ukr | eng
ННСГБ НААН  

Електронне наукове фахове видання
Історія науки і біографістика
2019 — № 1

Рекомендовано до друку рішенням вченої ради
Національної наукової сільськогосподарської бібліотеки НААН
від 27 березня 2019 р. (протокол № 3)


  Зміст  
  Всесвітня історія      
1 Білоус П.М.  Історія музеєфікації поселенських пам’яток у Східній Європі в контексті збереження Верхньосалтівського археологічного комплексу  
  Історія України      
2 Гук М.С.  Діяльність сестер милосердя у Першу світову війну: історіографія  
3 Іванченко Л.А.  Паперове виробництво Кочубеїв на хуторі Ретик (Чернігівщина, середина ХІХ ст.)  
4 Коцур В.В.  Етнічний чинник національно-визвольних змагань 1918– 1921 рр. і російсько-українського протистояння 2014 р. в інтерпретаціях сучасників  
5 Страйгородська Л.І.  Постать Ф.П. Сушицького в освітньому просторі початку ХХ століття  
6 Урдя В.О.  Унікальні поховальні споруди античних часів «Скіфська могила» та Сарматський склеп на території м. Білгорода-Дністровського: сучасний стан, проблеми та перспективи музеєфікації  
  Історія науки й техніки      
7 Берестень Ю.В.  Науково-педагогічна та адміністративна діяльність професора І.Ф. Розгіна (Розгона) в 1923–1941 рр.  
8 Войтюк О.С.  Внесок академіка НАН України С.М. Конюхова (1937–2011) в конверсійні програми ракетно-космічної галузі України  
9 Корзун О.В.  Діяльність Національного наукового центру «Інститут виноградарства і виноробства імені В.Є. Таїрова» НААН у роки німецькорадянської війни  
10 Коцур Н.І.  Інститут фізичної культури ВУАН: науково-організаційні основи становлення та розвитку (20-і рр. ХХ століття)  
11 Кривоніс С.С.  Педагогічна діяльність професора В.А. Базакуци упродовж 1953–2000 рр. в контексті розвитку кафедри загальної та експериментальної фізики Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут»  
12 Мамрай В.В.  Система експериментаторства з вивчення твердої сажки озимої пшениці в Україні наприкінці XIX – початку ХХ століття  
13 Ovcharenko Iu.S.  The institutionalization of the scientific research of cryophysics in Ukraine (the 30s of the 20 th cent. – the beginning of the 21 th cent.)  
14 Рогожа М.М.  Український орнітолог, зоогеограф, природознавець та природоохоронець М.І. Гавриленко (1888–1917): досвід створення просопографічного портрета  
15 Рубцова О.Л., Чувікіна Н.В.  Становлення особистості професора Леоніда Івановича Рубцова (1902–1980)  
16 Ситнікова А.С.  Започаткування та розвиток наукової діяльності селекційно-дослідних станцій Сортівничо-насіннєвого управління Цукротресту (кінець ХІХ ст. – 1920-ті роки)  
17 Ульянченко О.В., Дегтярьов В.В., Голікова О.М., Логінова О.В.  150-річчя Ново-Олександрійського інституту сільського господарства та лісівництва: діяльність професора В.В. Докучаєва за документами Державного архіву Харківської області  
18 Устяк Н.В.  Науково-технічний аналіз формування парку пасажирських вагонів професором М.В. Винокуровим (1846?1946)  
19 Шарлай Н.М.  Науково-педагогічна діяльність професора П.Р. Сльозкіна з розвитку вітчизняної агрономії наприкінці ХІХ – на початку ХХ ст.  
  Анонси, рецензії, події      
20 Пивоваров С.В.  Історіографічне дослідження життєпису П. Калнишевського. Рецензія на монографію : Коцур Г. Г. Кошовий отаман Запорозької Січі Петро Калнишевський : історіографічний дискурс : монографія. Київ ; Чернівці. 2017. 480 с.  
21 Половець В.М.  Рецензія на монографію : Сидорович О. С. Споживча кооперація України в умовах радянської державності : люди, ідеологія, економіка, політика (друга половина 40-их – 80-ті рр. ХХ ст.) : монографія. Ніжин : ПП Лисенко М. М., 2019. 491 с.  
22 Романюк І.М.  Історична пам’ять у вимірі державотворення і націотворення України. Рецензія на монографію : Ющенко П. Київська Русь : пам’ять, історія, політика, культура. Київ : вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2019. 389 с.  

Титульна сторінка Видання
© Національна наукова сільськогосподарська бібліотека НААН, 2019