Електронний каталог ННСГБ НААН online
Електронний каталог
ННСГБ НААН online

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Архів ⇒  Історія науки і біографістика 2020 №4

Рекомендовано до друку рішенням вченої ради
Національної наукової сільськогосподарської бібліотеки НААН
від 24 грудня 2020 р. (протокол № 12)
doi.org/10.31073/istnauka202004

Зміст
Всесвітня історія
1 Історичний аспект формування культурної спадщини Грузії

doi.org/10.31073/istnauka202004-01
Харковенко Р.
Короткий огляд, ключові слова та бібліографія
Сторінки:
Історія України
2 Розвиток промислів на території Задніпровських місць Гетьманщини (ХVІІ – перша половина ХVІІІ ст.)

doi.org/10.31073/istnauka202004-02
Бутко А.
Короткий огляд, ключові слова та бібліографія
Сторінки:
3 Українська радянська сім’я: етапи становлення

doi.org/10.31073/istnauka202004-03
Гуменюк О.
Короткий огляд, ключові слова та бібліографія
Сторінки:
4 Життєпис Богдана Гнатовича Хоткевича

doi.org/10.31073/istnauka202004-04
Дьякова О., Топчий Д., Стешенко Н.
Короткий огляд, ключові слова та бібліографія
Сторінки:
5 Article «To the centenary of death of the last kish ataman of the Zaporozhian Army Petro Kalnyshevsky» in «Kyivska starovyna» and it’s historiographical and archeographical significance (Стаття «До століття з дня смерті останнього кошового війська Запорізького Петра Калнишевського» в «Київській старовині» та її історіографічна й археографічна значущість)

doi.org/10.31073/istnauka202004-05
Kotsur H.
Короткий огляд, ключові слова та бібліографія
Сторінки:
6 Українське селянство в умовах «воєнного комунізму»: з історії питання

doi.org/10.31073/istnauka202004-06
Кучер В.
Короткий огляд, ключові слова та бібліографія
Сторінки:
7 Візантійські впливи на культурно-мистецький розвиток Переяславля Руського через призму діяльності єпископа Єфрема

doi.org/10.31073/istnauka202004-07
Тарапон О., Потапенко Р.
Короткий огляд, ключові слова та бібліографія
Сторінки:
8 Участь О. Ф. Ліндфорса у роботі Південно-Західного відділу Імператорського Російського географічного товариства

doi.org/10.31073/istnauka202004-08
Юцевич П.
Короткий огляд, ключові слова та бібліографія
Сторінки:
Історія науки й техніки
9 Трансформація науково-організаційних засад діяльності сільськогосподарських ЗВО в 30-х рр. ХХ ст.: на прикладі Харківського національного аграрного університету ім. В. В. Докучаєва

doi.org/10.31073/istnauka202004-09
Голікова О.
Короткий огляд, ключові слова та бібліографія
Сторінки:
10 Наукова біографія професора С. М. Андоньева (1910-84 рр.)

doi.org/10.31073/istnauka202004-10
Журило Д.
Короткий огляд, ключові слова та бібліографія
Сторінки:
11 Діяльність А.І. Троцана в галузі матеріалознавства

doi.org/10.31073/istnauka202004-11
Косско Т.
Короткий огляд, ключові слова та бібліографія
Сторінки:
12 Fruitful way of the scholar, agrarian, economist, professor Kyryl George Teleshek (1894–1977) (Творчий шлях вченого-аграрія, економіста, професора Кирила Георгійовича Телешека (1894–1977))

doi.org/10.31073/istnauka202004-12
Mazna O.
Короткий огляд, ключові слова та бібліографія
Сторінки:
13 До історії винаходу та створення перших двигунів внутрішнього згоряння з наддувом

doi.org/10.31073/istnauka202004-13
Фірсов О.
Короткий огляд, ключові слова та бібліографія
Сторінки:
Інформаційно-бібліотечне забезпечення історико-наукових досліджень
14 Серійні видання Національної наукової сільськогосподарської бібліотеки НААН як складник галузевої бібліографії

doi.org/10.31073/istnauka202004-14
Коваленко С.
Короткий огляд, ключові слова та бібліографія
Сторінки:
15 Інформаційні ресурси сучасних бібліотек: світовий досвід


Мишак А.
Короткий огляд, ключові слова та бібліографія
Сторінки:
Анонси, рецензії, події
16 Академічна доброчесність чи наукові маніпуляції: що переможе? Рецензія на монографію: Лисенко М. С. Сільськогосподарські товариства українських губерній Російської імперії в модернізаційних процесах: люди, структури, справи (1861-1917 рр.): монографія. Харків: ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2020. 363 с.


Демуз. І., Корзун О., Аннєнкова Н.
Короткий огляд, ключові слова та бібліографія
Сторінки:
17 «Аграрна Історія України» у формуванні світогляду сучасного українського студентства. Рецензія на навчальний посібник «Аграрна Історія України», у трьох частинах, автори С.С. Падалка, І.Г. Кириленко, В.А. Вергунов.


Каденюк О.
Короткий огляд, ключові слова та бібліографія
Сторінки:
сайт создан компанией web студия