Електронний каталог ННСГБ НААН online
Електронний каталог
ННСГБ НААН online

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Архів ⇒  Історія науки і біографістика 2020 №1

Рекомендовано до друку рішенням вченої ради
Національної наукової сільськогосподарської бібліотеки НААН
від 28 вересня 2020р. (протокол № 8)
doi.org/10.31073/istnauka202001

Зміст
Загальні питання теорії і методології історичної науки
1 Біографічні дослідження: методологічні засади вивчення наукової термінології

doi.org/10.31073/istnauka202001-01
Демуз І.О.
Короткий огляд, ключові слова та бібліографія
Сторінки: 1–14
Всесвітня історія
2 Європейський досвід транскордонного співробітництва

doi.org/10.31073/istnauka202001-02
Балян А.В.
Короткий огляд, ключові слова та бібліографія
Сторінки: 15–32
3 Модернизация аграрного производства в СССР и ее результаты в БССР (1953–1964 гг.)

doi.org/10.31073/istnauka202001-03
Смехович Н.В.
Короткий огляд, ключові слова та бібліографія
Сторінки: 33–54
Історія України
4 Життєвий і творчий шлях генерала Андрія Вовка

doi.org/10.31073/istnauka202001-04
Рогожа М.М., Рогожа М.М.
Короткий огляд, ключові слова та бібліографія
Сторінки: 55–71
5 Наукова спадщина краєзнавця О. М. Цинкаловського (1898–1983 рр.) в контексті розвитку «Волиніани»

doi.org/10.31073/istnauka202001-05
Рушай Е.І.
Короткий огляд, ключові слова та бібліографія
Сторінки: 72–85
Історія науки й техніки
6 Динамічна астрономія в Харківському університеті у 20-ті – 30-ті рр. ХХ ст. в контексті діяльності професора О. І. Раздольського (1877–1942)

doi.org/10.31073/istnauka202001-06
Балишев М.А.
Короткий огляд, ключові слова та бібліографія
Сторінки: 86–99
7 Харківський національний аграрний університет ім. В. В. Докучаєва в роки окупації гітлерівськими військами (1941–1943 рр.)

doi.org/10.31073/istnauka202001-07
Голікова О.М.
Короткий огляд, ключові слова та бібліографія
Сторінки: 100–139
8 Formation and development of animal and plant physiology

doi.org/10.31073/istnauka202001-08
Demkovych L., Shevchuk O.
Короткий огляд, ключові слова та бібліографія
Сторінки: 140–157
9 Технологічні засоби для добування та переробки воску в експозиції Музею історії бджільництва Середньої Наддніпрянщини Національного історико-етнографічного заповідника «Переяслав»

doi.org/10.31073/istnauka202001-09
Дем’яненко Н.Д.
Короткий огляд, ключові слова та бібліографія
Сторінки: 158–167
10 Науково-організаційна діяльність Аполлона Мевіуса в галузі металургії (до 200 річчя від дня народження)

doi.org/10.31073/istnauka202001-10
Журило Д.Ю.
Короткий огляд, ключові слова та бібліографія
Сторінки: 168–186
11 «Харківський період» науково-організаційної діяльності В.Ф. Ніколаєва (1922 – 1927)

doi.org/10.31073/istnauka202001-11
Коцур Р.
Короткий огляд, ключові слова та бібліографія
Сторінки: 187–198
12 Науково-організаційна діяльність професора Л.І. Рубцова у 1946-1947 рр.

doi.org/10.31073/istnauka202001-12
Рубцова О.Л., Клименко С.В., Похильченко О.П., Чувікіна Н.В., Бреяк О.В., Горб В.К., Довгалюк Н.І.
Короткий огляд, ключові слова та бібліографія
Сторінки: 199–215
Інформаційно-бібліотечне забезпечення історико-наукових досліджень
13 Значення діяльності академіка Є.П. Вотчала (1864–1937) В УАН-ВУАН-АН УСРР/УРСР

doi.org/10.31073/istnauka202001-13
Солдатова Г.В.
Короткий огляд, ключові слова та бібліографія
Сторінки: 216–230
14 Внесок академіка НАН України Олексія Григоровича Ситенка (1927–2002 рр.) в розвиток теоретичної фізики

doi.org/10.31073/istnauka202001-14
Товмаченко В.М.
Короткий огляд, ключові слова та бібліографія
Сторінки: 231–243
Анонси, рецензії, події
15 Жінки – дійсні члени (академіки) Національної академії наук України (1918–2018)


Шеремета Л.О.
Короткий огляд, ключові слова та бібліографія
Сторінки: 244–263
16 Роль залізничного транспорту для розвитку економіки Російської імперії (1905–1916) у творчому доробку академіка М.П. Петрова


Янін В.А.
Короткий огляд, ключові слова та бібліографія
Сторінки: 264–275
сайт создан компанией web студия