ukr | eng
ННСГБ НААН  

Електронне наукове фахове видання
Історія науки і біографістика
2018 — № 4

Рекомендовано до друку рішенням вченої ради
Національної наукової сільськогосподарської бібліотеки НААН
від 28 грудня 2018 р. (протокол № 15)


  Зміст  
  Всесвітня історія      
1 Юшкевич В.В.  До питання про становище «Балтійських ДІ-ПІ» в Скандинавії у документах державного департаменту США (1945–1948 рр.)  
  Історія України      
2 Артюшенко І.А  Антикорупційна діяльність Верховної Ради України в земельній сфері: історичний вимір (1990–2000-і роки)  
3 Грушицька І.Б  Розвиток університетської астрономії в Україні у 60-х роках ХХ століття  
4 Демуз І.О., Животівська Д.М.  Мовне питання у публіцистиці та рукописній спадщині громадського діяча Петра Стебницького (1862–1923 рр.)  
5 Kotsur H.H.  Military activity of last kish ataman of Zaporoz’ka Sich Petro Kalnyshevsky in totalitarian historiography  
  Історія науки й техніки      
6 Варивода К.С., Горденко С.І.  Питання фізіології праці у дослідженнях учених Київського інституту гігієни праці та професійних захворювань (1928–1941 рр.)  
7 Воловодовська В.О.  Науково-організаційна та викладацька діяльність професора П.Ф. Тушкана в Катеринославській губернії (1899–1918)  
8 Звонкова Г.Л.  Національна академія наук України: деякі напрями міжнародного співробітництва (1918–2000)  
9 Коваленко С.Д.  Буряківництво на українських землях у ХІХ – на початку ХХ ст. для потреб становлення та розвитку галузевого дослідництва  
10 Корзун О.В.  Основні напрями діяльності Українського науково-дослідного інституту соціалістичного землеробства упродовж 1941–1945 рр.  
11 Косско Т.Г., Хоменко І.І.  Історія діяльності патентних підрозділів Національної академії наук України (1942–2015 рр.)  
12 Курок О.І., Бєлашов В.І.  Уродженці Глухівщини у справі створення Української академії наук  
13 Кучерявий О.В.  Розвиток наукової діяльності відділу алелопатії Національного ботанічного саду імені М.М. Гришка НАН України (1960–2005)  
14 Лукашевич Ю.Л.  Науково-організаційна діяльність земських агрономічних організацій наприкінці ХІХ століття  
15 Нижник С.В.  Перша Всеукраїнська нарада з питань садівництва 1928 р. в історії сільськогосподарської дослідної справи  
16 Олійник Т.М.  Внесок професора А.А. Осипчука (1937–2015) у розвиток селекції картоплі в Україні  
17 Платковская О.С.  Роль академика О.К. Кедрова-Зихмана (1885–1964) в развитии учения об известковании почв  
18 Смірнова Б.О.  Еволюція наукових основ застосування ґрунтозахисного землеробства на Полтавщині у другій половині ХХ століття  
19 Столяр О.П.  Агроекономічні дослідження у наукових пошуках князя В.О. Кудашева (1846–1916): ретроспективний погляд  
20 Томашина Г.П.  Українська науково-дослідна станція олійних культур: історія та здобутки (1932–1955 рр.)  

Титульна сторінка Видання
© Національна наукова сільськогосподарська бібліотека НААН, 2018