Електронний каталог ННСГБ НААН online
Електронний каталог
ННСГБ НААН online

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Архів ⇒  Історія науки і біографістика 2021 №1

Рекомендовано до друку рішенням вченої ради
Національної наукової сільськогосподарської бібліотеки НААН
від 24 березня 2021 р. (протокол № 4)
doi.org/10.31073/istnauka202101

Зміст
Історія України
1 Педагогічна та просвітницька діяльність Олександра Олександровича Браунера

doi.org/10.31073/istnauka202101-01
Безлуцька О.
Короткий огляд, ключові слова та бібліографія
Сторінки: 1–13
2 Аграрна жіноча біографіка в контексті гендерних студій

doi.org/10.31073/istnauka202101-02
Демуз І.
Короткий огляд, ключові слова та бібліографія
Сторінки: 16–32
3 Features of activity of the library commission of the Kyiv Literacy Society on the distribution of literature among the population of Right-Bank Ukraine (end of XIX – beginning of the XX century)

doi.org/10.31073/istnauka202101-03
Kotsur А.
Короткий огляд, ключові слова та бібліографія
Сторінки: 33–43
4 Краєзнавство як складова суспільної географії у творчому доробку професора К.В. Дубняка (1890-1948)

doi.org/10.31073/istnauka202101-04
Омельченко С.
Короткий огляд, ключові слова та бібліографія
Сторінки: 44–60
5 Розвиток туристичної інфраструктури в контексті охорони культурної спадщини України

doi.org/10.31073/istnauka202101-05
Харковенко Р.
Короткий огляд, ключові слова та бібліографія
Сторінки: 61–73
6 Київський гідромеліоративний інститут на початку німецько–радянської війни

doi.org/10.31073/istnauka202101-06
Цибульський В.
Короткий огляд, ключові слова та бібліографія
Сторінки: 74–91
Історіографія та джерельна база
7 Способи тенденційної обробки історичної інформації в радянській історіографії електромашинобудування УСРР/УРСР періоду 1920-х – 1930-х років

doi.org/10.31073/istnauka202101-07
Аннєнков І.
Короткий огляд, ключові слова та бібліографія
Сторінки: 92–117
Історія науки й техніки
8 Professor V.P. Ustyantsev's (1875-1935) activities in the context of the formation of agricultural experimental work and higher professional education in Ukraine

doi.org/10.31073/istnauka202101-08
Apostol M.
Короткий огляд, ключові слова та бібліографія
Сторінки: 118–135
9 Теоретико-методологічні та прикладні аспекти заходів із захисту ґрунтів від ерозії в Україні з врахування локальних та глобальних викликів (у другій половині ХХ – на початку ХХІ ст.)

doi.org/10.31073/istnauka202101-09
Коломієць Л.
Короткий огляд, ключові слова та бібліографія
Сторінки: 136–159
10 Практичне поле Уманського училища землеробства і садівництва у другій половині XIX – на початку XX ст.

doi.org/10.31073/istnauka202101-10
Костюк М., Гарбар О.
Короткий огляд, ключові слова та бібліографія
Сторінки: 160–175
11 Професор Г.Ф. Подоба (1872–1943) – розробник методичних основ племінної справи, організатор системи зоотехнічної освіти в Україні

doi.org/10.31073/istnauka202101-11
Подоба Б., Бородай І.
Короткий огляд, ключові слова та бібліографія
Сторінки: 176–190
12 Наукова спадщина Миколи Андрійовича Гартвиса – другого директора Нікітського ботанічного саду

doi.org/10.31073/istnauka202101-12
Рубцова О., Чувікіна Н.
Короткий огляд, ключові слова та бібліографія
Сторінки: 191–204
13 Професор Б.Ф. Вашура (1889 – 1969) – засновник напряму низьковольтного електроапаратобудування України

doi.org/10.31073/istnauka202101-13
Тверитникова О., Гутник М., Гречко О.
Короткий огляд, ключові слова та бібліографія
Сторінки: 205–226
14 Наукові погляди видатного вченого-гігієніста професора А.Ф.Суліма-Самойло (1874-1933)

doi.org/10.31073/istnauka202101-14
Товкун Л.
Короткий огляд, ключові слова та бібліографія
Сторінки: 227–248
Інформаційно-бібліотечне забезпечення історико-наукових досліджень
15 Інформаційне забезпечення сільського господарства УРСР: історичний аспект

doi.org/10.31073/istnauka202101-15
Капралюк О., Щиголь Г.
Короткий огляд, ключові слова та бібліографія
Сторінки: 249–265
Анонси, рецензії, події
16 Рецензія на монографію Вергунова В. А.


Опара М.
Короткий огляд, ключові слова та бібліографія
Сторінки: 266–271
17 Рецензія на монографію Висовень О.І.


Ткаченко В.
Короткий огляд, ключові слова та бібліографія
Сторінки: 272–274
сайт создан компанией web студия