ukr | eng
ННСГБ НААН  

Електронне наукове фахове видання
Історія науки і біографістика
2019 — № 2

Рекомендовано до друку рішенням вченої ради
Національної наукової сільськогосподарської бібліотеки НААН
від 25 червня 2019 р. (протокол № 7)


  Зміст
https://doi.org/
   
  Загальні питання теорії і методології історичної науки        
1 Сучасні методології оцінювання дослідницьких організацій у світі й в Україні з використанням наукометричних показників

https://doi.org/
Коломієць Н.Д.
Короткий огляд, ключові слова та бібліографія
Сторінки: 1-16
  Історія України        
2 Система соціального захисту військовослужбовців збройних сил України як гарантія безпеки держави (1991–2013 рр.)

https://doi.org/
Автушенко І.Б.
Короткий огляд, ключові слова та бібліографія
Сторінки: 17-32
3 Formation and development of the alcohol industry in Ukraine in the context of theoretical and methodological factors

https://doi.org/
Bey R.V.
Короткий огляд, ключові слова та бібліографія
Сторінки: 33-47
4 Голод на Миколаївщині в роки НЕПУ (1921–1922 рр.): державна політика та природні умови

https://doi.org/
Зеркаль М.М.
Короткий огляд, ключові слова та бібліографія
Сторінки: 48-66
5 Депутаты от Харькова о «Выборгском воззвании» 1906 г. (по материалам кадетской периодики)

https://doi.org/
Малютина О.К.
Короткий огляд, ключові слова та бібліографія
Сторінки: 63-87
6 Історико-ретроспективний аналіз педагогічного бачення професора М.В. Скліфосовського (1836–1904)

https://doi.org/
Міщенко І.В., Шарлай Н.М.
Короткий огляд, ключові слова та бібліографія
Сторінки: 84-96
  Всесвітня історія        
7 Загальні аспекти діяльності Американської адміністрації допомоги в Польській Республіці в контексті міжнародної допомоги (1919 р. – середина 20-х рр. ХХ ст.)

https://doi.org/
Погромський В.О.
Короткий огляд, ключові слова та бібліографія
Сторінки: 97-113
  Історія науки й техніки        
8 Етапи розвитку верстатобудівної промисловості на українських землях з кінця ХІХ ст. до 1940-х років

https://doi.org/
Аннєнкова Н.Г.
Короткий огляд, ключові слова та бібліографія
Сторінки: 114-137
9 Київське політехнічне товариство інженерів та агрономів при Київському політехнічному інституті імператора Олександра ІІ (1911–1916 рр.): організаційні аспекти діяльності

https://doi.org/
Гордієнко Л.В.
Короткий огляд, ключові слова та бібліографія
Сторінки: 138-152
10 Еволюція наукової думки щодо управління водними ресурсами в Україні на початку ХХІ ст.

https://doi.org/
Єгорова С.В.
Короткий огляд, ключові слова та бібліографія
Сторінки: 153-170
11 Діяльність Науково-дослідного центру Півдня України, створеного німецькою окупаційною владою, як куратора сільськогосподарських наукових установ (1941–1944)

https://doi.org/
Корзун О.В.
Короткий огляд, ключові слова та бібліографія
Сторінки: 171-196
12 Розвиток яєчного птахівництва у громадському секторі Української РСР у 1951–1991 роках

https://doi.org/
Мельник В.В.
Короткий огляд, ключові слова та бібліографія
Сторінки: 197-218
13 Професор Л.В. Козубенко (1938–2019) – видатний вітчизняний вчений у галузі селекції і генетики

https://doi.org/
Ожерельєва В.М.
Короткий огляд, ключові слова та бібліографія
Сторінки: 219-234
14 Історія розвитку селекції картоплі на Поліській дослідній станції імені О.М. Засухіна (1914–2018)

https://doi.org/
Олійник Т.М.
Короткий огляд, ключові слова та бібліографія
Сторінки: 235-251
15 Наукові здобутки професора Іллі Витановича (1899–1973) – відомого економіста і дослідника української кооперації

https://doi.org/
Пинда Л.А.
Короткий огляд, ключові слова та бібліографія
Сторінки: 252-263
16 Професор Київського політехнічного інституту М.Б. Делоне (1856–1931): деякі аспекти діяльності в галузі авіації

https://doi.org/
Татарчук В.В.
Короткий огляд, ключові слова та бібліографія
Сторінки: 264-290
17 Професор М.В. Винокуров (1890-1955) про створення комфортних пасажирських вагонів

https://doi.org/
Устяк Н.В.
Короткий огляд, ключові слова та бібліографія
Сторінки: 291-312
18 Формування моделі управління аграрною наукою в Україні (20-і рр. ХХ ст.): історико-наукознавчий аспект

https://doi.org/
Щебетюк Н.Б.
Короткий огляд, ключові слова та бібліографія
Сторінки: 313-330
19 Внесок академіка АН УРСР М.М. Гришка та професора Д.Ф. Лихваря у розвиток сільськогосподарської дослідної справи та організації ботанічних установ в УРСР (1920-ті – 1950-ті роки)

https://doi.org/
Щиголь Г.С.
Короткий огляд, ключові слова та бібліографія
Сторінки: 331-349
  Історіографія та джерельна база        
20 «Письма из деревни» Н.Н. Волк-Карачевського як джерело з історії земського ліберального руху на півночі Лівобережної України (60–80 рр. ХІХ ст.)

https://doi.org/
Котельницький Н.А.
Короткий огляд, ключові слова та бібліографія
Сторінки: 350-384
21 Історіографія розвитку виноградарства в Російській імперії (друга половина ХІХ – початок ХХ століть)

https://doi.org/
Малащук О.С.
Короткий огляд, ключові слова та бібліографія
Сторінки: 385-402
  Дискусії        
22 Михайло Савченко-Більський – міністр землеробства Української Центральної Ради (1917 р.)

https://doi.org/
Глазунов Г.О.
Короткий огляд, ключові слова та бібліографія
Сторінки: 403-425
  Анонси, рецензії, події        
23 Рец. на кн. : Аннєнкова Н. Г. Верстатобудування Української СРР на етапі відтворення науково-технічного потенціалу машинобудівного комплексу республіки в 1920-х – 1930-х роках : монографія / НААН, ННСГБ, Ін-т історії аграр. науки, освіти та техніки ; наук. ред. В. А. Вергунов. Харків, 2019. 492 с.


Бей Р.В.
Сторінки: 426-430
24 Рец. на кн. : Коваленко С. Д. Система організації впровадження наукових розробок у сільське господарство України (друга половина ХІХ – 50-ті роки ХХ століття) : монографія / С. Д. Коваленко ; НААН, ННСГБ, Ін-т історії аграр. науки, освіти та техніки ; наук. ред. В. А. Вергунов. Київ, 2018. 390 с. (Іст.-бібліогр. сер. «Аграрна наука України в особах, документах, бібліографії» ; кн. 109).


Бей Р.В.
Сторінки: 431-435
25 Заслуженому працівнику освіти України, вченому, декану-тридцятнику, професору Віктору Віталійовичу Куйбіді – 60


Зотова А.С.
Сторінки: 436-444
26 Учений, педагог, ХХІ століття – Коцур Надія Іванівна


Зотова А.С.
Сторінки: 445-455
27 Провідний вчений України у галузі землеробства – професор Петро Іванович Бойко (до 85-річного ювілею)


Коваленко Н.П.
Сторінки: 456-465
28 Рец. на кн. : Вергунов В. А. Історія сільськогосподарської дослідної справи в Україні : у 3 ч. / НААН, ННСГБ. Київ : Аграрна наука, 2018. Ч. 1 : Творці та розбудовники (бібліографічні нариси). 604 с. ; Ч. 2 : Науково-організаційні засади функціонування сільськогосподарської дослідної справи на теренах України (друга половина ХІХ – початок ХХІ ст.). 616 с. ; Ч. 3 : Урядові постанови. Відомчі рішення. Архівні матеріали. 504 с. (Іст.-бібліогр. сер. «Аграрна наука України в особах, документах, бібліографії» ; кн. 106).


Коцур В.П.
Сторінки: 466-472
29 Видатний вчений у галузі меліоративного землеробства, кормовиробництва, луківництва та екології – професор Іван Тимофійович Слюсар (до 80-річного ювілею)


Сайко В.Ф., Вергунов В.А., Камінський В.Ф., Ромащенко М.І., Коваленко П.І., Рижук С.М., Сільченко В.М.
Сторінки: 473-479
30 Українське птахівництво як модель дослідження пріоритетних досягнень вітчизняних учених-аграріїв. Рец. на кн. : Мельник В. В. Науково-організаційні засади розвитку птахівництва в Україні другої половини ХХ – початку ХХІ ст. : [монографія] / ННСГБ НААН ; наук. ред. В. А. Вергунов. Київ : ТОВ «НВП «Інтерсервіс», 2019. 310 с.


Щебетюк Н.Б.
Сторінки: 480-485

Титульна сторінка Видання
© Національна наукова сільськогосподарська бібліотека НААН, 2019