ukr | eng
ННСГБ НААН  

Електронне наукове фахове видання
Історія науки і біографістика
2018 — № 3

Рекомендовано до друку рішенням вченої ради
Національної наукової сільськогосподарської бібліотеки НААН
від 13 вересня 2018 р. (протокол № 9)


  Зміст
https://doi.org/
   
  Загальні питання теорії і методології історичної науки        
1 Evolution of theory and methodology of preservation of farm animal biodiversity as basis for development of Ukrainian animal science

https://doi.org/
Boroday I.S.
Короткий огляд, ключові слова та бібліографія
Сторінки: 1-14
2 Розвиток теоретико-методологічних засад сільськогосподарської дослідної справи в Україні (20–30 рр. ХХ ст.)

https://doi.org/
Щебетюк Н.Б.
Короткий огляд, ключові слова та бібліографія
Сторінки: 15-34
  Всесвітня історія        
3 «Гвіанський проект» (1938 р.) у контексті американської політики щодо європейських політичних біженців

https://doi.org/
Юшкевич В.В.
Короткий огляд, ключові слова та бібліографія
Сторінки: 35-46
  Історія України        
4 Розвиток бібліотечної та архівної справи українськими урядами (1917–1920 рр.)

https://doi.org/
Демуз І. О., Животівська Д.М.
Короткий огляд, ключові слова та бібліографія
Сторінки: 47-60
5 Природно-географічні передумови появи дорожніх комунікацій на території Слобідської України та особливості їх функціонування у XVIII ст.

https://doi.org/
Коніва Ю.В.
Короткий огляд, ключові слова та бібліографія
Сторінки: 61-78
6 Грошова реформа 1895–1897 років на теренах Російської імперії в оцінках О.Д. Нечволодова

https://doi.org/
Мамоян С.Ч.
Короткий огляд, ключові слова та бібліографія
Сторінки: 79-89
7 Організаційно-методична та координаційна діяльність Українського республіканського спеціалізованого тресту птахофабрик і птахорадгоспів в 1963–1964 роках

https://doi.org/
Мельник В.В.
Короткий огляд, ключові слова та бібліографія
Сторінки: 90-103
8 Культура як ідентифікуючий українське село чинник: ідеологія, політика, традиційні засоби (1960–1980-і роки)

https://doi.org/
Падалка С.С.
Короткий огляд, ключові слова та бібліографія
Сторінки: 104-117
9 Підготовка спеціалістів в Українському республіканському заочному сільськогосподарському технікумі (1960–70-і рр.)

https://doi.org/
Радченко Л.С., Сідорова Н.В.
Короткий огляд, ключові слова та бібліографія
Сторінки: 118-131
10 Олександр Цинкаловський (1898–1983 рр.) – видатний історик та краєзнавець Волині (до 120-річчя від дня народження)

https://doi.org/
Рушай Е.І.
Короткий огляд, ключові слова та бібліографія
Сторінки: 132-143
11 Діяльність кафедри суспільних наук Харківського ветеринарного інституту у 50-60-х рр. ХХ ст.

https://doi.org/
Фролов С.В., Приходько Т.М., Куцина Л.В.
Короткий огляд, ключові слова та бібліографія
Сторінки: 144-156
12 Гетьманат П. Скоропадського і українізація доби визвольних змагань (1917–1921 рр.)

https://doi.org/
Шевченко В.Ф.
Короткий огляд, ключові слова та бібліографія
Сторінки: 157-175
  Історія науки й техніки        
13 Еволюція екологічної думки на українських землях (початок ІХ–ХХ ст.ст.)

https://doi.org/
Андрощук Л.А.
Короткий огляд, ключові слова та бібліографія
Сторінки: 176-188
14 Формування верстатного парку машинобудівного комплексу Української СРР до періоду «соціалістичної» індустріалізації (1919–1927 рр.)

https://doi.org/
Аннєнкова Н.Г.
Короткий огляд, ключові слова та бібліографія
Сторінки: 189-203
15 Передумови створення та основні здобутки Українського науково-дослідного інституту спирту і біотехнології продовольчих продуктів (друга половина 40-х років ХХ – початок ХХІ ст.)

https://doi.org/
Бей Р.В.
Короткий огляд, ключові слова та бібліографія
Сторінки: 204-215
16 Роль Харківського товариства сільського господарства у розвитку контрольно-насіннєвої справи в Україні (початок ХХ ст.)

https://doi.org/
Бурдак А.А.
Короткий огляд, ключові слова та бібліографія
Сторінки: 216-227
17 Київський період розвитку наукової школи Д.С. Воронцова в галузі електрофізіології (1935–1965 рр.)

https://doi.org/
Варивода К.С.
Короткий огляд, ключові слова та бібліографія
Сторінки: 228-249
18 Науковий доробок академіка П.М. Василенка (1900–1999)

https://doi.org/
Деркач О.П.
Короткий огляд, ключові слова та бібліографія
Сторінки: 250-260
19 Перші українські гістологічні школи (кінець ХІХ – початок ХХ ст.)

https://doi.org/
Кебкало Т.Г., Буц М.А.
Короткий огляд, ключові слова та бібліографія
Сторінки: 261-273
20 Розвиток ентомологічних досліджень у діяльності Полтавського сільськогосподарського товариства наприкінці ХІХ ст.

https://doi.org/
Киселис К.Ю.
Короткий огляд, ключові слова та бібліографія
Сторінки: 274-286
21 Використання методики Л.Г. Раменського у геоботанічних дослідженнях для потреб колгоспної дослідної справи в УСРР та СРСР (1935–1936)

https://doi.org/
Коваленко С.Д.
Короткий огляд, ключові слова та бібліографія
Сторінки: 287-296
22 Внесок Ярослава Нємеца (1842–1898) у розвиток дослідництва в галузі садівництва на українських землях (до 120-річчя з дня смерті)

https://doi.org/
Корзун О.В.
Короткий огляд, ключові слова та бібліографія
Сторінки: 297-313
23 Становление и развитие геологической научной школы Императорского Харьковского университета (вторая половина XIX – начало ХХ вв.)

https://doi.org/
Лобенко С.В.
Короткий огляд, ключові слова та бібліографія
Сторінки: 314-327
24 Обґрунтування оптимальної структури посівних площ і сівозмін для розвитку органічного землеробства у господарствах України на початку ХХІ ст.

https://doi.org/
Орехівський В.Д.
Короткий огляд, ключові слова та бібліографія
Сторінки: 328-356
25 Харківський період діяльності видатного фізика, академіка АН СРСР Л.Д. Ландау (1932–1937 рр.)

https://doi.org/
Товмаченко В.М.
Короткий огляд, ключові слова та бібліографія
Сторінки: 357-370
26 Закарпатське коріння ветеринарної науки Полтавщини: з нагоди 60-річчя до дня народження професора П.І. Локеса (1958–2016 рр.)

https://doi.org/
Шаравара Т.О., Макарець С.В.
Короткий огляд, ключові слова та бібліографія
Сторінки: 371-380
  Анонси, рецензії, події        
27 Професор М.Р. Козаченко: життя в науці (до 80-річчя від дня народження)

https://doi.org/
Ожерельєва В.М.
Короткий огляд, ключові слова та бібліографія
Сторінки: 381-391

Титульна сторінка Видання
© Національна наукова сільськогосподарська бібліотека НААН, 2018