ukr | eng
ННСГБ НААН  

Електронне наукове фахове видання
Історія науки і біографістика
2018 — № 4

Рекомендовано до друку рішенням вченої ради
Національної наукової сільськогосподарської бібліотеки НААН
від 28 грудня 2018 р. (протокол № 15)


  Зміст
https://doi.org/
   
  Всесвітня історія        
1 До питання про становище «Балтійських ДІ-ПІ» в Скандидавії у документах державного департаменту США (1945–1948 рр.)

https://doi.org/
Юшкевич В.В.
Короткий огляд, ключові слова та бібліографія
Сторінки: 1-16
  Історія України        
2 Антикорупційна діяльність Верховної Ради України в земельній сфері: історичний вимір (1990–2000-і роки)

https://doi.org/
Артюшенко І.А.
Короткий огляд, ключові слова та бібліографія
Сторінки: 17-33
3 Розвиток університетської астрономії в Україні у 60-х роках ХХ століття

https://doi.org/
Грушицька І.Б.
Короткий огляд, ключові слова та бібліографія
Сторінки: 31-48
4 Мовне питання у публіцистиці та рукописній спадщині громадського діяча Петра Стебницького (1862–1923 рр.)

https://doi.org/
Демуз І. О., Животівська Д.М.
Короткий огляд, ключові слова та бібліографія
Сторінки: 49-67
5 Military activity of last kish ataman of Zaporoz’ka Sich Petro Kalnyshevsky in totalitarian historiography

https://doi.org/
Kotsur H.H.
Короткий огляд, ключові слова та бібліографія
Сторінки: 62-82
  Історія науки й техніки        
6 Питання фізіології праці у дослідженнях учених Київського інституту гігієни праці та професійних захворювань (1928–1941 рр.)

https://doi.org/
Варивода К.С., Горденко С.І.
Короткий огляд, ключові слова та бібліографія
Сторінки: 83-102
7 Науково-організаційна та викладацька діяльність професора П.Ф. Тушкана в Катеринославській губернії (1899–1918)

https://doi.org/
Воловодовська В.О.
Короткий огляд, ключові слова та бібліографія
Сторінки: 103-116
8 Національна академія наук України: деякі напрями міжнародного співробітництва (1918–2000)

https://doi.org/
Звонкова Г.Л.
Короткий огляд, ключові слова та бібліографія
Сторінки: 117-132
9 Буряківництво на Українських землях у ХІХ – на початку ХХ ст. для потреб становлення та розвитку галузевого дослідництва

https://doi.org/
Коваленко С.Д.
Короткий огляд, ключові слова та бібліографія
Сторінки: 133-154
10 Основні напрями діяльності Українського науково-дослідного інституту соціалістичного землеробства упродовж 1941–1945 рр.

https://doi.org/
Корзун О.В.
Короткий огляд, ключові слова та бібліографія
Сторінки: 155-176
11 Історія діяльності патентних підрозділів Національної академії наук України (1942–2015 рр.)

https://doi.org/
Косско Т.Г., Хоменко І.І.
Короткий огляд, ключові слова та бібліографія
Сторінки: 177-191
12 Уродженці Глухівщини у справі створення Української академії наук

https://doi.org/
Курок О.І., Бєлашов В.І.
Короткий огляд, ключові слова та бібліографія
Сторінки: 192-202
13 Розвиток наукової діяльності відділу алелопатії Національного ботанічного саду імені М.М. Гришка НАН України (1960–2005)

https://doi.org/
Кучерявий О.В.
Короткий огляд, ключові слова та бібліографія
Сторінки: 203-216
14 Науково-організаційна діяльність земських агрономічних організацій наприкінці ХІХ століття

https://doi.org/
Лукашевич Ю.Л.
Короткий огляд, ключові слова та бібліографія
Сторінки: 217-230
15 Перша Всеукраїнська нарада з питань садівництва 1928 р. в історії сільськогосподарської дослідної справи

https://doi.org/
Нижник С.В.
Короткий огляд, ключові слова та бібліографія
Сторінки: 231-240
16 Внесок професора А.А. Осипчука (1937–2015) у розвиток селекції картоплі в Україні

https://doi.org/
Ситнікова А.С.
Короткий огляд, ключові слова та бібліографія
Сторінки: 241-253
17 Роль академика О.К. Кедрова-Зихмана (1885–1964) в развитии учения об известковании почв

https://doi.org/
Платковская О.С.
Короткий огляд, ключові слова та бібліографія
Сторінки: 254-264
18 Еволюція наукових основ застосування ґрунтозахисного землеробства на Полтавщині у другій половині ХХ століття

https://doi.org/
Смірнова Б.О.
Короткий огляд, ключові слова та бібліографія
Сторінки: 265-268
19 Агроекономічні дослідження у наукових пошуках князя В.О. Кудашева (1846–1916): ретроспективний погляд

https://doi.org/
Столяр О.П.
Короткий огляд, ключові слова та бібліографія
Сторінки: 287-309
20 Українська науково-дослідна станція олійних культур: історія та здобутки (1932–1955 рр.)

https://doi.org/
Томашина Г.П.
Короткий огляд, ключові слова та бібліографія
Сторінки: 310-331

Титульна сторінка Видання
© Національна наукова сільськогосподарська бібліотека НААН, 2018