Електронний каталог ННСГБ НААН online
Електронний каталог
ННСГБ НААН online

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Архів ⇒  Історія науки і біографістика 2019 №3

Рекомендовано до друку рішенням вченої ради
Національної наукової сільськогосподарської бібліотеки НААН
від 26 вересня 2019 р. (протокол № 10)
doi.org/10.31073/istnauka201903

Зміст
Загальні питання теорії і методології історичної науки
1 Книжкові видання про франко-російську війну 1812 р. в колекції Д.Г. Бібікова (за матеріалами фонду відділу бібліотечних зібрань та історичних колекцій НБУВ)

doi.org/10.31073/istnauka201903-01
Ховрич С.М.
Короткий огляд, ключові слова та бібліографія
Сторінки: 1–21
Історіографія та джерелознавство
2 Джерелознавчий потенціал дослідження історії аграрної науки як складова інформаційного забезпечення інноваційної діяльності в Україні

doi.org/10.31073/istnauka201903-02
Щебетюк Н.Б.
Короткий огляд, ключові слова та бібліографія
Сторінки: 22–38
Всесвітня історія
3 Передумови становлення та діяльність Міжнародного інституту сільського господарства з розповсюдження галузевої наукової інформації (друга половина ХIХ ст. ‒ ХХ ст.)

doi.org/10.31073/istnauka201903-03
Капралюк О.В.
Короткий огляд, ключові слова та бібліографія
Сторінки: 39–57
4 Популяризаційна діяльність Міжнародного сільськогосподарського інституту в Римі (на початку ХХ ст.)

doi.org/10.31073/istnauka201903-04
Підгайна Т.М.
Короткий огляд, ключові слова та бібліографія
Сторінки: 58–71
Історія України
5 Пантелеймон Куліш (1819–1897): складні метаморфози ідеологічних поглядів (до 200-річчя з дня народження)

doi.org/10.31073/istnauka201903-05
Демиденко Н.М.
Короткий огляд, ключові слова та бібліографія
Сторінки: 72–87
6 Харьковская газета «Утро» о благоустройстве города в период революционных событий 1905‒1907 гг.

doi.org/10.31073/istnauka201903-06
Малютина О.К.
Короткий огляд, ключові слова та бібліографія
Сторінки: 88–105
7 Малі річки Києва як невід’ємна частина його ландшафту та природної екосистеми (історико-екологічні аспекти)

doi.org/10.31073/istnauka201903-07
Романчук М.С.
Короткий огляд, ключові слова та бібліографія
Сторінки: 106–123
Історія науки й техніки
8 Християн Іванович Класен (1891–1973) – стандартизатор української (німецької) червоної степової породи великої рогатої худоби

doi.org/10.31073/istnauka201903-08
Берестень Ю.В.
Короткий огляд, ключові слова та бібліографія
Сторінки: 124–147
9 The sectoral academic institutions in the system of scientific support of animal husbandry in Ukraine of the 20th – beginning of the 21th century

doi.org/10.31073/istnauka201903-09
Borodai I.S.
Короткий огляд, ключові слова та бібліографія
Сторінки: 148–164
10 Відображення історії ракетно-космічної галузі в сучасних музейних експозиціях України крізь призму інтелектуального простору та науково-конструкторської діяльності академіка НАН України С.М. Конюхова (1937–2011)

doi.org/10.31073/istnauka201903-10
Войтюк О.С.
Короткий огляд, ключові слова та бібліографія
Сторінки: 165–187
11 Професор В.В. Докучаєв (1846–1903) та його внесок у розвиток наукової думки про ґрунтознавство

doi.org/10.31073/istnauka201903-11
Курок О.І., Бєлашов В.І.
Короткий огляд, ключові слова та бібліографія
Сторінки: 188–205
12 Фізика плазми і керований термоядерний синтез: історичні аспекти розвитку (1950–2017)

doi.org/10.31073/istnauka201903-12
Товмаченко В.М.
Короткий огляд, ключові слова та бібліографія
Сторінки: 206–222
Інформаційно-бібліотечне забезпечення історико-наукових досліджень
13 Обов’язковий примірник видань як основа комплектування фондів спеціалізованих бібліотек світу та України

doi.org/10.31073/istnauka201903-13
Каштанова Т.В.
Короткий огляд, ключові слова та бібліографія
Сторінки: 223–237
14 Історія науково-бібліографічної діяльності Національної наукової сільськогосподарської бібліотеки НААН (до 75-річчя з дня створення сектору наукової бібліографії та біографістики)

doi.org/10.31073/istnauka201903-14
Татарчук Л.М., Коваленко С.Д.
Короткий огляд, ключові слова та бібліографія
Сторінки: 238–262
Анонси, рецензії, події
15 Рецензія на монографію : Корзун О. В. Сільськогосподарська дослідна справа в Україні в роки Другої світової війни (1939–1945) / НААН, ННСГБ, Ін-т історії аграр. науки, освіти та техніки ; наук. ред. В. А. Вергунов. Вінниця : ТОВ «ТВОРИ», 2019. 440 с. (Іст.-бібліогр. сер. «Аграрна наука України в особах, документах, бібліографії» ; кн. 113)


Бородай І.С.
Короткий огляд, ключові слова та бібліографія
Сторінки: 263–267
16 Рецензія на науково-популярне видання : Проценко В. Домени Згурівської провінції : дослідження, історико-краєзнавчі нариси. Київ : СМО «Просвіта» ВУТ ім. Тараса Шевченка, 2019. 192 с.


Зіборова І.В., Іванченко Л.А.
Короткий огляд, ключові слова та бібліографія
Сторінки: 268–276
сайт создан компанией web студия