ukr | eng
ННСГБ НААН  

Електронне наукове фахове видання
Історія науки і біографістика
2019 — № 3

Рекомендовано до друку рішенням вченої ради
Національної наукової сільськогосподарської бібліотеки НААН
від 26 вересня 2019 р. (протокол № 10)


  Зміст
https://doi.org/
   
  Загальні питання теорії і методології історичної науки        
1 Книжкові видання про франко-російську війну 1812 р. в колекції Д.Г. Бібікова (за матеріалами фонду відділу бібліотечних зібрань та історичних колекцій НБУВ)


Ховрич С.М.
Сторінки:
  Історіографія та джерелознавство        
2 Джерелознавчий потенціал дослідження історії аграрної науки як складова інформаційного забезпечення інноваційної діяльності в Україні


Щебетюк Н.Б.
Сторінки:
  Всесвітня історія        
3 Передумови становлення та діяльність Міжнародного інституту сільського господарства з розповсюдження галузевої наукової інформації (друга половина ХIХ ст. ‒ ХХ ст.)


Капралюк О.В.
Сторінки:
4 Популяризаційна діяльність Міжнародного сільськогосподарського інституту в Римі (на початку ХХ ст.)


Підгайна Т.М.
Сторінки:
  Історія України        
5 Пантелеймон Куліш (1819–1897): складні метаморфози ідеологічних поглядів (до 200-річчя з дня народження)


Демиденко Н.М.
Сторінки:
6 Харьковская газета «Утро» о благоустройстве города в период революционных событий 1905‒1907 гг.


Малютина О.К.
Сторінки:
7 Малі річки Києва як невід’ємна частина його ландшафту та природної екосистеми (історико-екологічні аспекти)


Романчук М.С.
Сторінки:
  Історія науки й техніки        
8 Християн Іванович Класен (1891–1973) – стандартизатор української (німецької) червоної степової породи великої рогатої худоби


Берестень Ю.В.
Сторінки:
9 The sectoral academic institutions in the system of scientific support of animal husbandry in Ukraine of the 20th – beginning of the 21th century


Borodai I.S.
Сторінки:
10 Відображення історії ракетно-космічної галузі в сучасних музейних експозиціях України крізь призму інтелектуального простору та науково-конструкторської діяльності академіка НАН України С.М. Конюхова (1937–2011)


Войтюк О.С.
Сторінки:
11 Професор В.В. Докучаєв (1846–1903) та його внесок у розвиток наукової думки про ґрунтознавство


Курок О.І., Бєлашов В.І.
Сторінки:
12 Фізика плазми і керований термоядерний синтез: історичні аспекти розвитку (1950–2017)


Товмаченко В.М.
Сторінки:
  Інформаційно-бібліотечне забезпечення історико-наукових досліджень        
13 Обов’язковий примірник видань як основа комплектування фондів спеціалізованих бібліотек світу та України


Каштанова Т.В.
Сторінки:
14 Історія науково-бібліографічної діяльності Національної наукової сільськогосподарської бібліотеки НААН (до 75-річчя з дня створення сектору наукової бібліографії та біографістики)


Татарчук Л.М., Коваленко С.Д.
Сторінки:
  Анонси, рецензії, події        
15 Рецензія на монографію : Корзун О. В. Сільськогосподарська дослідна справа в Україні в роки Другої світової війни (1939–1945) / НААН, ННСГБ, Ін-т історії аграр. науки, освіти та техніки ; наук. ред. В. А. Вергунов. Вінниця : ТОВ «ТВОРИ», 2019. 440 с. (Іст.-бібліогр. сер. «Аграрна наука України в особах, документах, бібліографії» ; кн. 113)


Бородай І.С.
Сторінки:
16 Рецензія на науково-популярне видання : Проценко В. Домени Згурівської провінції : дослідження, історико-краєзнавчі нариси. Київ : СМО «Просвіта» ВУТ ім. Тараса Шевченка, 2019. 192 с.


Зіборова І.В., Іванченко Л.А.
Сторінки:

Титульна сторінка Видання
© Національна наукова сільськогосподарська бібліотека НААН, 2019