ukr | eng
ННСГБ НААН  

Електронне наукове фахове видання
Історія науки і біографістика
2018 — № 3

Рекомендовано до друку рішенням вченої ради
Національної наукової сільськогосподарської бібліотеки НААН
від 13 вересня 2018 р. (протокол № 9)


  Зміст  
  Загальні питання теорії і методології історичної науки      
1 Boroday I.S.  Evolution of theory and methodology of preservation of farm animal biodiversity as basis for development of Ukrainian animal science  
2 Щебетюк Н.Б.  Розвиток теоретико-методологічних засад сільськогосподарської дослідної справи в Україні (20–30 рр. ХХ ст.)  
  Всесвітня історія      
3 Юшкевич В.В.  «Гвіанський проект» (1938 р.) у контексті американської політики щодо європейських політичних біженців  
  Історія України      
4 Клапчук С.М.  Розвиток бібліотечної та архівної справи українськими урядами (1917–1920 рр.)  
5 Коніва Ю.В.  Передумови появи дорожніх комунікацій на території Слобідської України та особливості їх функціонування у XVIII ст.  
6 Мамоян С.Ч.  Грошова реформа 1895–1897 років на теренах Російської імперії в оцінках О.Д. Нечволодова  
7 Мельник В.В.  Організаційно-методична та координаційна діяльність Українського республіканського спеціалізованого тресту птахофабрик і птахорадгоспів в 1963–1964 роках  
8 Падалка С.С.  Культура як ідентифікуючий українське село чинник: ідеологія, політика, традиційні засоби (1960–1980-і роки)  
9 Радченко Л.С., Сідорова Н.В.  Підготовка спеціалістів в Українському республіканському заочному сільськогосподарському технікумі (1960–70-і рр.)  
10 Рушай Е.І.  Олександр Цинкаловський (1898–1983 рр.) – видатний історик та краєзнавець Волині (до 120-річчя від дня народження)  
11 Фролов С.В., Приходько Т.М., Куцина Л.В.  Діяльність кафедри суспільних наук Харківського ветеринарного інституту у 50-60-х рр. ХХ ст.  
12 Шевченко В.Ф.   Гетьманат П. Скоропадського і українізація доби визвольних змагань (1917–1921 рр.)  
  Історія науки й техніки      
13 Андрощук Л.А.  Еволюція екологічної думки на українських землях (початок ІХ – ХХ ст.ст.)  
14 Аннєнкова Н.Г.  Формування верстатного парку машинобудівного комплексу Української СРР до періоду «соціалістичної» індустріалізації (1919–1927 рр.)  
15 Бей Р.В.  Передумови створення та основні здобутки Українського науково-дослідного інституту спирту і біотехнології продовольчих продуктів (друга половина 40-х років ХХ – початок ХХІ ст.)  
16 Бурдак А.А.  Роль Харківського товариства сільського господарства у розвитку контрольно-насіннєвої справи в Україні (початок ХХ ст.)  
17 Варивода К.С.  Київський період розвитку наукової школи Д.С. Воронцова в галузі електрофізіології (1935–1965 рр.)  
18 Деркач О.П.  Науковий доробок академіка П.М. Василенка (1900–1998)  
19 Кебкало Т.Г., Буц М.А.  Перші українські гістологічні школи (кінець ХІХ – початок ХХ ст.)  
20 Киселис К.Ю.  Розвиток ентомологічних досліджень у діяльності Полтавського сільськогосподарського товариства наприкінці ХІХ ст.  
21 Коваленко С.Д.  Використання методики Л.Г. Раменського у геоботанічних дослідженнях для потреб колгоспної дослідної справи в УСРР та СРСР (1935–1936)  
22 Корзун О.В.  Внесок Ярослава Нємеца (1842–1898) у розвиток дослідництва в галузі садівництва на українських землях (до 120-річчя з дня смерті)  
23 Лобенко С.В.  Становление и развитие геологической научной школы Императорского Харьковского университета (вторая половина XIX – начало ХХ вв.)  
24 Орехівський В.Д.  Обґрунтування оптимальної структури посівних площ і сівозмін для розвитку органічного землеробства у господарствах України на початку ХХІ ст.  
25 Товмаченко В.М.  Харківський період діяльності видатного фізика, академіка АН СРСР Л.Д. Ландау (1932–1937 рр.)  
26 Шаравара Т.О., Макарець С.В.  Закарпатське коріння ветеринарної науки Полтавщини: з нагоди 60-річчя до дня народження професора П.І. Локеса (1958–2016 рр.)  
  Анонси, рецензії, події      
27 Ожерельєва В.М.  Професор М.Р. Козаченко: життя в науці (до 80-річчя від дня народження)  

Титульна сторінка Видання
© Національна наукова сільськогосподарська бібліотека НААН, 2018