Електронний каталог ННСГБ НААН online
Електронний каталог
ННСГБ НААН online

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16 Роль залізничного транспорту для розвитку економіки Російської імперії (1905–1916) у творчому доробку академіка М.П. Петрова повна стаття
doi.org/10.31073/istnauka202001-16
Янін В.А.
Сторінки: 264-275
Короткий огляд

Стаття присвячена внеску академіка М.П. Петрова у висвітлення ролі залізничного транспорту для розвитку економіки Російської імперії упродовж 1905–1916 рр. Встановлено, що зазначена проблема була основною в наукових пошуках вченого. Визначено, що наприкінці ХІХ ст. вона викликала жваві дискусії і завдяки Д.І. Менделєєву, М.П. Петрову та іншим вітчизняним інженерам її вдалося вирішити. З’ясовано, що надзвичайне ускладнення економічного стану царської Росії в результаті її поразки у російсько-японській війні 1904–1905 рр., а також швидкий розвиток мережі залізниць, робило дуже неоднозначними, а відтак і суперечливими судження критиків про роль залізничної сфери в економіці країни. Крім того, у тогочасній економічній науці взагалі було відсутнє таке поняття, як аналізування господарської діяльності залізниць. У результаті не було виявлене мірило впливу залізничної сфери на продуктивність праці у цілому по країні і не були визначені закони цього впливу. Тому стало закономірним явищем те, що на початку ХХ ст. різке погіршення фінансового стану залізниць почало розглядатися під вузьким кутом зору при порівнянні касових надходжень і витрат, а не задля державної зацікавленості. Власне тому стаття М.П. Петрова «Так ли дурны наши железные дороги, как полагает профессор Мигулин?» у 1905 р. стала його першим економічним звітом у визначенні позитивної дії збільшення обсягу перевезень на розвиток промисловості і економічного стану країни загалом.

Ключові слова
М.П. Петров, залізничний транспорт, розвиток, економіка залізничного транспорту, наука і техніка
Список використаних джерел та літератури
 1. Петров Н.П. Так ли дурны наши железные дороги, как полагает профессор Мигулин? Новое время. Санкт-Петербург. 1905. С. 1 – 2.
 2. Петров Н.П. Что может улучшить финансовое положение наших железных дорог? Труды съезда представителей финансов, кругов промышленности и торговли. Санкт-Петербург. 1906. Вып. 15.
 3. Петров Н.П. О рассмотрении смет железных дорог на 1909 год. Труды Особой Высшей комиссии для всестороннего исследования железнодорожного дела в России. Санкт-Петербург, 1909. Вып. 13.
 4. Петров Н.П. Экономическое значение русских железных дорог. Труды Особой Высшей комиссии для всестороннего исследования железнодорожного дела в России. Санкт-Петрбург, 1910. Вып. 28. 25 с.
 5. Петров Н.П. Протяжение новых железных дорог в разных областях Европейской России. Труды Особой Высшей комиссии для всестороннего исследования железнодорожного дела в России. Санкт-Петербург, 1912. Вып. 42.
 6. Петров Н.П. Нужда в железных дорогах. Новый экономист. Санкт-Петербург, 1913. 17 с.
 7. Петров Н.П. Нужда в изысканиях угольных железных дорог. Новый экономист. Санкт-Петербург, 1913.
 8. Петров Н.П. Убыточна ли сеть русских железных дорог? Экономист России. Санкт-Петербург. 1911.
 9. Петров Н.П. Критерий для железных дорог и его применение. Труды Особой Высшей комиссии для всестороннего исследования железнодорожного дела в России. Санкт-Петербург, 1911. Вып. 40.
 10. Петров Н.П. Размеры и постепенность необходимого сооружения железных дорог и средств для осуществления их. Новое время. (СПб.), 1905.
 11. Петров Н.П. Протяжение и сроки постройки необходимых железных дорог. Новое время. Санкт-Петербург, 1911.
 12. Петров Н.П. Доклад о развитии русской железнодорожной сети. Труды Особой Высшей комиссии для всестороннего исследования железнодорожного дела в России. Санкт-Петербург, 1912. Вып. 40.
 13. Младенцев М.Н., Тищенко В.Е. Дмитрий Иванович Менделеев, его жизнь и деятельность. Москва; Ленинград: Изд-во АН СССР, 1938. Т. 1. Ч. 1–2. 268 с.
 14. Пархоменко В.Е. Д.И. Менделеев и русское нефтяное дело: монография. Москва: Изд-во АН СССР, 1957. 267 с.
 15. Петров Н.П. Главнейшие размеры возможного строительства казенных железных дорог в Империи в ближайшие годы после войны. Новый экономист. Санкт-Петербург, 1916. Вып. 31 С. 4–7.
References
 1. Petrov, N.P. (1905). Tak li durny nashi zheleznye dorogi, kak polagaet professor Migulin? [Are our railways such bad as professor Migulin considers?]. Novoe vremja.[New time] Sankt-Peterburg. [in Russian].
 2. Petrov N.P. (1906, 15). Chto mozhet uluchshit' finansovoe polozhenie nashih zheleznyh dorog? [What can improve the financial situation of our railways?] Trudy s`ezda predstavitelej finansov, krugov promyshlennosti i torgovli. [Proceedings of the Congress of Representatives of Finance, Industry and Trade][in Russian].
 3. Petrov N.P. (1909, 13). O rasmotrenii smet zheleznyh dorog na 1909 god. [Consideration of the railway estimates for 1909]. Trudy Osoboj Vysshej komissii dlja vsestoronnego issledovanija zheleznodorozhnogo dela v Rossii , [Proceedings of the Congress of Representatives of Finance, Industry and Trade]. [in Russian].
 4. Petrov N.P. (1910, 28). Ekonomicheskoe znachenie russkih zheleznyh dorog. [The economic importance of Russian railways]. Trudy Osoboj Vysshej komissii dlja vsestoronnego issledovanija zheleznodorozhnogo dela v Rossii, [Proceedings of the Congress of Representatives of Finance, Industry and Trade]. 25. [in Russian].
 5. Petrov N.P. (1912). Protjazhenie novyh zheleznyh dorog v raznyh oblastjah Evropejskoj Rossii. [The stretch of new railways in different regions of European Russia]. Trudy Osoboj Vysshej komissii dlja vsestoronnego issledovanija zheleznodorozhnogo dela v Rossii, [Proceedings of the Congress of Representatives of Finance, Industry and Trade] 42. [in Russian].
 6. Petrov N.P. (1913, 17). Nuzhda v zheleznyh dorogah. [Need for railways]. Novyj jekonomist. [New economist]. [in Russian].
 7. Petrov N.P. (1913). Nuzhda v izyskanijah ugol'nyh zheleznyh dorog. [The need for surveying coal railways]. Novyj jekonomist.[New economist]. [in Russian].
 8. Petrov N.P. (1911). Ubytochna li set' russkih zheleznyh dorog? [Is the Russian railway network unprofitable?]. Jekonomist Rossii. [Economist of Russia].[in Russian].
 9. Petrov N.P. (1911). Kriterij dlja zheleznyh dorog i ego primenenie. [Criterion for railways and its application]. Trudy Osoboj Vysshej komissii dlja vsestoronnego issledovanija zheleznodorozhnogo dela v Rossii, [Proceedings of the Congress of Representatives of Finance, Industry and Trade] 40. [in Russian].
 10. Petrov N.P. (1905). Razmery i postepennost' neobhodimogo sooruzhenija zheleznyh dorog i sredstv dlja osushhestvlenija ih. [Length and time that needed for the construction of the railways and amount of finances that are needed for it] Sankt-Peterburg: Novoe vremja. [in Russian].
 11. Petrov N.P. (1911). Protjazhenie i sroki postrojki neobhodimyh zheleznyh dorog. [Length and timing for the construction of the railways that are needed].Sankt-Peterburg: Novoe vremja. [in Russian].
 12. Petrov N.P. (1912). Doklad o razvitii russkoj zheleznodorozhnoj seti. [Report on the development of the Russian railway network]. Trudy Osoboj Vysshej komissii dlja vsestoronnego issledovanija zheleznodorozhnogo dela v Rossii, [Proceedings of the Congress of Representatives of Finance, Industry and Trade] 40. [in Russian].
 13. Mladencev M.N., & Tishhenko V.E. (1938). Dmitrij Ivanovich Mendeleev, ego zhizn' i dejatel'nost'. [D. I. Mendeleev, his life and activities] Moskva, Leningrad: Izd-vo AN SSSR. [in Russian].
 14. Parhomenko V.E. (1957). D.I. Mendeleev i russkoe neftjanoe delo: monografija. [D. I. Mendeleev and Russian petrol case] Moskva: Izd-vo AN SSSR. [in Russian].
 15. Petrov N.P. (1916, 31). Glavnejshie razmery vozmozhnogo stroitel'stva kazennyh zheleznyh dorog v Imperii v blizhajshie gody posle vojny. Novyj jekonomist. [New economist]. 4-7. [in Russian].
сайт создан компанией web студия