ukr | eng
ННСГБ НААН  

Електронне наукове фахове видання
Історія науки і біографістика
2019 — № 1

Рекомендовано до друку рішенням вченої ради
Національної наукової сільськогосподарської бібліотеки НААН
від 27 березня 2019 р. (протокол № 3)


  Зміст
https://doi.org/
   
  Всесвітня історія        
1 Історія музеєфікації поселенських пам’яток у Східній Європі в контексті збереження Верхньосалтівського археологічного комплексу

https://doi.org/
Білоус П.М.
Короткий огляд, ключові слова та бібліографія
Сторінки: 1-11
  Історія України        
2 Діяльність сестер милосердя у Першу світову війну: історіографія

https://doi.org/
Гук М.С.
Короткий огляд, ключові слова та бібліографія
Сторінки: 12-25
3 Паперове виробництво Кочубеїв на хуторі Ретик (Чернігівщина, середина ХІХ ст.)

https://doi.org/
Іванченко Л.А.
Короткий огляд, ключові слова та бібліографія
Сторінки: 26-42
4 Етнічний чинник національно-визвольних змагань 1918–1921 рр. і російсько-українського протистояння 2014 р. в інтерпретаціях сучасників

https://doi.org/
Коцур В.В.
Короткий огляд, ключові слова та бібліографія
Сторінки: 43-61
5 Постать Ф.П. Сушицького в освітньому просторі початку ХХ століття

https://doi.org/
Страйгородська Л.І.
Короткий огляд, ключові слова та бібліографія
Сторінки: 62-74
6 Унікальні поховальні споруди античних часів «Скіфська могила» та Сарматський склеп на території м. Білгорода-Дністровського: сучасний стан, проблеми та перспективи музеєфікації

https://doi.org/
Урдя В.О.
Короткий огляд, ключові слова та бібліографія
Сторінки: 75-86
  Історія науки й техніки        
7 Науково-педагогічна та адміністративна діяльність професора І.Ф. Розгіна (Розгона) в 1923–1941 рр.

https://doi.org/
Берестень Ю.В.
Короткий огляд, ключові слова та бібліографія
Сторінки: 87-110
8 Внесок академіка НАН України С.М. Конюхова (1937–2011) в конверсійні програми ракетно-космічної галузі України

https://doi.org/
Войтюк О.С.
Короткий огляд, ключові слова та бібліографія
Сторінки: 111-128
9 Діяльність Національного наукового центру «Інститут виноградарства і виноробства імені В.Є. Таїрова» НААН у роки німецькорадянської війни

https://doi.org/
Корзун О.В.
Короткий огляд, ключові слова та бібліографія
Сторінки: 129-149
10 Інститут фізичної культури ВУАН: науково-організаційні основи становлення та розвитку (20-і рр. ХХ століття)

https://doi.org/
Коцур Н.І.
Короткий огляд, ключові слова та бібліографія
Сторінки: 150-176
11 Педагогічна діяльність професора В.А. Базакуци упродовж 1953–2000 рр. в контексті розвитку кафедри загальної та експериментальної фізики Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут»

https://doi.org/
Кривоніс С.С.
Короткий огляд, ключові слова та бібліографія
Сторінки: 177-189
12 Система експериментаторства з вивчення твердої сажки озимої пшениці в Україні наприкінці XIX – початку ХХ століття

https://doi.org/
Мамрай В.В.
Короткий огляд, ключові слова та бібліографія
Сторінки: 190-203
13 The institutionalization of the scientific research of cryophysics in Ukraine (the 30s of the 20 th cent. – the beginning of the 21 th cent.)

https://doi.org/
Ovcharenko Iu.S.
Короткий огляд, ключові слова та бібліографія
Сторінки: 204-219
14 Український орнітолог, зоогеограф, природознавець та природоохоронець М.І. Гавриленко (1888–1917): досвід створення просопографічного портрета

https://doi.org/
Рогожа М.М.
Короткий огляд, ключові слова та бібліографія
Сторінки: 220-236
15 Становлення особистості професора Леоніда Івановича Рубцова (1902–1980)

https://doi.org/
Рубцова О.Л., Чувікіна Н.В.
Короткий огляд, ключові слова та бібліографія
Сторінки: 237-252
16 Започаткування та розвиток наукової діяльності селекційно-дослідних станцій Сортівничо-насіннєвого управління Цукротресту (кінець ХІХ ст. – 1920-ті роки)

https://doi.org/
Ситнікова А.С.
Короткий огляд, ключові слова та бібліографія
Сторінки: 253-272
17 150-річчя Ново-Олександрійського інституту сільського господарства та лісівництва: діяльність професора В.В. Докучаєва за документами Державного архіву Харківської області

https://doi.org/
Ульянченко О.В., Дегтярьов В.В., Голікова О.М., Логінова О.В.
Короткий огляд, ключові слова та бібліографія
Сторінки: 273-292
18 Науково-технічний аналіз формування парку пасажирських вагонів професором М.В. Винокуровим (1846-1946)

https://doi.org/
Устяк Н.В.
Короткий огляд, ключові слова та бібліографія
Сторінки: 293-307
19 Науково-педагогічна діяльність професора П.Р. Сльозкіна з розвитку вітчизняної агрономії наприкінці ХІХ – на початку ХХ ст.

https://doi.org/
Шарлай Н.М.
Короткий огляд, ключові слова та бібліографія
Сторінки: 308-320

Титульна сторінка Видання
© Національна наукова сільськогосподарська бібліотека НААН, 2019