огляд, ключові слова та бібліографія
Сторінки: 112-125
7 Професор Василь Іванович Альбіцький – провідний учений Харківського технологічного інституту у галузі гідравліки (19.03.1850 – після 1916)

https://doi.org/
Гутник М.В.
Короткий огляд, ключові слова та бібліографія
Сторінки: 126-138
8 Супійська дослідна меліоративна болотна станція в період німецько-фашистської окупації УРСР (1941–1943 рр.)

https://doi.org/
Довгорук Ю.О.
Короткий огляд, ключові слова та бібліографія
Сторінки: 139-148
9 Діяльність академіка АН СРСР Є.М. Лавренка в ботанічному інституті ім. В.Л. Комарова АН СРСР (1934–1987)

https://doi.org/
Дрозд П.Ю.
Короткий огляд, ключові слова та бібліографія
Сторінки: 149-167
10 Історія зародження та становлення ембріології (ІV ст. до н. е. – кінець ХХ ст.)

https://doi.org/
Кебкало Т.Г.
Короткий огляд, ключові слова та бібліографія
Сторінки: 168-179
11 Ґрунтові дослідження Дністровської низовини: перші наукові здобутки професора Н.Б. Вернандер (1901–1986)

https://doi.org/
Коблош В.В.
Короткий огляд, ключові слова та бібліографія
Сторінки: 180-191
12 Наукові відкриття вчених Національної академії наук України в 60–80-х рр. ХХ сторіччя

https://doi.org/
Косско Т.Г.
Короткий огляд, ключові слова та бібліографія
Сторінки: 192-206
13 Формування науково-освітнього світогляду вітчизняного педагога, вченого-аграрія, зачинателя літакобудування, князя О.С. Кудашева (1872–1917 рр.)

https://doi.org/
Мілостян Ю.Г.
Короткий огляд, ключові слова та бібліографія
Сторінки: 207-229
14 Удосконалення інноваційних технологій органічного землеробства в Інституті сільського господарства Причорномор’я НААН на початку ХХІ ст.

https://doi.org/
Орехівський В.Д.
Короткий огляд, ключові слова та бібліографія
Сторінки: 230-253
15 Діяльність сільськогосподарських курсів в Чернігівській губернії з популяризації сільськогосподарських знань на початку ХХ ст.

https://doi.org/
Присяжнюк М.В.
Короткий огляд, ключові слова та бібліографія
Сторінки: 254-264
16 Наукова спадщина П.І. Гавсевича (1883 – 1920) в системі Товариства дослідників Волині

https://doi.org/
Шадріна О.В.
Короткий огляд, ключові слова та бібліографія
Сторінки: 265-278
17 Струнне виробництво в Опішні – успішний проект 1911 р.

https://doi.org/
Щербань А.Л.
Короткий огляд, ключові слова та бібліографія
Сторінки: 279-296
18 Внесок доктора сільськогосподарських наук Л.Д. Юрчак (1937−2010) у розвиток вітчизняної алелопатичної науки

https://doi.org/
Юрчак Е.В.
Короткий огляд, ключові слова та бібліографія
Сторінки: 297-312
19 Рецензія на монографію Бей Н. О. Становлення та розвиток наукових основ автомобілебудування в Україні (друга половина ХХ – початок ХХІ ст.): монографія / Н.О. Бей, НААН, ННСГБ; наук. ред. д-ра с.-г. наук, проф., академіка НААН В. А. Вергунова. Вінниця : ТОВ «Нілан-ЛТД», 2017. 440 с.

https://doi.org/
Гамалія В.М.
Сторінки: 313-320
20 Рецензія на монографію Салата Г. В. Історико-Науковий Аналіз Життя І Діяльності Л. Д. Проскурякова (1858–1926 РР.) та його науковотехнічної школи у контексті розвитку вітчизняного мостобудування та архітектури. Київ : Медінформ, 2017. 212 с.

https://doi.org/
Гамалія В.М.
Сторінки: 310-331
21 Рецензія на монографію Грищенко Т. Р. Сільськогосподарський науковий комітет України (1918–1927) : монографія / наук. ред. В. А. Вергунов. К., 2017. 360 с.

https://doi.org/
Куйбіда В.В.
Сторінки: 324-325

Титульна сторінка Видання
© Національна наукова сільськогосподарська бібліотека НААН, 2018