ukr | eng
ННСГБ НААН  

Електронне наукове фахове видання
Історія науки і біографістика
2019 — № 2

Рекомендовано до друку рішенням вченої ради
Національної наукової сільськогосподарської бібліотеки НААН
від 25 червня 2019 р. (протокол № 7)


  Зміст  
  Загальні питання теорії і методології історичної науки      
1 Коломієць Н.Д.  Сучасні методології оцінювання дослідницьких організацій у світі й в Україні з використанням наукометричних показників  
  Історія України      
2 Автушенко І.Б.  Система соціального захисту військовослужбовців збройних сил України як гарантія безпеки держави (1991–2013 рр.)  
3 Bey R.V.  Formation and development of the alcohol industry in Ukraine in the context of theoretical and methodological factors (the second half of the 19th – 20th centuries)  
4 Зеркаль М.М.  Голод на Миколаївщині в роки НЕПУ (1921–1922 рр.): державна політика та природні умови  
5 Малютина О.К.  Депутаты от Харькова о «Выборгском воззвании» 1906 г. (по материалам кадетской периодики)  
6 Міщенко І.В., Шарлай Н.М.  Історико-ретроспективний аналіз педагогічного бачення професора М.В. Скліфосовського (1836–1904)  
  Всесвітня історія      
7 Погромський В.О.  Загальні аспекти діяльності Американської адміністрації допомоги в Польській Республіці в контексті міжнародної допомоги (1919 р. – середина 20-х рр. ХХ ст.)  
  Історія науки й техніки      
8 Аннєнкова Н.Г.  Етапи розвитку верстатобудівної промисловості на українських землях з кінця ХІХ ст. до 1940-х років  
9 Гордієнко Л.В.  Київське політехнічне товариство інженерів та агрономів при Київському політехнічному інституті імператора Олександра ІІ (1911– 1916 рр.): організаційні аспекти діяльності  
10 Єгорова С.В.  Еволюція наукової думки щодо управління водними ресурсами в Україні на початку ХХІ ст.  
11 Корзун О.В.  Діяльність Науково-дослідного центру Півдня України, створеного німецькою окупаційною владою, як куратора сільськогосподарських наукових установ (1941–1944)  
12 Мельник В.В.  Розвиток яєчного птахівництва у громадському секторі Української РСР у 1951–1991 роках  
13 Ожерельєва В.М.  Професор Л.В. Козубенко (1938–2019) – видатний вітчизняний вчений у галузі селекції і генетики  
14 Олійник Т.М.  Історія розвитку селекції картоплі на Поліській дослідній станції імені О.М. Засухіна (1914–2018)  
15 Пинда Л.А.  Наукові здобутки професора Іллі Витановича (1899–1973) – відомого економіста і дослідника української кооперації  
16 Татарчук В.В.  Професор Київського політехнічного інституту М.Б. Делоне (1856–1931): деякі аспекти діяльності в галузі авіації  
17 Устяк Н.В.  Професор М.В. Винокуров (1890?1955) про створення комфортних пасажирських вагонів  
18 Щебетюк Н.Б.  Формування моделі управління аграрною наукою в Україні (20-і рр. ХХ ст.): історико-наукознавчий аспект  
19 Щиголь Г.С.  Внесок академіка АН УРСР М.М. Гришка та професора Д.Ф. Лихваря у розвиток сільськогосподарської дослідної справи та організації ботанічних установ в УРСР (1920-ті – 1950-ті роки)  
  Історіографія та джерельна база      
20 Котельницький Н.А.  «Письма из деревни» Н.Н. Волк-Карачевського як джерело з історії земського ліберального руху на півночі Лівобережної України (60–80 рр. ХІХ ст.)  
21 Малащук О.С.  Історіографія розвитку виноградарства в Російській імперії (друга половина ХІХ – початок ХХ століть)  
  Дискусії      
22 Глазунов Г.О.  Михайло Савченко-Більський – міністр землеробства Української Центральної Ради (1917 р.)  
  Анонси, рецензії, події      
23 Бей Р.В.  Рец. на кн. : Аннєнкова Н. Г. Верстатобудування Української СРР на етапі відтворення науково-технічного потенціалу машинобудівного комплексу республіки в 1920-х – 1930-х роках : монографія / НААН, ННСГБ, Ін-т історії аграр. науки, освіти та техніки ; наук. ред. В. А. Вергунов. Харків, 2019. 492 с.  
24 Бей Р.В.  Рец. на кн. : Коваленко С. Д. Система організації впровадження наукових розробок у сільське господарство України (друга половина ХІХ – 50-ті роки ХХ століття) : монографія / С. Д. Коваленко ; НААН, ННСГБ, Ін-т історії аграр. науки, освіти та техніки ; наук. ред. В. А. Вергунов. Київ, 2018. 390 с. (Іст.-бібліогр. сер. «Аграрна наука України в особах, документах, бібліографії» ; кн. 109).  
25 Зотова А.С.  Заслуженому працівнику освіти України, вченому, деканутридцятнику, професору Віктору Віталійовичу Куйбіді – 60  
26 Зотова А.С.  Учений, педагог, ХХІ століття – Коцур Надія Іванівна  
27 Коваленко Н.П.  Провідний вчений України у галузі землеробства – професор Петро Іванович Бойко (до 85-річного ювілею)  
28 Коцур В.П.  Рец. на кн.: ВергуновВ.А. Історія сільськогосподарської дослідної справи в Україні:у 3 ч. / НААН, ННСГБ. Київ: Аграрна наука, 2018. Ч.1: Творці та розбудовники (бібліографічні нариси). 604 с.;Ч.2: Науково-організаційні засади функціонування сільськогосподарської дослідної справи на теренах України (друга половина ХІХ –початок ХХІст.). 620с.; Ч.3: Урядові постанови. Відомчі рішення. Архівні матеріали.504с.(Іст.-бібліогр. сер. «Аграрна наука України в особах, документах, бібліографії»; кн.106).  
29 Сайко В.Ф., Вергунов В.А., Камінський В.Ф., Ромащенко М.І., Коваленко П.І., Рижук С.М., Сільченко В.М.  Видатний вчений у галузі меліоративного землеробства, кормовиробництва, луківництва та екології – професор Іван Тимофійович Слюсар (до 80-річного ювілею)  
30 Щебетюк Н.Б.  Українське птахівництво як модель дослідження пріоритетних досягнень вітчизняних учених-аграріїв. Рец. на кн. : Мельник В. В. Науково-організаційні засади розвитку птахівництва в Україні другої половини ХХ – початку ХХІ ст. : [монографія] / ННСГБ НААН ; наук. ред. В. А. Вергунов. Київ : ТОВ «НВП «Інтерсервіс», 2019. 310 с.  

Титульна сторінка Видання
© Національна наукова сільськогосподарська бібліотека НААН, 2019